Takaisin

Lupa puhua

Lupa puhua

03.03.2006 TSR-video

Monissa ammateissa ja työyhteisöissä puhuminen, paineiden purkaminen, on vaikeaa. Vaikka työ kuormittaa ja uuvuttaa, tunteita ei voi työtilanteissa näyttää. Oulun yliopistossa kehitetty KerToi-menetelmä voi tulla avuksi, kun työ alkaa tuntua liian raskaalta. KerToi-menetelmä syntyi osana tutkimus- ja kehityshanketta Kerronta opettajien työssä jaksamisen ja uusiutumisen tukena. Kehitystyössä oli mukana kolme opettajista koostunutta pienryhmää, joissa menetelmää käytettiin ja kehitettiin.

Tässä multimediaohjelmassa professori Leena Syrjälä ja tutkijatohtori Eila Estola kuvaavat tätä kerronnallista ja toiminnallista menetelmää ja välittävät kokemuksia sen käytöstä. He sanovat, että KerToi soveltuu monille sellaisille ammattialoille, joissa opettajien tapaan ollaan tekemisissä ihmisten kanssa. Kerronta ja sitä tukeva toiminta sopii kehittämismenetelmäksi työyhteisöille, joissa tarvitaan voimaannuttavia näkökulmia arjen työtilanteisiin.
 
KerToi-menetelmä perustuu vertaistukeen ja työskentelyyn ryhmässä. Menetelmän lähtökohtana on, että ihminen on itse oman elämänsä asiantuntija ja keskusteluissa hänelle voi avautua mahdollisuus löytää uusia ratkaisuja niin työssä ja työn ulkopuolellakin.

Kuuntele-linkki käynnistää multimediaesityksen.
Kesto: 11.20

Aiheesta laajemmin On lupa puhua, on lupa olla hiljaa -radio-ohjelmassa.
 
Kesto: 31.10

Lisätietoja:
Professori Leena Syrjälä, leena.syrjala@oulu.fi, 040  543 2392
Erikoistutkija Eila Estola, eila.estola@oulu.fi, (08) 553 4211
Tutkimus- ja kehityshankkeen loppuraporttia Lupa kertoa, aikaa kuunnella, tilaa kasvaa voi tilata sähköisenä tai paperiversiona Ulla Keski-Filppulalta, ulla.keski-filppula@oulu.fi, (08) 553 3721

Lisätietoa KerToi-menetelmästä 
Tiedote Tätä on tutkittu –tietokannassa 
Tutkimus tutuksi -tapaamisessa 3.3.2006 professori Leena Syrjälän esityskalvot pdf-tiedostona.

Oulun yliopisto, kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö: Kerronta opettajien työssä jaksamisen ja uusiutumisen tukena
Työsuojelurahaston tutkimus- ja kehityshanke nro 103340.

Tekniset ohjeet

Multimediaesityksen vastaanotto edellyttää äänikortilla ja kaiuttimilla tai kuulokkeilla varustetun tietokoneen. Mikäli esitys ei toimi, koneestasi saattaa puuttua Java-tekniikkaa tukeva ohjelma. Voit ladata maksuttoman ohjelman  tästä (ikkunaan avautuvat myös suomenkieliset latausohjeet).