Takaisin

Call Announcement on psychosocial risks at work - Ensimmäinen NEW OSH ERA haku avoinna

Call Announcement on psychosocial risks at work - Ensimmäinen NEW OSH ERA haku avoinna

03.06.2009 Tiedote

Työsuojelurahasto on mukana kansallisten tutkimus- ja teknologiarahoittajien ERANET verkostossa, jossa NEW OSH ERA on kehittänyt työterveys- ja turvallisuustutkimuksen tutkimusohjelmien rahoittajayhteistyön mahdollisuuksia Euroopassa.

Ensimmäinen NEW OSH ERA haku on julistettu avoimeksi. Call Announcement: The NEW OSH ERA Consortium is pleased to announce the first NEW OSH ERA joint call for research proposals on psychosocial risks at work.

Haku toteutetaan kaksivaiheisena sähköisenä hakuna.

Tutkimusohjelman hakemusten kieli on englanti.

Hakumenettelyn vaiheet ja arviointi

Ensimmäisessä vaiheessa arvioidaan hakemuksen kelpoisuus tutkimusohjelmaan ja eteneminen hakumenettelyn toiseen vaiheeseen eli varsinaisen täydellisen tutkimussuunnitelman laatimiseen.Ensimmäisen ja toisen vaiheen menettelyt ja kriteerit on kuvattu ohjelmadokumenteissa.

Tutkimusohjelmaan esitettäville hakemuksille on yhteinen arviointimenettely. Kansalliset rahoittajat voivat noudattaa tämän lisäksi omia arviointimenettelyjään heille osoitettujen hakemusten osalta.

Työsuojelurahaston tutkimus- ja kehtityshankkeiden hakukriteerit löytyvät rahaston  sivuilta. Työsuojelurahaston tarkoituksena on rahoittaa sellaista tutkimus- ja kehitystoimintaa, joka parantaa työoloja ja edistää työyhteisöjen toiminnan turvallisuutta ja tuottavuutta. Rahaston rahoittamilla hankkeilla on oltava merkitystä Suomen työelämälle.

Työsuojelurahaston on teettänyt vuonna 2009 aiheeseen liittyvän selvityksen professori emerita Raija Kalimolla  "Research and development of Work-Related Psychosocial Factors and Health. Analytical Survey in Finland."

Hakemuksien on oltava konsortioita

Hakemuksien edellytetään olevan konsortioita, joissa kussakin on osallistujia vähintään kolmesta ERANET partnerimaasta. Lisätietoja partnerimaista NEW OSH ERA - sivuilta.

Sähköisessä haussa konsortion perustaja muodostaa konsortiohakemuksen ja kutsuu muut osallistujat sähköpostillaan täyttämään oman osuutensa hakemukseen. Samalla muodostuvat hakemuksen käyttäjätunnukset.

Hakija voi tallentaa ja täydentää hakemusta aina hakemuksen jättöpäivään saakka.

Tutkimusohjelman hakemuksiin ei ole EU rahoitusta. Ohjelman hankkeet rahoitetaan kansallisista rahoituslähteistä. Ohjelma mahdollistaa/toivoo myös omarahoitteisen osallistumisen.

Kukin hakija ottaa yhteyttä kansallisiin rahoittajiin ja ilmoittaa hakemuksessaan, minkä rahoittajan kanssa on käynnistämässä haun ja mikä on oma rahoituksen osuus.

Haun ensimmäisessä vaiheessa hakijan ei tarvitse toimittaa hakemusta Työsuojelurahastoon, mutta hakemuksessa on ilmaistava, mikäli hakee rahoitusta Työsuojelurahastosta.

Haun toinen vaihe

Haun toisessa vaiheessa Työsuojelurahasto edellyttää, että NEW OSH ERA -hakemus ja sama hakemus täytettynä Työsuojelurahaston tutkimus- ja kehityshankkeiden hakulomakkeelle toimitetaan Työsuojelurahastoon 30.9.2009 mennessä. Tästä menettelystä rahasto lähettää ohjeistuksen ja muistutuksen niille hakijoille, jotka on hyväksytty hakumenettelyn toiseen vaiheeseen.

Työsuojelurahasto tekee rahoituspäätökset viimeistään tammikuussa 2010.

Ohjelman yleinen aikataulu

- Opening of the call: 18 May 2009
- Deadline for the submission of First Stage Proposals: 30 June 2009
- Invitation to submit Second Stage Proposal: 31 July 2009
- Deadline for the submission of Second Stage Proposals: 30 September 2009
- Funding decisions: November 2009 - February 2010

Lisätietoja hakumenettelystä:

Yleisinformaatio, hakuteemojen kuvaukset, hakumenettelyt, aikataulut ja ohjeet NEW OSH ERA
Verkoston yhteinen hakuteksti  
Sähköisen hakumenettely   

Toivomme, että hakija perehtyy ensin hakuohjeisiin, joissa on olennainen hakuun liittyvä informaatio ja menettelyt.  Haun HelpDesk palvelut on tarkoitettu vain hakuohjelmaohjelman teknisiin ongelmiin ja palautteisiin.Hakuohjelma kontrolloi vaadittavien kohtien täyttämisen ja antaa niihin liittyvät virheilmoitukset.

Sähköinen hakuohjelma on mukautettu tähän hakuun pienin muutoksin aikaisemmasta kahdessa toteutuneessa ERANET- tutkimusohjelmassa käytetystä hakumenettelystä. Käyttäjäpalautetta on hyödynnetty.

Työsuojelurahastossa ohjelmaan liittyvät lisätiedot:
tutkimusasiamies Ilkka Tahvanainen,  +358 40 564 7578, +358 9 6803 3313, ilkka.tahvanainen@tsr.fi