Takaisin

Jokapäiväinen tasa-arvo

Jokapäiväinen tasa-arvo

04.10.2007 TSR-video

Naiset kokevat tasa-arvon toteutuvan työpaikoilla miehiä huonommin. He arvioivat myös uralla etenemisen miehiä vaikeammaksi ja kokevat syrjintää ja häirintää miehiä useammin. Myönteisimmin tasa-arvon arvioivat toteutuvan julkisen sektorin miehet ja huonoimmin yksityisen sektorin naiset. Tulokset ilmenevät Tampereen yliopiston Työelämän tutkimuskeskuksen Tasa-arvo työpaikkojen valtavirraksi -hankkeen selvityksistä.

Tasa-arvo suomalaisilla työpaikoilla ei ole toteutunut, mutta toki paljon on tehty ja tuloksia saatu aikaan, sanovat tutkija Liisa Huhta ja projektipäällikkö Katja Uosukainen. He muistuttavat, että pienin askelin tehdään suuria muutoksia ja tässä työssä pitää koko työyhteisön olla mukana.

- Jos johdossa tasa-arvoajattelu siirretään osaksi kaikkea päätöksentekoa, heijastuu se väistämättä myös työntekijöiden arkeen. Toisaalta henkilöstön toiminta ja aloitteet voivat vaikuttaa siihen, miten asioita suunnitellaan ja millaiseksi työyhteisön tulevaisuus mielletään.

Arkinen käytännön tasa-arvotyö on perusteltu ja jopa välttämätön osa työyhteisön kehittämistä ja henkilöstöstä huolehtimista, tutkijat kiteyttävät.

Tasa-arvo työpaikkojen valtavirraksi -hankkeessa oli mukana kahdeksan työpaikkaa: Nokian kaupunki, Nokian Renkaat Oyj, Tamfelt Oyj Abp, Tampereen evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä, Nanso Group Oy, Oriveden kaupunki, Tampereen kaupungin kasvatus- ja opetuspalvelukeskus sekä Keskinäinen vakuutusyhtiö Turva. Työpaikat edustivat yksityistä ja julkista sektoria, mukana oli naisenemmistöisiä ja miesenemmistöisiä yhteisöjä sekä organisaatioita, joissa naisia ja miehiä oli yhtä paljon.

Hankkeen yhtenä tavoitteena oli löytää työpaikoilla hyviä käytäntöjä tasa-arvon valtavirtaistamiseksi kaikkeen organisaation toimintaan. Mukana olleet yritykset muodostivat myös oppimisverkoston, jonka kautta kokemuksia jaettiin ja vaihdettiin.

- Perimmiltäänhän tässä on kyse työyhteisön hyvinvoinnista, perustelee oman yrityksensä tasa-arvotyötä Tamfeltin henkilöstöpäällikkö Marja-Leena Kaakinen.

 Kuuntele-linkki käynnistää multimediaohjelman Jokapäiväinen tasa-arvo.
Kesto: 14.20.

Multimediaohjelman teemaa syventää radio-ohjelma Tasa-arvo työpaikkojen valtavirraksi. Molemmissa ohjelmissa asiantuntijoina ovat tutkija Liisa Huhta ja projektipäällikkö Katja Uosukainen Tampereen yliopiston Työelämän tutkimuskeskuksesta sekä Tamfeltin henkilöstöpäällikkö Marja-Leena Kaakinen. Ohjelmien toimittaja on Pirkko Peippo.

 Kuuntele-linkki avaa ohjelman Tasa-arvo työpaikkojen valtavirraksi.
Kesto: 31.10.

Lisätietoja:
Tutkija Katja Uosukainen (03) 3551 7874, katja.uosukainen@uta.fi
Tutkija Minna Leinonen (03) 3551 7262, minna.leinonen@uta.fi
Tutkimus tutkuksi -tapaamisen 5.10.2007 esityskalvot. 
 

Julkaisu:
Huhta Liisa, Kempe Jouni, Leinonen Minna, Uosukainen Katja. (2007). Naisten ja miesten tasa-arvo työpaikkojen kehittämistyössä – kokemuksia sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisesta. Tykes-ohjelman Raportteja-sarjan julkaisu nro 54. 140 s. Työelämän kehittämisohjelma Tykes, Helsinki. ISBN 978-952-490-068-3.
Julkaisu pdf-tiedostona.

Työsuojelurahaston tutkimus- ja kehityshanke 105353
Tampereen yliopisto, työelämän tutkimuskeskus: Oppimisverkosto työpaikkojen tasa-arvotyön metodina
Laaja Tiedote Tätä on tutkittu –tietokannassa

Tekniset ohjeet
Multimediaesityksen vastaanotto edellyttää äänikortilla ja kaiuttimilla tai kuulokkeilla varustetun tietokoneen. Mikäli esitys ei toimi, koneestasi saattaa puuttua Java-tekniikkaa tukeva ohjelma. Voit ladata maksuttoman ohjelman  tästä  (ikkunaan avautuvat myös suomenkieliset latausohjeet).