Takaisin

Rahoituspäätökset vuonna 2010

Rahoituspäätökset vuonna 2010

30.12.2010 Tiedote

Työsuojelurahaston rahoituspäätökset 1.1.2010 - 31.12.2010

Myönnetyt ja haetut määrärahat 2010 rahoitusmuodoittain:

Tutkimus- ja kehitysmäärärahat:
Haettu 162 kpl, yhteensä 19 161 628 euroa.
Myönnetty 38 kpl, yhteensä 4 168 00 euroa.

Kehittämisavustukset: (Käsittelemättä 7 hakemusta, joiden päätökset vuonna 2011.)
Haettu 79 kpl , yhteensä 1 516 887.
Myönnetty 63 kpl, yhteensä 1 187490.

Tiedotus - ja koulutusmäärärahat:
Haettu 40 kpl, yhteensä 1 117 405 euroa
Myönnetty 25 kpl, yhteensä 463 850 euroa

Tutkijastipendit:
Haettu 29 kpl, yhteensä 549 775 euroa.
Myönnetty 10 kpl, yhteensä 183 000 euroa.

Loppuunsaattamisstipendit:
Haettu 41 kpl, 321 916 euroa.
Myönnetty 26 kpl, 163 300 euroa.

Matkastipendit:
Haettu 75 kpl, yhteensä 98 276 euroa.
Myönnetty 49 kpl, yhteensä 35 960 euroa.

Muu stipendi:
Haettu 38 kpl, yhteensä 387 783 euroa.
Myönnetty 19 kpl, yhteensä 161 400 euroa

Myönnetyt tutkimus- ja kehitysmäärärahat :

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu
HELSINKI
Hyvinvointia ja tuloksellisuutta hyvällä henkilöstöjohtamisella - HYÖTY
180000 euroa


Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu
HELSINKI
Palkkatietämys Suomessa 2010-2011
180000 euroa


Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu
HELSINKI
1manager: Tutkimushanke ensimmäisen tason esimiesten työn muutoksesta
100000 euroa


Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu, BIT-tutkimuskeskus
HELSINKI
Työpaikkaselvitys mobiilissa ja monipaikkaisessa työssä
100000 euroa


Ahtiainen Lasse, tmi
HOLLOLA
Palkansaajien ja työnantajien järjestäytyminen 2009 sekä työehtosopimusten kattavuus Suomessa vuonna 2008
50000 euroa


Dialogi-instituutti
KARJAA
Systeeminen konstellaatio organisaation kehittämisen menetelmänä
25000 euroa


Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA
HELSINKI
Työtehtävien rakennemuutos ja sen vaikutus työpanoksen laatuun, ansiokehitykseen ja tuottavuuteen
150000 euroa


Helsingin yliopisto, Korkeakoulu- ja innovaatiotutkimuksen verkosto
HELSINKI
Korkeakoulusektorin rakenteellisen kehittämisen kotouttaminen - vertaileva tapaustutkimus
150000 euroa


Itä-Suomen yliopisto, Kuopion kampus
KUOPIO
Tyypin 1 diabetesta sairastava työelämässä - työssä selviytymisen edellytysten parantaminen
66000 euroa


JTO-Palvelut Oy
OITMÄKI
Henkilöstöjohtamisen nykyisyys ja tulevaisuuden mahdollisuudet innovaatioyhteiskuntaan siirtymisen edistäjänä
150000 euroa


JYVÄSKYLÄ, psykologian laitos
JYVÄSKYLÄ
Eettinen organisaatiokulttuuri ja henkilöstön hyvinvointi organisaatioiden välisen vertailun ja johtajien seurantatutkimuksen valossa
170000 euroa


JYVÄSKYLÄ, yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
JYVÄSKYLÄ
Kolmannen sektorin palkkatyö - työn muutos, työhyvinvointi ja esimiestyön edellytykset kolmanne sektorin organisaatioissa
158000 euroa


MTT Economic Research
HELSINKI
Factors affecting occupational safety and health of foreign farm workers in Nordic countries
40000 euroa


Mittaviiva Oy
ESPOO
Päätoteuttajan turvallisuuskulttuurin välittyminen aliurakoitsijoille osana työmaan turvallisuussuunnittelua ja -johtamista
45000 euroa


Palkansaajien tutkimuslaitos
HELSINKI
Työolot murroksessa - Ulkoistamisen, johtamistapojen ja palkkahajonnan vaikutus työhyvinvointiin
150000 euroa


Pro Human Resources Oy
TUUSULA
Esitutkimus: Henkilöstöjohtamisen strategiset asiakkuudet kunnassa (H2O-ohjelma)
15000 euroa


Svenska social- och kommunalhögskolan
HELSINKI
Tutkimus ulkomaisen tilapäistyövoiman työehdoista ja sosiaaliturvasta Suomessa
100000 euroa


