Takaisin

Asiantuntijana vapaaehtoisten joukossa

Asiantuntijana vapaaehtoisten joukossa

20.09.2013 TSR-video

Palkkatyötä ja työoloja kolmannella sektorilla on meillä aiemmin tutkittu vähän. Kansainväliset selvitykset ovat kertoneet, että järjestötyössä palkatut työntekijät ovat työhönsä tyytyväisempiä kuin julkisella tai yksityisellä sektorilla. Nyt kolmannen sektorin palkkatyöntekijöiltä kerätty kyselyaineisto tuottaa suomalaistilanteesta erilaisen kuvan: työtyytyväisyys onkin julkista ja yksityistä puolta matalampaa ja työntekijät kokevat työnsä laadun monilta osin muita sektoreita heikommaksi.

Keskeisenä epäkohtana tämän korkeasti koulutetun ja naisvaltaisen, usein määräaikaisissa asiantuntijatehtävissä toimivan ryhmän työssä korostuivat työn hallintaan liittyvät ongelmat. Tutkijoiden mukaan tilannetta voi parantaa esimerkiksi kehittämällä järjestöjohtamista tukemaan paremmin työn ennakoitavuutta sekä vapaaehtoistoimijoiden ja palkkatyöntekijöiden työn yhteensovittamista.

Moniin työoloasioihin myös kolmannella sektorilla ollaan toki tyytyväisiä ja tälle pohjalle tutkijat kannustavat järjestötyöelämän kehittäjiä rakentamaan parempaa työarkea.

Jyväskylän yliopistossa toteutettu Palkkatyössä kolmannella sektorilla -tutkimus avaa suomalaista järjestötyön kenttää, pohtii mitä palkkatyön kasvu merkitsee kolmannelle sektorille ja selvittää millaiset työolot sektori tarjoaa työntekijöilleen.

Erilaisten vastikkeellisten palveluiden tuottaminen ja mittavienkin projektien toteuttaminen on kasvanut merkittäväksi osaksi kolmannen sektorin toimintaa Suomessa. Vaikka valtaosa noin 136 000 järjestöstämme toimii edelleen kokonaan vapaaehtoisvoimin, sektorilla tehtävä palkkatyön määrä on lisääntynyt nopeasti. Vuonna 2011 järjestöissä tehtiin palkkatyötä noin 77 000 henkilötyövuotta, joka on 5 % koko Suomen kansantalouden henkilötyövuosien määrästä. Palkattujen ammattilaisten myötä pääosin vapaaehtoisten hallinnoimista yhdistyksistä on tullut samalla työnantajia.

TSR-kanavan multimediaohjelmassa Asiantuntijana vapaaehtoisten joukossa yliopistonlehtori, YTT, KTM Petri Ruuskanen ja akatemiatutkija, YTT Timo Anttila kertovat tutkimuksensa tuloksista ja palkkatyön kehityksestä kolmannella sektorilla Suomessa. Samalla he pohtivat kolmannen sektorin yhteiskunnallista merkitystä ja tulevaisuuden näkymiä.

Voit kuunnella myös aihetta syventävän radio-ohjelman Kolmannen sektorin palkolliset.

Molempien ohjelmien toimittaja on Pirkko Peippo.

 


Kuuntele-linkki käynnistää multimediaohjelman Asiantuntijana vapaaehtoisten joukossa.
Kesto: 16.30


Kuuntele-linkki käynnistää radio-ohjelman Kolmannen sektorin palkatut.
Kesto: 24.10

Lisätietoja
Yliopistonlehtori Petri Ruuskanen, petri.ruuskanen@jyu.fi

Tutkimus
Jyväskylän yliopisto, yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
Kolmannen sektorin palkkatyö - työn muutos, työhyvinvointi ja esimiestyön edellytykset kolmannen sektorin organisaatioissa
Työsuojelurahaston tutkimus- ja kehityshanke 110331