Takaisin

”Siis sellanen, joka ihan oikeesti kuuntelee"

”Siis sellanen, joka ihan oikeesti kuuntelee"

22.02.2013 TSR-video

 Professori Marja-Liisa Manka ja tutkimusjohtaja Kirsi Heikkilä-Tammi olivat mukana selvittämässä millaiset johtamiskäytännöt tukevat eri-ikäisten työhyvinvointia ja työssä jatkamista. Kuuntele ja ole läsnä, tue ja anna palautetta. Aitoa vuoropuhelua ja tervettä järkeä, tutkijat neuvovat.

Eri ikäisten työhyvinvointia edistäviin johtamiskäytäntöihin on syytä panostaa, jotta työntekijöillä olisi riittävästi voimavaroja selviytyä työnsä haasteista ja vaatimuksista. Työtekijöiden kokemukset, tarpeet ja toiveet on otettava vakavasti ja niihin on kyettävä vastaamaan. Tämä edellyttää lähiesimiesten läsnäoloa ja työyhteisön arjen tuntemusta, tutkijat sanovat.

Työssä jatkamista tukeva johtaminen on siis vuorovaikutteista johtamista.

Nuorille on oleellista tuen saaminen niin esimieheltä kuin työtovereiltakin. Keski-ikäisille merkityksellistä on saada vaikutus- ja kehittymismahdollisuuksia omaan työhön. Vanhimmille työntekijöille puolestaan on tärkeää arvostus sekä työn organisointi voimavaroihin sopivaksi, kertovat Vuorovaikutteinen johtajuus työssä jatkamisen keinona -toimintatutkimuksen tulokset. Siinä selvitettiin johtamisen merkitystä työhyvinvointiin ja työssä jatkamiseen. Tutkimuksen kohteena oli kolme erilaista työyhteisöä: sairaala, vanhusten hoitolaitos, putkien saneeraukseen erikoistunut yritys sekä niiden esimiehet ja eri-ikäiset työntekijät.
Tutkimuksen toteutti Tampereen yliopiston tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos.

- Eniten työssä jatkamista edistää ilmapiiriltään hyvä työyhteisö, jossa tuetaan työntekijöitä ja kiinnitetään huomiota kannustamiseen ja palkitsemiseen, tiivistävät professori Marja-Liisa Manka ja tutkimusjohtaja Kirsi Heikkilä-Tammi.

TSR-kanavan multimediaohjelmassa " Siis sellanen, joka ihan oikeesti kuuntelee." he kertovat tutkimushankkeesta, sen tuloksista ja antavat käytännön ohjeitakin.

Voit kuunnella myös aihetta syventävän radio-ohjelman Vuorovaikutus vahvistaa työuraa, jossa selvitetään lisäksi toimintatutkimuksen toteutustapoja ja avataan tutkimuksen käytössä vielä melko harvinaista arvostavan haastattelun menetelmää.

Molempien ohjelmien toimittaja on Pirkko Peippo.

Kuuntele-linkki käynnistää multimediaohjelman ” Siis sellanen, joka ihan oikeesti kuuntelee."
Kesto: 17.55.

Kuuntele-linkki käynnistää radio-ohjelman Vuorovaikutus vahvistaa työuraa.
Kesto: 29.20.

Lisätietoja
Professori Marja-Liisa Manka, marja-liisa.manka@uta.fi , 050 562 0344
Tutkimusjohtaja Kirsi Heikkilä-Tammi, kirsi.heikkila-tammi@uta.fi , 050 420 1532

Tutkimus
Tampereen yliopisto, Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos:
Vuorovaikutteinen johtajuus eri sukupolvien työssä jatkamisen keinona
Työsuojelurahaston tutkimus- ja kehityshanke 110332
Hanketiedote