Tampereen teknillinen yliopisto
PORI
Turvallisuuskulttuurin kehittäminen, jossa henkilöstön merkitys turvallisuuden toteuttajana korostuu
140000 euroa


Tampereen teknillinen yliopisto, turvallisuuden johtaminen ja suunnitt
TAMPERE
Teollisuusyritysten turvallisuuden kehittäminen vapaa-ajan turvallisuutta edistämällä
55000 euroa


Tampereen teknillinen yliopisto, turvallisuuden johtaminen ja suunnitt
TAMPERE
Työväkivallan hallinta turvallisuusjohtamisen osana terveydenhuollossa
107000 euroa


Tampereen yliopisto, Porin yksikkö
PORI
Epävarmuuden merkitykset ja turvallisuuden ehdot muuttuvassa työelämässä
140000 euroa


Tampereen yliopisto, Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos
TAMPERE
Vuorovaikutteinen johtajuus eri sukupolvien työssä jatkamisen keinona
110000 euroa


Tampereen yliopisto, johtamistieteiden laitos
TAMPERE
Tuottava ja hallittu kehittämistoiminta kunnissa
149000 euroa


Tampereen yliopisto, kasvatustieteiden laitos
TAMPERE
Kulttuurien välinen viestintä työyhteisöissä
81000 euroa


Turun yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta, Calonia
TURKU
Sopimukset työrauhan ja työehtojen turvaajina
150000 euroa


Työterveyslaitos
HELSINKI
Työhyvinvointia edistävien toimintatapojen implementointi työpaikoille - esimerkkinä AHA-toimintatapa
99000 euroa


Työterveyslaitos
HELSINKI
Multisite pain@Work
100000 euroa


Työterveyslaitos
HELSINKI
Kemikaalien aiheuttamat välittömät työperäiset iho- ja hengitystieallergiat
49000 euroa


Työterveyslaitos
HELSINKI
Yhteisaltistus fullereenille ja orgaanisille teollisuuskemikaaleille
150000 euroa


Työterveyslaitos
KUOPIO
Mikrobiologisten terveysvaarojen selvitys biohajoavien jätteiden laitosmaisessa käsittelyssä
101000 euroa


Työterveyslaitos
HELSINKI
Kestävän työn kehittäminen Suomessa uudenlaisten resurssi- ja ympäristöongelmien aikakaudella
80000 euroa


Työterveyslaitos
HELSINKI
Työn imun ja työuupumuksen siirtymät työparilla ja työhyvinvoinnin pitkän aikavälin kehityskulut
120000 euroa


Työterveyslaitos
TURKU
Iho, uusi altistumisreitti isosyanaattiastman synnyssä
90000 euroa


Työterveyslaitos
HELSINKI
Hiilinanoputkien aiheuttamien terveysvaikutusten karakterisointi proteomiikan avulla
115000 euroa


VTT Teolliset järjestelmät
TAMPERE
Ulkopuolisen suunnittelijan rooli ja vastuu prosessilaitoksen turvallisuudesta
108000 euroa


Vaasan yliopisto, johtamisen laitos
VAASA
Esitutkimus: Lähijohtamisen, esimies-alaissuhteiden ja työhyvinvoinnin välinen yhteys
15000 euroa


Vaasan yliopisto, johtamisen yksikkö
VAASA
Lähijohtamisen kehittämisellä parempaa työhyvinvointia ja tuloksellisuutta
260000 euroa


Väestöliitto ry
HELSINKI
Henkilöstön hyvinvointi, työajat ja työpaikan perheystävälliset käytännöt
120000 euroa


Myönnetyt tiedotus- ja koulutusmäärärahat:

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu, Markkinoinnin ja johtamisen laitos,
HELSINKI
Tietokirjan kirjoittaminen työstä - käytäntöteoreettinen lähestymistapa työn tutkimukseen ja kehittämiseen
31950 euroa


Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu, työpsykologia ja johtaminen
HELSINKI
Työpsykologian ja johtamisen 60-juhlaseminaari ja -julkaisu
6000 euroa


Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA
HELSINKI
Ajankohtaista taloudessa ja tutkimuksessa -
8500 euroa


Helsingin yliopisto
HELSINKI
Educating Mind for the Future
7000 euroa


Into Kustannus
HELSINKI
Näkymätön kylä - kirja siirtotyöläisten asemasta Suomessa
9900 euroa


JYVÄSKYLÄ, koulutuksen tutkimuslaitos
JYVÄSKYLÄ
Kirja mentoroinnista ja Promoting learnind and well-being -konferenssi
11000 euroa


Kinosto Oy
HELSINKI
Varasto
40000 euroa


Mielenterveyden keskusliitto
HELSINKI
Mielenterveysturvallinen työpaikka - Tiedotuskampanja työhönpaluun tukemiseksi työyhteisöissä
50000 euroa


