Takaisin

Hyvää yötä!

Hyvää yötä!

23.09.2011 TSR-video

Unettomuus vie puhdin niin työssä kuin vapaallakin. Pahimmillaan unihäiriötkasvavat vakavaksi terveysriskiksi. Varsin usein ratkaisuksi tarjotaan lääkkeitä, mutta kasvavassa määrin myös hoitoja ilman pillereitä.Työterveyslaitoksen ja Yleisradion työterveyshuollon yhteinen lääkkeetön hoitomalli tuotti hyviä tuloksia.

Ihminen nukkuu keskimäärin kolmanneksen elämästään. Uni on siis varsin tärkeä osa elinkaartamme eikä sen laatu ole yhdentekevää. Noin kolmannes suomalaisista nukkuu huonosti, pitkäkestoinen unettomuus vaivaa satojatuhansia. Hoitamattomana krooninen unettomuus on merkittävä terveydentilan riskitekijä, lievemmätkin uniongelmat huonontavat elämänlaatua ja kokonaisterveyttämme. Lisäksi ne saattavat aiheuttaa vaaratilanteita työelämässä tai esimerkiksi liikenteessä.

Unettomuutta on perinteisesti hoidettu lääkkeillä, mutta uudemmat tutkimukset ovat osoittaneet lääkkeettömät hoidot tehokkaimmiksi ja turvallisemmiksi. Työterveyslaitos ja Yleisradion työterveyshuolto ovat yhteistyössä toteuttaneet hankkeen, jossa tavoitteena oli kehittää työterveyshuoltoon sopivaa unettomuuden lääkkeetöntä hoitomallia, jolla voitaisiin vähentää unettomuusoireita ja niiden seurannaisvaikutuksia Unettomuuden arviointi ja hoito työterveyshuollossa.

Hankkeessa käytettiin unen huollon erilaisia ratkaisuja ja kognitiivis-behavioraalisia hoitomenetelmiä.

Tulokset olivat kannustavia. Unettomuuden ryhmähoidossa mukana olleet kokivat unen parantuneen ja unettomuudesta johtuneen haitan vähentyneen. Hanke myös osoitti, että lääkkeetön malli soveltuu työterveyshuollon käyttöön.

TSR-kanavan multimediaohjelmassa Hyvää yötä! Työterveyslaitoksen ja Yleisradion työterveyshuollon yhteistyöstä ja unettomuuden lääkkeettömästä ryhmähoidosta kertovat psykologi Heli Järnefelt ja psykiatrinen erikoissairaanhoitaja Ullamaija Keskinen.

Voit kuunnella aiheesta myös laajemman haastattelun radio-ohjelmassa En vaan saa unta ... , jossa pohditaan myös unettomuutta ja unen merkitystä.

Molempien ohjelmien toimittaja on Pirkko Peippo.