Takaisin

Näkymättömät ammattilaiset

Näkymättömät ammattilaiset

05.06.2009 TSR-video

Vainajien hautaan saattaminen on laaja moniammatillinen palveluketju. Siihen liittyvät tehtävät hoidetaan hienotunteisen huomaamattomasti ja siksi alan ammattilaisetkin pysyvät tavallaan näkymättöminä. Työ kuitenkin kuormittaa tekijöitään ja jättää heidät usein vaille ansaitsemaansa arvostusta. Tuore tutkimus tekee "matkaa mullan alle" näkyväksi ja pohtii kuolematyön ongelmia.

Kuolema on usein vieras, pelottavakin asia ja ihmisen katoavaisuus halutaan pitää piilossa. Siksi myös vanajien hautaan saattamisesta vastaavat työntekijäryhmät ovat jääneet näkymättömiksi ja monesti vaille heille kuuluvaa arvostusta yhteiskunnallisesti tärkeässä työssään. Samalla huomaamatta saattavat jäädä myös alan ammattilaisten tehtäviin liittyvät ongelmat ja kuormitustekijät.

"Matkalla mullan alle - kuolematyöntekijöiden arki ja siitä selviytyminen" -tutkimuksessa on selvitetty ihmisen viimeisestä matkasta huolehtivien ammattilaisten työtä. Alan ammattiryhmiä on nyt ensimmäisen kerran tutkittu Suomessa näin kattavasti.

Tutkimuksen kautta työnsä hyviä ja huonoja puolia sekä omaa jaksamistaan valottavat sairaaloissa vainajien kuljettamisesta ja säilyttämisestä vastaavat työntekijät, hautaustoimistoammattilaiset sekä krematorioissa, kappeleissa ja hautausmailla työskentelevät.

Tutkimuksen tarkoituksena oli tehdä "matka mullan alle näkyväksi" ja tuottaa tietoa tämän kuolematyön erivaiheista, sanoo tutkimuksen tekijä, erikoislääkäri, psykologi, tanatologian ja sosiaaligerontologian dosentti Gustaf Molander.

Tutkimuksen haastateltavat kuvasivat työtään monimutkaiseksi ihmissuhdetyöksi, joka vaatii mm. vuorovaikutustaitoja ja kykyä sietää ahdistusta. Heidän mielestään työn kuormittavuus on pääosin henkistä ja sosiaalista, vaikka monet perinteiset työsuojelu- ja turvallisuuskysymyksetkin kuuluvat kuolematyön arkeen.

Näissä ammateissa työssä jaksamista auttaa tunne, että tekee jotain hyvää, viimeisen palveluksen toiselle. On palkitsevaa huomata, että on ollut tarpeellinen ja on voinut auttaa. Haastateltujen mielestä työn voi kokea usein monipuolisena ja elämisen taitoja opettavana. Työhön liittyvät perinteet, hierarkia, säännöt ja rituaalit helpottavat ahdistavissa tilanteissa, kun tietää miten toimia.

TSR-kanavan multimediaohjelmassa Näkymättömät ammattilaiset tutkijalääkäri Gustaf Molander kertoo tutkimuksesta ja sen tuloksista. Aihetta syvennetään radio-ohjelmassa Viimeisellä matkalla, jossa Molander pohtii myös tutkimusaiheen taustoja ja aikamme suhdetta kuolemaan yleisemminkin.
Molempien ohjelmien toimittaja on Pirkko Peippo.

 Kuuntele-linkki käynnistää multimediaohjelman Näkymättömät ammattilaiset.
Kesto: 17.30.

 Kuuntele-linkki käynnistää radio-ohjelman Viimeisellä matkalla.
Kesto: 33.10.

Julkaisu
Molander Gustaf. (2009). Matka mullan alle – kuolematyöntekijöiden arki. 256 s. Työterveyslaitos, Helsinki. ISBN 978-951-802-856-0.
Myynti: Työterveyslaitos, TTL-Kirjakauppa, Topeliuksenkatu 41 a A, 00250 Helsinki, puh. 030 474 2543, faksi (09) 477 5071, http://www.ttl.fi/kirjakauppa

Lisätietoja
Dosentti Gustaf Molander, Helsingin yliopisto, yhteiskuntapolitiikan laitos, Snellmaninkatu 10, 00014 Helsingin yliopisto, puh. (09) 1912 4612, faksi (09) 1912 4564, gustaf.molander@helsinki.fi

Helsingin yliopisto:
Matka mullan alle - kuolematyöntekijöiden arki ja siitä selviytyminen
Työsuojelurahaston tutkimus- ja kehityshanke 104311.

Tiedotteet:
Työsuojelurahaston  Tätä on tutkittu -tietokannassa.  
Työterveyslaitoksen sivulla 5.6.2009.

Tekniset ohjeet
Multimediaesityksen vastaanotto edellyttää äänikortilla ja kaiuttimilla tai kuulokkeilla varustetun tietokoneen. Mikäli esitys ei toimi, koneestasi saattaa puuttua Java-tekniikkaa tukeva ohjelma. Voit ladata maksuttoman ohjelman  tästä  (ikkunaan avautuvat myös suomenkieliset latausohjeet).