Mittaviiva Oy
ESPOO
Kuinkas sitten kävikään? Kertomuksia rakennusalan onnettomuuksista ja niiden seurauksista
26000 euroa


Optimast Oy
ORIVESI
YTYÄ Länteen hankkeen kehittämistulokset ja kokemukset -julkaisu
8500 euroa


Oulun yliopisto, tuotantotalouden osasto, työtieteen yksikkö
OULUN YLIOPISTO
Koulutus- ja tiedotusmateriaali jakeluautonkuljettajien ammattipätevyyskoulutukseen
35000 euroa


Rudus Oy
HELSINKI
Turvapuiston koulutushanke
50000 euroa


Sundcon Oy
HELSINKI
Koneturvallisuusvaatimukset, -vastuut ja -velvoitteet - Ennakoiva suunnittelu ja sopiminen
31400 euroa


Suomen Kansallinen Kuunnelmateatteri ry
KAJAANI
Sosiaalinen media ja kuunnelmat työyhteisön kulttuurin ja tasavertaisen kehittämisen keinona
6000 euroa


Tampereen punainen osuuskunta (TPO)
TAMPERE
Työelämän pelisäännöt
9000 euroa


Tampereen yliopisto, Sosiaalitutkimuksen laitos, Sosiaalitutkimuksen ke
TAMPERE
Community, Work and Family. The 4 th International Conference
8600 euroa


Tampereen yliopisto, johtamistieteiden laitos
TAMPERE
European Business Ethics Network (EBEN) Research Conference 2010 -tutkimuskonferenssi
10000 euroa


Tampereen yliopisto, terveystieteen laitos
TAMPERE
IV Symposium on work ability
6400 euroa


Terapia Satama
KUUSAMO
Työyhteisösovittelu - ristiriitojen rakentavat ratkaisut
15000 euroa


Triforma Oy
SEINÄJOKI
Kohti voimavarojen ja kuormituksen tasapainoa
20000 euroa


Turun lähiradioyhdistys ry
TURKU
Asbestin jäljillä
24000 euroa


Työelämän tutkimusyhdistys ry
HELSINKI
Finnish Work Research -portaalin suunnitteluhanke
2000 euroa


Työterveyslaitos
HELSINKI
Unettomuuden arviointi ja hoito työterveyshuollossa
14000 euroa


Työterveyslaitos
HELSINKI
SENN2012 - International Congress on Safety of Engineered Nanoparticles and Nanotechnologies
20000 euroa


Työterveyslaitos
HELSINKI
Yhteinen muutos - työhyvinvointia työtä kehittämällä -kirja
13600 euroa

 
Myönnetyt kehittämisavustukset:

ABB, Sähkökoneet, Automaatiotuotteet -divisiooona
HELSINKI
Ergonomiset ratkaisut vyyhden valmistuksessa
15000 euroa


Adato Energia Oy
HELSINKI
Kaukolämpöyrityksen turvallisuusjohtamista tukeva malli Kaukolämpöekstra -portaalissa
25000 euroa


Apetit Pakaste Oy
PUDASJÄRVI
ProTouch 3
9700 euroa


Borealis Polymers Oy
PORVOO
Varhainen puuttuminen ja sovittelu työyhteisössä
9300 euroa


Confidex Oy
TAMPERE
Ihmisten johtamisen ja työhyvinvoinnin kehityshanke, kehittämisvälineenä Investors in People
8500 euroa


Ekokem Oy Ab
RIIHIMÄKI
Turvallisuustoiminnan kehittämisen tuki
21900 euroa


Ensi- ja turvakotien liitto ry
HELSINKI
Professional empowerment -kehittämisohjelma
22500 euroa


Epec Oy
SEINÄJOKI
Turvallisuussuunnittelun KOTOTU-prosessimallin soveltaminen käytäntöön
12500 euroa


Ergo-Kalusteet Oy
KARTTULA
Työyhteisön parhaaksi Ergossa 2010-2012 -hanke
6800 euroa


Espoon Taidemuseosäätiö
ESPOO
Ratkaisukeskeiset toimintamallit, konfliktien käsittely ja varhainen puuttuminen työyhteisössä
7500 euroa


Espoon kaupunki, tekninen keskus
ESPOO
Työmaaliikuntaa vihertyöntekijöille
5100 euroa


Espoon työväenopisto
ESPOO
Uudistuvan johtamistyön kehittäminen työyhteisön hyvinvoinnin edistäjänä
4950 euroa


Haminan kaupunki
HAMINA
Uudistuvan kuntajohtamisen osaamisalueet ja painotukset muutoksessa olevissa kuntaorganisaatioissa
4800 euroa


Helsingin Seniorisäätiö
HELSINKI
Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan Tuottavuus talkoot
15190 euroa


