Takaisin

Heikko johtajuus syrjäyttää sankarijohtajat

Heikko johtajuus syrjäyttää sankarijohtajat

24.10.2011 Tiedote

Johtamiskeskustelua ja johtamiskoulutusta on Suomessa pitkään hallinnut käsitys vahvasta johtajasta. FM Perttu Salovaaran väitöstyö osoittaa, että johtajien on vaikea hyväksyä omaa epätäydellisyyttään.

Ennemmin kuin sankarillisia johtajayksilöitä, nykyaikainen johtajuus kaipaa 'heikkoa johtajuutta': yksilöitä, jotka eivät korosta omaa asemaansa, vaan saavat muut toimimaan yhteiseksi hyväksi.

FM Perttu Salovaaran väitöstyön pääväite on, että nykyaikaisessa yrityksessä johtajuutta ei tule nähdä yksilön, vaan organisaation ja kulttuurin ominaisuutena.

Tutkimuksen tuloksia voidaan soveltaa käytännössä yritysten johtamisvalmennuksiin, johtamiskoulutuksessa ja aikuisoppimisessa.

FM Perttu Salovaaran yrityksen hallinnon alaan kuuluva väitöskirja tarkastetaan 28.10.2011.


Lisätietoja
Perttu Salovaara, 040 718 7000, perttu.salovaara@innotiimi.com

Henkilötiedot
Perttu Salovaara on suorittanut filosofian maisterin tutkinnon Tampereen yliopistossa. Hän on toiminut toimitusjohtajana Innotiimi Oy:ssä vuodesta 2009 lähtien.

Väitöstyö
FM Perttu Salovaara: From leader-centricity toward leadership - a hermeneutic narrative approach (Johtajakeskeisyydestä kohti johtajuutta - hermeneuttis-narratiivinen lähestyminen)

Salovaaran väitöskirja ilmestyy Tampere University Pressin kustantamana, Tampere University Press, Tampere 2011. ISBN 978-951-44-8582-4. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1123, Tampereen yliopisto 2011. ISBN 978-951-44-8583-1, ISSN 1456-954X. http://acta.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite
Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi tai Tiedekirjakauppa TAJU, PL 617, 33014 Tampereen yliopisto, 040 190 9800, taju@uta.fi.

Väitöstilaisuus
28.10.2011 klo 12 Tampereen yliopiston Pinni B-rakennuksen luentosalissa 1096, Kanslerinrinne 1, Tampere.

Vastaväittäjänä on professori Donna Ladkin (Cranfield School of Management, UK). Kustoksena toimii professori Arja Ropo.

Lähde
Tampereen yliopiston väitöstiedotteet > Tiedotearkisto  


Työsuojelurahaston stipendi 108404.