Takaisin

Nostetaan konflikti pöydälle!

Nostetaan konflikti pöydälle!

19.05.2005 TSR-video

Erilaiset nahinat, ongelmat ja ristiriidat ovat työyhteisöjen arkea. Arviolta yksi kymmenestä työpaikasta on tässä suhteessa moniongelmainen, erityisen altis konflikteille ja matkalla kohti kriisiä.
- Voidaan kuitenkin sanoa, että työyhteisöllisten konfliktien hallinta on aina ajankohtainen haaste sekä johtamisen että työyhteisön toimintakyvyn ja työelämän laadun näkökulmasta, sanoo YTM, HTL Pasi Valtee, kouluttaja ja tutkija, Syvätutkimus Oy:n toimitusjohtaja.

Yleispäteviä ohjeita on vaikea antaa, mutta jokaisen työyhteisön on kyettävä ratkomaan ja hallitsemaan ristiriitansa viime kädessä itse. Pasi Valteen mukaan kuitenkin varmin tapa ylläpitää konflikteja on vaieta niistä, tai ratkaista ne puuttumatta työyhteisön toimintatapoihin.

Hän kehottaakin puhumaan, jopa aktiivisesti kaivamaan ongelmat esiin.
- Nimittäin varmin tapa ehkäistä konflikteja on nostaa ne rohkeasti pöydälle ja sopia menettelytavoista, joilla voidaan muuttaa työyhteisön toimintakulttuuria ja ristiriitoja ruokkivia rakenteita.

Pasi Valtee piti esitelmän Työsuojelurahaston tutkimusiltapäivässä 19.5.2005 aiheesta Työyhteisöjen konfliktit ja niiden hallinta.

Multimedia-esitys
Kuuntele-linkki käynnistää multimediaesityksen.
 
Kesto: 12.15

Radio-ohjelma
Pasi Valteen laajemman haastattelun voi kuunnella Nostetaan konflikti pöydälle -radio-ohjelmassa. Kuuntele-linkki avaa ohjelman Verkkomedia Pajan sivustolta.
 
Kesto: 30.00

Lisää tietoa
Pasi Valtee, Syvätutkimus Oy,  syvatutkimus@yritys.soon.fi puh. (03)  212 7855
Pasi Valtee: Työyhteisön konfliktit ja niiden hallinta -kirja
Työsuojelurahaston stipendi nro 102414


Tekniset ohjeet

Multimediaesityksen vastaanotto edellyttää äänikortilla ja kaiuttimilla tai kuulokkeilla varustetun tietokoneen. Mikäli esitys ei toimi, koneestasi saattaa puuttua Java-tekniikkaa tukeva ohjelma. Voit ladata maksuttoman ohjelman  tästä (ikkunaan avautuvat myös suomenkieliset latausohjeet).