Helsingin kaupungin henkilöstökeskus
HELSINGIN KAUPUNKI
Miten kunta-alan strategisen hyvinvoinnin kehittämisohjelma kehittää suomalaista työelämää
33000 euroa


Helsingin kaupungin sosiaalivirasto, Pohjoinen A-klinikka
HELSINGIN KAUPUNKI
Helsingin sosiaaliviraston Pohjoisen A-klinikan muutospaja
7350 euroa


Hyvinkään kaupunki
HYVINKÄÄ
Kehittävä dialogi esimiehille
5240 euroa


Hyvinkään kaupunki
HYVINKÄÄ
Hyvinkään kaupungin strategisen hyvinvoinnin kehittämishanke
12500 euroa


Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä, Toimitusketjujen hal
FORSSA
Työyhteisön kehittämishanke Toimitusketjujen hallinta Koulutus- ja Tutkimuskeskuksessa
12900 euroa


ISS Palvelut Oy
VANTAA
VATU - Varhaisen tuen mallin määrittely
7650 euroa


Invalidiliiton Jyväskylän ja Kuopion kuntoutus- ja työklinikat
JYVÄSKYLÄ
TANKKI vielä puoleksi täynnä
44000 euroa


John Deere Forestry Oy
TAMPERE
Modifioidun sähköisen ohjausjärjestelmän turvallisuusanalyysi
20300 euroa


Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy
JYVÄSKYLÄ
Ihmisten johtamisen ja työhyvinvoinnin kehityshanke, kehittämisvälineenä Investors in People
13950 euroa


Jämsän kaupunki
JÄMSÄ
Työniloa työyhteisö- ja tiimitaidoilla!
4100 euroa


Kainuun ammattiopisto -liikelaitos
KAJAANI
Työhyvinvointia ammattiopetukseen. Työhyvinvointijärjestelmän perusparannus
15800 euroa


Kemijärven kaupunki
KEMIJÄRVI
Miten kunta-alan strategisen hyvinvoinnin kehittämisohjelma kehittää suomalaista työelämää
12000 euroa


Konepaja Enne Oy
TAMPERE
Liikkuvapylväisen laitteen putoamissuoja
50000 euroa


Koskiklinikka, Tampereen Lääkärikeskus Oy
TAMPERE
Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan Tuottavuus talkoot
17010 euroa


Kotkan kaupunki
KOTKA
Kotka - Työhyvinvoinnin edelläkävijä kunta-alalla
15500 euroa


Kuntoutuskeskus Kankaanpää
KANKAANPÄÄ
Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan Tuottavuus talkoot
18270 euroa


Laanilan Voima Oy
OULU
ProTouch2
9700 euroa


Lappeenrannan kaupunki
LAPPEENRANTA
Uudistuvan kuntajohtamisen osaamisalueet ja painotukset muutoksessa olevissa kuntaorganisaatioissa
5450 euroa


Lappset Group Oy
ROVANIEMI
Ihmisten johtamisen ja työhyvinvoinnin kehityshanke, kehittämisvälineenä Investors in People
11900 euroa


Lilinkotisäätiö
HELSINKI
Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan Tuottavuus talkoot
15190 euroa


Luhatuuli Oy
LUHALAHTI
Sosiaali- ja terveysalan Tuottavuus talkoot
17990 euroa


Mainio Vire Oy
HELSINKI
Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan Talkoot
16450 euroa


Mecastep Oy
LAHTI
UV-C säteilykammion vaikutus mikrobien tuhoamisessa
9800 euroa


Metso Corporation, Group Head Office
HELSINKI
Työterveyskonsepti uusiksi
17370 euroa


Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Karjala
JOENSUU
Tehoa työhön -kehittämishanke
15000 euroa


Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli
MIKKELI
Institutionaalinen muutos, case - Piispantarkastus konsultatiivisena seurakuntatyön kehittämisprosessina
75000 euroa


Oy Roberts Ab
TURKU
Yhteistyö, tuottavuus ja hyvinvointi - Strategiatyön, arvokulttuurin ja kehittämistyön yhdistäminen
10900 euroa


Oy VR-Rata Ab
HELSINKI
Kyllästämötyöntekijöiden kreosoottialtistuksen vähentäminen suojaustoimenpiteitä kehittämällä
7500 euroa


Palmionet Ky
JOENSUU
Turvallinen pylväskenkä (TPT-projekti) protomallin kehittäminen
10000 euroa


Patria Aerostructures Oy
HALLI
Kemikaalien aiheuttamat vaarat ja niiden torjunta
7400 euroa


Petrea Säätiö, Kuntoutuskeskus Petrea
TURKU
Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan Tuottavuus talkoot
16590 euroa


Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
TAMPERE
TAYS:n TULE-keskuksen solujen layout-suunnittelu
15000 euroa


