Takaisin

Määrärahahakemuksia saapui 91 kappaletta

Määrärahahakemuksia saapui 91 kappaletta

11.02.2013 Tiedote

Työsuojelurahastolle osoitettiin 91 määrärahahakemusta 1.2.2013 päättyneellä hakukierroksella: tutkimus- ja kehityshakemuksia 74 ja tiedotus- ja koulutushakemuksia 17 kappaletta. Haettu summa on yhteensä noin 9,7 miljoonaa euroa.

Edellisenä vuonna, vastaavaan aikaan määrärahahakemuksia saapui 100 kappaletta, yhteensä noin 10,7 miljoonaa euroa.

Tutkimusmäärärahalla tuettu hanke tuottaa työelämään uutta tietoa tai uusia menetelmiä tieteellisellä tutkimustyöllä. Kehitysmääräraha tukee hankkeita, joiden tarkoituksena on kehittää organisaation toimintaa tai ratkaista työelämän ongelmia suunnitelmallisella ja korkeatasoisella tietotaidolla.

Tiedotus- ja koulutusmäärärahojen tavoitteena on edistää uuden, työelämää ja työoloja koskevan tutkimustiedon hyödyntämistä, levittämistä ja kansanomaistamista käyttäjille.

Määrärahojen hakijana voi olla tapaturmavakuutusmaksuvelvollinen yritys, kunta, muu organisaatio, tutkimuslaitos tai yliopisto.

Tutkimus- ja kehitys- sekä tiedotus- ja koulutusmäärärahoja voi hakea kaksi kertaa vuodessa: 1.2. ja 1.9.

Rahasto lähettää hakijoille hakemuksen saapumisilmoituksen, jossa kerrotaan, milloin hakija saa tiedon rahoituspäätöksestään.

Lisätietoja
Tutkimus- ja kehitysmäärärahojen hakukriteerit
Tiedotus- ja koulutusmäärärahojen hakukriteerit

Työsuojelurahasto rahoittaa tutkimus- ja kehitystoimintaa, joka parantaa työoloja sekä työyhteisöjen toiminnan turvallisuutta ja tuottavuutta. Rahastoa  hallinnoivat työmarkkinakeskusjärjestöt ja se saa varansa lakisääteisen tapaturmavakuutuksen maksutulosta. Rahaston toimintaa valvoo sosiaali- ja terveysministeriö.

Rahasto rahoittaa Työturvallisuuskeskuksen toimintaa. Lisäksi Työsuojelurahasto ja Työturvallisuuskeskus julkaisevat ja kustantavat yhdessä Telma - työelämän kehittämisen erikoislehteä.