Takaisin

Määrärahahakemuksia saapui 87 kappaletta

Määrärahahakemuksia saapui 87 kappaletta

30.09.2015 Tiedote

Työsuojelurahaston 15.9.2015 päättyneelle hakukierrokselle saapui 87 määrärahahakemusta: tutkimusmäärärahahakemuksia 69 ja tiedotus- ja koulutusmäärärahahakemuksia 18 kappaletta. Haettu summa on yhteensä noin 8,8 miljoonaa euroa.

Edellisenä vuonna, vastaavana aikana määrärahahakemuksia saapui 97 kappaletta, yhteensä noin 9,7 miljoonaa euroa.

Tutkimusmäärärahoja sekä tiedotus- ja koulutusmäärärahoja voi hakea kaksi kertaa vuodessa: 15.2. ja 15.9. Tuotteistusmäärärahoja ja kehittämisavustuksia voi hakea ilman hakuaikoja.
 
Hakijoille on lähetetty hakemuksen saapumisilmoitus, jossa kerrotaan, milloin hakija saa tiedon rahoituspäätöksestään.

Lisätietoja
Tutkimus- ja kehitysmäärärahojen hakeminen ja rahoitusehdot

Työsuojelurahasto rahoittaa tutkimus- ja kehitystoimintaa, joka parantaa työoloja sekä työyhteisöjen toiminnan turvallisuutta ja tuottavuutta. Rahastoa hallinnoivat työmarkkinakeskusjärjestöt ja se saa varansa lakisääteisen tapaturmavakuutuksen maksutulosta. Rahaston toimintaa valvoo sosiaali- ja terveysministeriö.

Rahasto rahoittaa Työturvallisuuskeskuksen toimintaa. Lisäksi Työsuojelurahasto ja Työturvallisuuskeskus julkaisevat ja kustantavat yhdessä Telma - työelämän kehittämisen erikoislehteä.