Ponsse Oyj
VIEREMÄ
KOTOTU-turvallisuusprosessin soveltaminen uuden sukupolven ohjausjärjestelmän kehitykseen
69800 euroa


Porin kaupunki
PORI
Selvityksen tekeminen Porin kaupungin johtamisjärjestelmän kehittämisestä
20000 euroa


Rakennusliike Reponen Oy
ESPOO
Rakennustuotannon työnjohdon työ ja työkyky 2011
30000 euroa


Rakennusliitto ry
HELSINKI
Rakennusalan työilmapiiri ja henkilöstön hyvinvointi 2011
10000 euroa


Reka Kumi Oy
AURA
Ketterä Auran Tehdas
34750 euroa


Salon terveyskeskus
SALO
Yhteistyö, tuottavuus ja hyvinvointi - Strategiatyön, arvokulttuurin ja kehittämistyön yhdistäminen
10900 euroa


Sipoon kunta
SIPOO
Uudistuvan kuntajohtamisen osaamisalueet ja painotukset muutoksessa olevissa kuntaorganisaatioissa
3700 euroa


Stora Enso Oyj
HELSINKI
Mikrobiologisten riskien hallinta metsäteollisuudessa
28500 euroa


Suomen Yliopistokiinteistöt Oy
TAMPERE
Organisaation toimintatapojen kehittäminen sisäilmaongelmien ratkaisemisessa ja ennaltaehkäisemisessä
69900 euroa


Suur-Savon Sähkötyö Oy
MIKKELI
Toimenpiteet altistumisen vähentämiseksi linja-asentajan työssä
10500 euroa


Tampereen Hiippakunnan Tuomiokapituli
TAMPERE
Strategisen johtamisen kehittämishanke
34900 euroa


VVO-yhtymä Oyj
HELSINKI
Ihmisten johtamisen ja työhyvinvoinnin kehityshanke, kehittämisvälineenä Investors in People
14450 euroa


Vaasan kaupunki
VAASA
Uudistuvan kuntajohtamisen osaamisalueet ja painotukset muutoksessa olevissa kuntaorganisaatioissa
6200 euroa


Vaasan kaupunki, Sosiaali- ja terveysvirasto
VAASA
Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan Tuottavuus talkoot
17290 euroa


Valkeakosken kaupunki, kasvatus- ja opetustoimi
VALKEAKOSKI
Verkostoista voimaa johtamiseen - laatua ja työhyvinvointia varhaiskasvatukseen
69900 euroa


Virolahden kunta
VIROLAHTI
Vuorovaikutteinen työhyvinvointijohtaminen arjessa - Kaakon kaksikko
22250 euroa


Ylä-Savon seurakuntayhtymä
IISALMI
Ylä-Savon seurakuntayhtymän yhteistoiminnallinen kehittämishanke
14900 euroa

Myönnetyt tutkijastipendit:

Alho Rolle
HELSINKI
Rakennusliiton ja Palvelualojen ammattiliiton maahanmuuttostrategiat -väitöskirja
18300 euroa


Bin Kidam Kamarizan
ESPOO
Enhancement of inherent safety design in the chemical process industry -väitöskirja
18300 euroa


Forsman Sinikka
TAMPERE
Sosiaalityöntekijän sisäinen ura. Henkilökohtaisen ja muodollisen uran rajapinnoilla lastensuojelussa -väitöskirja
18300 euroa


Haatainen Jaana
TAMPERE
Henkilöstön asema julkisen palvelutuotannon muutosprosessissa -väitöskirja
18300 euroa


Järnefelt Heli
HELSINKI
Unettomuuden kognitiivis-behavioraalinen ryhmähoito työterveyshuollossa -väitöskirja
18300 euroa


Järvelin Susanna
TOIVALA
Vuorotyön vaikutus psykofysiologiseen kuormittumiseen ja palautumiseen hoitajilla -väitöskirja
18300 euroa


Koivisto Satu
ESPOO
Johtajuus ryhmäilmiönä: oikeudenmukaisuus, epävarmuus ja ryhmään samastuminen -väitöskirja
18300 euroa


Räsänen Jenni-Mari
TAMPERE
Sähköinen tiedon tallentaminen ja vaihto osana seudullista sosiaalipäivystystyötä -väitöskirja
18300 euroa


Sillanpää Virpi
LEMPÄÄLÄ
Hyvinvointipalveluiden mittaaminen ja johtaminen -väitöskirja
18300 euroa


Turunen Marja
ESPOO
Tietoisuuskehäinen johtaminen -väitöskirja
18300 euroa

 
Myönnetyt loppuunsaattamisstipendit:

Haho Päivi
ESPOO
Individual and organizational learning for process innovations - The role of successive process simulations -väitöskirja
7000 euroa


