Takaisin

Kestävää kehittämistä

Kestävää kehittämistä

21.09.2012 TSR-video

Kun asiantuntijaorganisaatiota uudistetaan, keskeinen haaste on johdon ja henkilöstön aito yhteistyö. Siihen tarvitaan kestävää kehittämistä, jossa henkilöstö todella haluaa osallistua muutokseen, tiivistää professori Ilkka Arminen kokemuksiaan kahden korkeakoulun työstä hallintorakenteidensa kehittämiseksi.

Suomalaisten yliopistojen kansainvälisyyttä, muutoskyvykkyyttä ja tutkimus- ja opetustoiminnan laatua on pyritty edistämään erilaisilla rakenteellisen kehittämisen toimenpiteillä. Niillä on tavoiteltu profiloitumisetua, tehokkuutta ja toimivampaa hallintoa.

Helsingin yliopiston Korkeakoulu- ja innovaatiotutkimuksen verkoston ja Tampereen yliopiston Johtamiskorkeakoulun yhteistyönä toteutetussa tutkimushankkeessa (Korkeakoulusektorin rakenteellisen kehittämisen kotouttaminen - vertaileva tapaustutkimus) tarkasteltiin Aalto-yliopiston fuusiota ja Tampereen teknillisen yliopiston rakenneuudistusta sekä yliopistojen säätiömuotoon siirtymistä.

Tutkimus osoitti, että toimintakulttuuri muuttuu hitaasti ja haasteena on saada hallinto ja akateeminen henkilöstö työskentelemään yhdessä yhteisten tavoitteiden eteen. Tämä edellyttää muun muassa aktiivista otetta sekä muutoksen että uudistuvan yhteisön johtamisessa.

Muutosprosesseilla on omat vaikutuksensa myös henkilöstön kuormittumiseen ja työssä viihtymiseen. Vaikka uudistusten merkitys ja perustelut ymmärrettäisiinkin, muutosväsymys kasvaa, jos jatkuvan kehittämisen koetaan häiritsevän varsinaista työntekoa. Työkaluja tähänkin puoleen tarjoavat viestintä ja henkilöstön vaikuttamismahdollisuudet

Multimediaohjelmassa Kestävää kehittämistä Helsingin yliopiston sosiologian professori, VTT Ilkka Arminen ja tutkija, HM Pauliina Koschke (Korkeakoulu- ja innovaatiotutkimuksen verkosto - HEINE) pohtivat tutkimushankkeensa tulosten ja kokemusten pohjalta yleisemmin rakenteellisen kehittämisen haasteita asiantuntijaorganisaatiossa. Heidän puheenvuoroistaan voi poimia edellytyksiä kestävälle kehittämiselle, joka onnistuessaan voi taata sekä hyvät tulokset että tyytyväisen henkilöstön. Voit kuunnella samasta aiheesta myös radio-ohjelman Kotouttamisen haasteita.

Molempien ohjelmien toimittaja on Kari Peippo.

Kuuntele-linkki käynnistää multimediaohjelman Kestävää kehittämistä.
Kesto: 14.58.

Kuuntele-linkki käynnistää radio-ohjelman Kotouttamisen haasteita.
Kesto: 17.36

Lisätietoja
Ilkka Arminen 09 1912 4337 ilkka.arminen@helsinki.fi    
Pauliina Koschke pauliina.koschke@uta.fi     
Miia Lähde miia.lahde@uta.fi   

Tutkimus
Korkeakoulusektorin rakenteellisen kehittämisen kotouttaminen - vertaileva tapaustutkimus
Työsuojelurahaston tutkimus- ja kehityshanke 110141

Tutkimus tutuksi -tapaaminen 21.9.2012