Takaisin

Esimiehet uupumuksen kimppuun

Esimiehet uupumuksen kimppuun

07.05.2001 Juttupankki

Savonlinna uudistaa johtamiskulttuuriaan jaksamista tukevaksi. Kehittämishankkeen kustannuksista osan maksaa valtakunnallinen Työssä jaksamisen ohjelma.

Ilmapiirikartoituksen mukaan työuupumuksen määrä vaihtelee kaupungin eri yksiköissä. Myös johtamiskulttuureissa on eroja.

Ilmapiirikartoituksessa sosiaalitoimi näytti mukavia lukuja. Muutaman vuoden takainen, tulosjohtamiskoulutukseen ja yhteisön toimintaan liittynyt sosiaalitoimen oma koulutuspaketti näyttää kantaneen hedelmää.

- Sosiaalipuolen naiset lähtevät innokkaasti kaikkeen uuteen. Heitä kiinnostavat yhteisölliset asiat. Samaan aikaan jossain muualla hallinnossa pitäydytään vanhaan auktoriteettien maailmaan, henkilöstösuunnittelija Saku Linnamurto sanoo.

Tiukka yhteys

Linnamurron mielestä osaamisen ja jaksamisen välillä on tiukka yhteys. Se heijastuu kaikkiin sosiaalisen ja henkisen hyvinvoinnin alueisiin.

- Ammattitaidon vanavedessä tulee vaikutusvalta omaan työhön. Hallinnan tunteen vankistuessa yksilön henkinen liikkumavapaus laajenee. Sosiaalinen vuorovaikutus lisääntyy, kun itseluottamus kasvaa. Silloin myös sosiaalisen tuen mahdollisuus kasvaa, ja se puolestaan on osoitettu hyvinvointia edistäväksi asiaksi.

Tutkimusten mukaan johtamistavalla on suuri vaikutus siihen, kuinka työkykyiseksi työntekijä itsensä tuntee. Tässä on eroja uuden ja vanhan polven välillä.

- Koulutettujen nuorten silmissä muodollinen arvoasema ei merkitse paljonkaan, mutta esimiehen osaamisella ja persoonallisuudella on merkitystä. Jos tätä kulttuurinmuutosta ei huomata, johtamisesta seuraa yhteentörmäyksiä. "Muksut" sanovat kuntatyönantajalle näkemiin.

Oppivat toisiltaan

Savonlinnan hankkeessa Kuntakoulutus Oy valmensi ensin kymmenkunta kaupungin omaa esimiestä. Mukaan ilmoittautui muun muassa lastentarhanjohtaja, teknisen puolen esimies, henkilöstösihteeri ja vammaispäiväkodin johtaja.

Koulutetuista esimiehistä muodostettiin viisi vetäjäparia, joiden tehtäväksi tuli saada esimiestyön pohdinta käyntiin 12 hengen esimiesryhmissä. Myös nämä koottiin koko organisaation alueelta, toimialat tarkoituksella sekoitettuina. Palomestari, ruokalan emäntä, rehtori, putkitöiden esimies ja teknikko oppivat toisiltaan.

- Tämä on edullinen ja kauaskantoinen malli. Ulkopuolisen antaman koulutuksen tietotaito siirtyi organisaation sisään, Linnamurto sanoo.

Ryhmät työstävät nyt esimiestyötä yhdessä kolmen viikon välein puolen päivän istunnossa. Välillä tehdään kotitehtäviä. Ryhmissä etsitään välineitä johtamistyön avuksi, käsitellään konfliktien, erilaisuuden ja kritiikin sietoa sekä tutkitaan arvoja.

- Jos arvot eivät ole samat kaikkialla organisaatiossa, häslätään ilman näkemystä siitä, mihin ollaan menossa, Linnamurto sanoo.

Hankkeen aikana koulutuksen tulee läpikäyneeksi 120 esimiestä.

Melkein koko henkilöstö

Henkilöstökoulutuksen piiriin tulee lisäksi 1100 ihmistä, eli kaupungin vakituinen henkilöstö melkein kokonaan.

Tukirahalla on tuettu yhteisöjen itse ehdottamia tilaisuuksia. Näitä ovat esimerkiksi lastenhoidon laatuseminaari, siivouksen puolipäiväseminaari oman työn arvostamisesta sekä konekeskuksen työyhteisöpäivä.

Teksti:

Toimittaja Alpo Väänänen

Tiedoksi toimituksille:

Tämä juttu on vapaasti viestintävälineiden käytettävissä. Ilmoitathan käytöstä Työsuojelurahastoon, tiedottaja Marja-Leena Jylhälle, marja-leena.jylha@tsr.fi , puh. (09) 6803 3314, 040 548 8852. Kiitos.