Halonen Kristiina
KAUNIAINEN
Suomalaisten organisaatioiden henkilöriskien hallinta johtamisen välineenä -väitöskirja
7000 euroa


Hassim Mimi Haryani
ESPOO
Inherent occupational health assesment in chemical process development and design -väitöskirja
9000 euroa


Hiltunen Esa
KUOPIO
Työhön sitoutumista ja joustoja päivittäistavarakaupassa käsittelevä väitöskirjatyö
7000 euroa

Holmila Reetta
HYVINKÄÄ
Exposure-related human cancer. Molecular changes in sinonasal cancer and lung cancer, with emphasis on TP53 mutations -väitöskirja
3000 euroa


Jonker-Hoffrén Paul
TURKU
Labour union representatives in the Finnish paper industry between 1980 and 2008 -väitöskirja
6800 euroa


Katisko Marja
ESPOO
Kerrottu työelämä - työelämäkokemukset maahanmuuttajien puheissa -väitöskirja
7000 euroa


Kimanen Annukka
ESPOO
Työterveyshuollon sairaanhoito Suomessa -väitöskirja
8000 euroa


Koivunen Tuija
TAMPERE
Sukupuoli yhteyskeskusorganisaatioissa -väitöskirja
7000 euroa


Koponen Sirpa
JYVÄSKYLÄ
Johtamisen ja esimiestyön vaikutus eri-ikäisten sairaanhoitajien työssä jatkamiseen ja jaksamiseen -väitöskirja
7000 euroa


Korpelainen Eija
KAUNIAINEN
Information and communication technology system adoption at work - Employees' experiences -väitöskirja
7000 euroa


Kujala Anne
RIIHIMÄKI
Terveydenhuollon esimiesten ammattijohtamisvalmiudet -lisensiaattityö
4500 euroa


Lappalainen Jouni
KOTKA
Kansainvälisen merenkulun turvallisuusjohtamiskoodin käyttö suomalaisessa merenkulussa -väitöskirja
7000 euroa


Lehtonen Tuula
PORI
Työhyvinvoinnin rakentuminen hoivatyöntekijöiden työhyvinvointia koskevissa tarinoissa -lisensiaattityö
4000 euroa


Nenonen Noora
TAMPERE
Valtakunnallisen tapaturma- ja ammattitautitietokannan hyödyntäminen työturvallisuustyössä -väitöskirja
7000 euroa


Nietola Vuokko
RAUMA
Työyhteisöjen haasteet lähisuhdeväkivallan ehkäisyssä ja siihen puuttumisessa -lisensiaattityö
4000 euroa


Palomäki Susanna
HÄMEENKYRÖ
Kuntoutustutkimuksen oikea-aikaisuutta ja asiakkaiden osallisuutta etsimässä -lisensiaattityö
4000 euroa


Perttula Pia
HELSINKI
Työturvallisuus materiaalikuljetuksissa -väitöskirja
5000 euroa


Pitkäaho Taina
TOIVALA
Erikoissairaanhoidon optimaalinen hoitohenkilöstömitoitus -väitöskirja
6000 euroa


Pyy-Martikainen Marjo
HELSINKI
Labour market history analysis and longitudial surveys -väitöskirja
8000 euroa


Rajakaltio Helena
TAMPERE
Moninaisuus yhtenäisyydessä. Yhtenäiskoulu muutoksen ristipaineissa -väitöskirja
9000 euroa


Riste Janne
VANTAA
Sairauspoissaolot, tuottavuus ja tyytyväisyys esimiestoimintaan -lisensiaattityö
5000 euroa


Teperi Anna-Maria
RIIHIMÄKI
Inhimilliset tekijät lennonvarmistuksessa -väitöskirja
5000 euroa


Törmänen Outi
ROVANIEMI
Arvokeskustelun edistäminen terveydenhuollon organisaatiossa -väitöskirja
7000 euroa


Vendell Marianne
TAMPERE
Työn voimavaratekijöistä työ imuun. Teollisuustyöntekijän motivaatiopolut -lisensiaattityö
5000 euroa


Viitanen Johanna
SUNDSBERG
Terveydenhuollon tietojärjestelmien käytettävyys -väitöskirja
7000 euroa

 
Myönnetyt matkastipendit, joista 5 peruttua (eivät mukana luettelossa):


Anttila Anu-Hanna
TURKU
32nd Time Use Conference, IATUR, 7.-10.7.2010, Ranska
600 euroa


Asikainen Vesa
KUOPIO
The 8th IOHA Conference, 28.9.-2.10.2010, Italia
600 euroa

 

Brandt Tiina
VAASA
BAM Conference 2010, 14.-16.9.2010, Iso-Britannia
500 euroa


Hakkarainen Tuula
VTT
The 12th International Conference on Fire Science and Engineering, Interflam, 5.-7.7.2010, Iso-Britannia
800 euroa


