Takaisin

Kahdeksas biomonitorointikokous 6. - 8.9.2010, ISBM2010, Hanasaaressa, Espoossa

Kahdeksas biomonitorointikokous 6. - 8.9.2010, ISBM2010, Hanasaaressa, Espoossa

28.12.2009 Tiedote

Kahdeksas biomonitorointikokous pidetään 6. - 8.9.2010 Hanasaaressa, Espoossa. Kokous on tarkoitettu alan tutkijoille, työ- ja kansanterveyden ammattilaisille, kemikaaliviranomaisilla ja kaikille, jotka käyttävät biomonitorointia kemikaaliriskin arvioinnissa.

Tavoitteena on koota alan asiantuntijat pohtimaan yhdessä alan tulevaisuutta ja uusia avauksia kemikaalilainsäädännön muuttuessa REACH:in myötä.

Kokouksen järjestää Työterveyslaitos yhteistyössä ICOH:in tieteellisten komiteoiden SCOT:in, SCTM:n sekä Nivan ja Ranskan Työterveyslaitoksen INRS:n kanssa.

Lisätietoja
Työterveyslaitoksen  sivuilta.

Lyhenteet
ICOH: International Comission of Occupational Health
ISBM 2010 :The Eight International Symposium on Biological Monitoring in Occupational and Environmental Health
INRS: The Institut National de Recherche et de Sécurité
Niva: Nordic Institute for Advances Training in Occupational Health
REACH tulee sanoista Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals
SCOT: Scientific Committees on Toxicology of Metals