Takaisin

Osaava voittaa

Osaava voittaa

28.01.2011 TSR-video

Työn tuottavuus kasvaa jatkossa lähes yksinomaan osaamista kehittämällä. Kuitenkin voimavaroja sijoitetaan edelleen paljolti tekniikkaan eikä osaamisen kehittämistä nähdä investointina. Osaaminen olisikin keksittävä uudelleen, uudistuneena, tutkijat suosittavat ja tarjoavat avuksi kehityspolkuja avaavan arviointimallin.


Työn tuottavuuden kasvu voi jatkossa toteutua Suomessa osaamista kasvattamalla. Tulevaisuudessa oikeat ihmiset tarvitaan oikeisiin työtehtäviin yrityksen sisällä. Näin ei aina ole, sillä osaajia ei riittävästi tunnisteta eikä osaavaa henkilöstöä tueta.

Osaaminen onkin keksittävä uudelleen, mutta uudenlaisena, yrityksen kaikissa henkilöstöryhmissä ja kaikissa toiminnoissa vaalittavana asiana, sanovat Työterveyslaitoksen erikoistutkija Mervi Hasu ja tutkija Mari Kupiainen. He ovat olleet mukana Työterveyslaitoksen ja Turun yliopiston Kauppakorkeakoulun toteuttamassa hankkeessa Naisten ja miesten osaamisen ja uran tukeminen työorganisaatioissa (Na Mi).

Tutkimuksessa kartoitettiin osaamisen ja uran kehittämisen mahdollisuuksia sukupuolinäkökulmasta, selvitettiin välineisiin, menetelmiin ja käytäntöihin liittyviä ongelmakohtia. Lisäksi tuotettiin tietoa ja arviointivälineitä tasavertaiseen osaamisen ja uran tukemiseen, muun muassa käytännönläheinen opas Onnistu osaamisen uudistajana.

Tutkijat muistuttavat, että osaaminen on paitsi yksilöllistä myös yhteisöllistä kyvykkyyttä ja varsinkin jälkimmäinen unohtuu usein. Siksi osaamisten käyttöön saaminen edellyttää aktiivista johtamista ja strategioiden jalkauttamista.

Olennaista on myös, että osaamista ei kehitetä pelkästään nykytilan säilyttämiseksi, vaan yrityksen uudistamiseksi. Kun töihin saadaan erinomaista ja osaavaa väkeä, se on vasta lähtökohta; osaamispääoma ei kasva tulevaisuuden turvaksi itsekseen, sitä on aktiivisesti vaalittava.

Monet toimialat ovat edelleen selvästi miesvaltaisia tai naisvaltaisia aloja. Naisvaltaisillakin aloilla keskijohdossa ja ylimmässä johdossa on tavallisesti miesenemmistö. Siksi hankkeessa esiteltiin tietoisesti myös sukupuolinäkökulma: vähemmistöön jäävän sukupuolen - useimmiten juuri naisten - vahvuudet eivät nykyisessä työkulttuurissamme tule riittävästi esiin. Siksi on todennäköistä, että merkittävä osa työyhteisön osaamista jää kehittämättä ja hyödyntämättä.

 

TSR-kanavan multimediaohjelmassa Osaava voittaa erikoistutkija Mervi Hasu ja tutkija Mari Kupiainen puhuvat osaamisen tukemisesta ja uhkista, mikäli tätä piilossa olevaa voimavaraa ei löydetä. He esittelevät erilaisia mahdollisuuksia tarttua tähän tilaisuuteen ja hankkeen tuottaman arviointimallin ja oppaan. Voit kuunnella aiheesta myös laajemman haastattelun radio-ohjelmassa Osaaminen on yhteinen asia. Molempien ohjelmien toimittaja on Pirkko Peippo.

Kuuntele-linkki käynnistää multimediaohjelman Osaava voittaa.
Kesto: 16.00.

Kuuntele-linkki käynnistää radio-ohjelman Osaaminen on yhteinen asia.
Kesto: 29.30.

Lisätietoja
Työterveyslaitoksen erikoistutkija Mervi Hasu, mervi.hasu@ttl.fi , 030 474 2546
ja tutkija Mari Kupiainen, mari.kupiainen@ttl.fi , 030 474 2529.

Julkaisu
Mervi Hasu, Mari Kupiainen, Marja Känsälä, Anne Kovalainen, Anneli Leppänen, Minna Toivanen. Onnistu osaamisen uudistajana. Osaamisen ja uran innovatiivinen ja tasa-arvoinen kehittäminen. Opas osaamisen ja uran kehittämistapojen arvioimiseksi ja parantamiseksi asiantuntijayrityksissä. Työterveyslaitos ja Turun yliopiston kauppakorkeakoulu. Helsinki 2010. 67 sivua. ISBN 978-952-261-046-1 (nid.), ISBN 978-952-261-047-8 ( pdf ).

Tutkimus
Työterveyslaitos, Työyhteisöt ja -organisaatiot osaamiskeskus
Naisten ja miesten osaamisen ja uran tukeminen työorganisaatioissa
Työsuojelurahaston tutkimus- ja kehityshanke 109146

Tiedote
Hanketiedote