Hartikainen Armi
JYVÄSKYLÄ
Work, Employment & Society Conference 2010, 7.-9.9.2010, Iso-Britannia
800 euroa


Haukka Eija
HELSINKI
The 7 th International Conference on Prevention of Work-Related Musculoskeletal Disorders, Premus 2010, 29.8-3.9.2010, Ranska
700 euroa


Heiskanen Johanna
KANGASALA
Journal of Human Resource Costing & Accounting (JHRCA) 2011 Conference, 14.-15.4.2011, Iso-Britannia
900 euroa


Hyvönen Katriina
JYVÄSKYLÄ
9th Conference of the European Academy of Occupational Health Psychology, 29.-31.3.2010, Italia
360 euroa


Janhonen Minna
LOHJA
The 11th European Conference on Knowledge Management, 2.-3.9.2010, Portugali
500 euroa


Jämsén Sini
LONDON, UNITED KINGDOM
26th EGOS Colloquium, 28.6.-3.7.2010, Portugali
500 euroa


Järnefelt Heli
HELSINKI
The 20th Congress of the European Sleep Research Society, ESRS, 14.-18.9.2010, Portugali
500 euroa


Kalliokoski Pentti
KUOPIO
The 8th International IOHA Conference, 28.9.-2.10.2010, Italia
700 euroa


Karintaus Katja
TAMPERE
The 30th Annual International SMS Conference, 12.-15.9.2010, Italia
800 euroa


Kauppi Teemu
JYVÄSKYLÄ
The 3 rd European Communication Conference ECREA, 12.-15.10.2010, Saksa
500 euroa


Kerosuo Hannele
ESPOO
The 5th Annual Symposium on Current Developments in Ethnographic Research in the Social and Management Sciences, 1.-3.9.2010, Iso-Britannia
600 euroa


Keränen Jukka
TURKU
CIE 2010 Lighting Quality & Energy Efficiency, 14.-17.3.2010, Itävalta
650 euroa


Kinnunen Hanna
KLAUKKALA
3rd European Communication Conference, ECREA 2010, 12.-15.10.2010, Saksa
700 euroa


Kontula Anna
TAMPERE
The 13 th ISA World Congress, Sociology on the move, 11.-17.7.2010, Ruotsi
1000 euroa


Koskela Inka
TAMPERE
EASST010 conference, 2.-4.9.2010, Italia
500 euroa


Lahti Mari
TURKU
INTED2010 International Technology, Education and Development Conference, 8.-10.3.2010, Espanja
800 euroa


Laiho Maarit
NAANTALI
British Academy of Management, BAM 2010, 14-.16.9.2010, Iso-Britannia
500 euroa


Laihonen Harri
TAMPERE
16th World Productivity Congress and European Productivity Conference, 2.-5.11.2010, Turkki
1000 euroa


Leppänen Maija
KUOPIO
Nanotoxicology 2010, 2.-4.6.2010, Iso-Britannia
850 euroa


Lindfors Pirjo
ESPOO
Physician Health and Resiliency in the 21st Century, 3.-5.10.2010, Yhdysvallat
1200 euroa


Lundell Susanna
LUOMA
Nivan kurssi: 6th International Course on Age Management - breaking the myths of longer work lives and retirement (6010), 19.-23.9.2010, Suomi
800 euroa


Luukkonen Irmeli
SUONENJOKI
International Workshop on Ubiquitous Healthcare and Supporting Technologies, Ubi-Health, 31.5.-2.6.2010, Kiina
1200 euroa


Martela Mikko
HELSINKI
The 26th EGOS Colloquium, 28.6.-3.7.2010, Portugali
600 euroa

 

Nymark Penny
HELSINKI
The 10th International Conference of the International Mesothelioma Interest Group, IMIG, 31.8.-3.9.2010, Japani
1000 euroa


Parantainen Annika
TURKU
2nd announcement 4th NOVO Symposium Sustainable Nordic health care systems, 24. - 25.11.2010, Norja
550 euroa


Perhoniemi Riku
HELSINKI
4th International Seminar of Positive Occupational Health Psychology, 2.-4.6.2010, Portugali
600 euroa


Pulkkinen Johanna
JULKUJÄRVI
Niva-kurssi: 7th International course on safety research (6005), 7.-11.6.2010, Tanska
800 euroa


Radun Igor
HELSINKI
he Joint 3rd Scientific NORBIT Conference and 5th Japanese-Nordic Conference on Traffic and Transportation Psychology, 22.-24.8.2010, Suomi
300 euroa


Raulio Susanna
HELSINKI
The 2nd World Congress of Public Health Nutrition, 23.-25.9.2010, Portugali
700 euroa


Reiman Arto
OULU
IADIS International Conference, ICT, Society and Human Beings 2010, 29.-31.7.2010, Saksa
800 euroa


