Takaisin

Hoivan tekijät

Hoivan tekijät

09.10.2009 TSR-video

Hoivatyöntekijät kokevat työnsä merkittäväksi ja arvokkaaksi, mutta samalla sekä fyysisesti että henkisesti raskaaksi. Heidän mukaansa parempi tulevaisuus edellyttää lisää henkilöstöä ja mahdollisuuksia tehdä yksilöllisempää ja kiireettömämpää hoivatyötä.

Pohjoismainen vertaileva tutkimus selvitti suomalaisen hoivan vahvuudet ja heikkoudet. Tutkija Teppo Kröger sanoo, että alan kehittämisessä on tarjolla joko hyvä tai huono kehä. Muutoksia joka tapauksessa tarvitaan.

Keskiverto suomalainen hoivatyöntekijä on nelikymppinen, kokenut ja kouluttautunut, kokopäivätyötä, mutta melko usein määräaikaisessa työsuhteessa työtään tekevä nainen. Hän on väsynyt, mutta sitoutunut eli pitää työtään tärkeänä, mutta kokee sen monella tapaa raskaaksi. Riittämättömyyden tunne vaivaa enemmän kuin pohjoismaisia työtovereita, koska aikaa ei riitä tarpeeksi asiakkaille. Pomoilta ja kuntapäättäjiltä ei juuri tukea heru eikä yhteiskunnallinen arvostuskaan arkea ylennä.

Pohjoismaisessa vertailussa lähinnä vanhus- ja vammaispalveluissa työskentelevillä suomalaisilla perus- ja lähihoitajilla, kodinhoitajilla ja hoitoapulaisilla on terveyskeskuksissa ja vanhainkodeissa huomattavasti enemmän hoivattavia kuin naapurimaissa. Silti Suomessa hoivatyötä tehdään useammin määräaikaisena kuin Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Kaikesta tästä huolimatta pohjoismaisiin hoiva-ammattilaisiin verrattuna suomalainen on vähemmän sairauslomalla ja ajattelee harvemmin siirtyvänsä muihin tehtäviin.

TSR-kanavan multimediaohjelmassa akatemiatutkija, dosentti Teppo Kröger sanoo, että hyvä koulutus, vankka kokemus ja korkea ammattietiikka ovat vahvuuksia, joiden perustalta suomalaista hoivatyötä on mahdollista kehittää. Tällöin parannukset työn sisällöissä ja laadussa sekä työoloissa ovat askelia hyvällä kehällä, joka auttaa jatkossa houkuttelemaan alalle välttämättä tarvittavia uusia tekijöitä.

Tutkijat kysyivät myös muutostarpeita hoivatyöntekijöiltä itseltään ja tulos oli samansuuntainan: lisää henkilöstöä, mahdollisuuksia yksilöllisempään, kokonaisvaltaisempaan ja kiireettömämpään työhön sekä kehittämistoimia yhtäaikaa sekä koti- että laitoshoitoon.

Teppo Krögerin, Anu Leinosen ja Matti Vuorensyrjän tutkimusraportti Hoivan tekijät, suomalainen hoivatyö pohjoismaisessa tarkastelussa, on osa yhteispohjoismaista tutkimuskokonaisuutta Omsorgsvardag I Norden (NORDCARE). Selvitys antaa ensi kertaa vertailevaa tietoa hoivatyön tilasta Suomessa, Ruotsissa, Norjassa
ja Tanskassa.

Tutkimus toteutettiin kyselynä, johon vastasi yli 3000 hoivatyöntekijää näissä neljässä maassa.Suomen osuuden on toteuttanut Jyväskylän yliopisto, jonka lisäksi hanketta ovat rahoittaneet Työsuojelurahasto sekä Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap FAS.

Multimediaohjelmaa Hoivan tekijät täydentää radio-ohjelma Väsynyt, mutta sitoutunut. Molempien ohjelmien toimittaja on Pirkko Peippo.

 Kuuntele-linkki käynnistää multimediaohjelman Hoivan tekijät.
Kesto: 14.15.

 Kuuntele-linkki käynnistää radio-ohjelman Väsynyt, mutta sitoutunut.
Kesto: 21.45.

Dosentti Teppo Kröger, Jyväskylän yliopisto, yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos, puh. (014) 260 1211, 040 515 2952, teppo.kroger@jyu.fi

Laaja  tiedote Tätä on tutkittu -tietokannassa
"Hoivatyö usein raskaampaa kuin muissa Pohjoismaissa "

Työsuojelurahaston tutkimus- ja kehityshanke 106110.

Raportti
Kröger Teppo, Leinonen Anu, Vuorensyrjä Matti. (2009). Hoivan tekijät. Suomalainen hoivatyö pohjoismaisessa tarkastelussa. Jyväskylän yliopisto. Sosiaalityön julkaisusarja 6. 2009. ISBN 978-951-39-3691-4. ISSN 1795-8563. 113 s. + lähdeluettelo ja liitteet 39 s. Pdf-tiedostona.

Tutkimus
Jyväskylän yliopisto, yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
Hoivatyön arkipäivä pohjoismaissa: vanhus- ja vammaistyön profiilit, kontekstit ja yhdistäminen omaishoivaan
Työsuojelurahaston tutkimus- ja kehityshanke nro 106110.

Tekniset ohjeet
Multimediaesityksen vastaanotto edellyttää äänikortilla ja kaiuttimilla tai kuulokkeilla varustetun tietokoneen. Mikäli esitys ei toimi, koneestasi saattaa puuttua Java-tekniikkaa tukeva ohjelma. Voit ladata maksuttoman ohjelman  tästä avautuvat myös suomenkieliset latausohjeet).