Sala Eeva
NAUVO
The 28th World Congress of the International Association of Logopedics and Phoniatrics, IALP, 22.-26.8.2010, Kreikka
800 euroa


Salmela-Aro Katariina
HELSINKI
The 5th EARLI SIG 14 Learning and Professional Development, 25.-27.8.2010, Saksa
600 euroa


Salo Paula
TURKU
20th Congress of the European Sleep Research Society, 14.-18.9.2010, Portugali
500 euroa


Sinisammal Janne
OULU
Niva-kurssi: 7th International course on safety research (6005), 7 .- 11.6.2010, Tanska
800 euroa


Sutela Hanna
HELSINKI
Work, Employment & Society Conference 2010, 7.-9.9.2010, Iso-Britannia
600 euroa


Tiikkaja Maria
HELSINKI
Niva-kurssi Occupational Exposure to Electromagnetic Fields and Optical Radiation - detection and prevention of health risks (6102), 21.-25.3.2011, Suomi
1000 euroa


Timonen Hanna
ESPOO
International Federation on Scholarly Associations of Management (IFSAM) World Congress 2010, 8. - 10.7.2010, Ranska
800 euroa

Toiviainen Hanna
HELSINKI
The International Society for Cultural and Activity Research (ISCAR) Congress, 5.-10.9.2011, Italia
700 euroa


Virtaharju Jouni
HELSINKI
Academy of Management Annual Meeting, Dare to Care: Passion & Compassion in Management Practice & Research, 6.-10.8.2010, Kanada
1200 euroa


Vuolle Maiju
TAMPERE
The 9th International Conference on Mobile Business, ICMB 2010 ja The 9th Global Mobility Roundtable, MGR 2010, 13.-15.6.2010, Kreikka
600 euroa

Myönnetyt muut stipendit:

Ahonen Mikko
SIIVIKKALA
Sähkökuormituksen terveysvaikutukset työpaikoilla
1500 euroa


Havunen Risto
NOKIA
Ongelmia ratkaiseva esimies -kirjan käsikirjoitusvaiheen loppuunsaattaminen
5000 euroa


Honkasalo Antero
SIUNTIO
Ekoinnovaatiot ja työperäiset riskitekijät -kirjan kirjoittaminen
8000 euroa


Kauhanen Juhani
ESPOO
Suorituksen johtaminen ja palkitseminen -kirja
4000 euroa


Kettunen Eeva
HELSINKI
Fiber exposure targeted DNA sequences in pulmonary cells -tutkimushanke
18300 euroa


Lahdes Tero
HELSINKI
Yhteistoiminta - tie kestävään menestykseen
7500 euroa


Lindström Irmeli
HELSINKI
Kansallinen suositus PEF-työpaikkaseurannan toteuttamisesta
6600 euroa


Moisalo Veli-Pekka
ESPOO
HR-käytännön käsikirjan kirjoittaminen
8000 euroa


Nikunen Minna
TAMPERE
Työn ja perheen yhteensovittaminen ja yliopistotyön muutokset. Tutkijavierailu Five College Women's Studies Research Center
11500 euroa


Nissinen Leena
HELSINKI
Kirjan kirjoittaminen ammattiauttajan myötätuntouupumisen ennaltaehkäisystä ja hoitamisesta
6000 euroa


Oksanen Tuula
LITTOINEN
Työyhteisön sosiaalisen pääoman vaikutukset työntekijöiden terveyteen ja työkykyyn -tutkijavierailu
4500 euroa


Porander Katarina
ESPOO
Viulistin ergonomiaa käsittelevä opetusvideo
6000 euroa

Rantanen Jarkko
ESPOO
Tunteet ja sitoutuminen -kirjan loppuun kirjoittaminen
9000 euroa

Salonen Heidi
KLAUKKALA
Bioaerosolien kulkeutumisen määrittäminen tartuntojen leviämisen estämiseksi
15000 euroa

Suojalehto Hille
HELSINKI
Kansallinen suositus spesifisten inhalaatioaltistuskokeiden suorittamisesta
7100 euroa

Suonsivu Kaija
TAMPERE
Henkilöstön työhyvinvointi laitoshoidon tuotantoalueella
15600 euroa

Tanskanen Antti
HELSINKI
Vuokratyö Suomessa - väitöstyöhön artikkelit
3500 euroa

Tietäväinen Aino
VANTAA
Posturographic testers of sleepiness and fitness for ambulation after anesthesia and sedation - tutkimushanke
18300 euroa

Vuori Timo
ESPOO
Sosio-kognitiivinen näkökulma kyvykkyyksien kehittymiseen -tutkijavierailu
6000 euroa

 

Tutkimustietoa
Tätä tutkitaan: Kuvaukset meneillään olevista
Tätä on tutkittu: Hanketiedote ja -materiaali loppuraportteineen