Takaisin

Rajoja rikkova työ - Tutkimus tutuksi 13.11.2015 nauhoitettuna

Rajoja rikkova työ - Tutkimus tutuksi 13.11.2015 nauhoitettuna

20.11.2015 TSR-video

Työelämän muutos on muokannut työtä yhtä enemmän verkostomaiseksi ja projektiluontoiseksi. Usein yksittäinen työntekijä työskentelee samanaikaisesti useassa eri projektissa, eivätkä työprosessit ole kiveen hakattuja. Verkostomainen työ haastaakin totutut työn tekemisen muodot.

Työsuojelurahaston rahoittaman Rajoja rikkova työ -hankkeen tuloksista kertovat VTT, erikoistutkija Minna Janhonen, vanhempi tutkija Anu Järvensivu ja tutkija Heli Heikkilä Työterveyslaitokselta. Vahanen-Yhtiöitä edustaa projektinjohtaja Atte Stambej.

Video on Tutkimus tutuksi 13.11.2015 nauhoitettuna.

Nauhoitetun videon kesto
1:26:03

Tutkimus

Työterveyslaitos
Rajoja rikkova työ - toimivan esimiestyön ja yhteisöllisyyden edellytykset lohkoutuneilla ja verkostoituneilla työpaikoilla
www.ttl.fi/rajojarikkovatyo
Työsuojelurahaston tutkimushanke 112059.

Lyhyt video TSR-kanavalla
Kesto 2:53
Rajoja rikkova työ - Miten verkostomaista työtä johdetaan?

Tiedote
Verkostotyössä joustavuus ohittaa ohjeet

Loppuraportti
Minna Janhonen, Minna Toivanen, Kaisa Eskelinen, Heli Heikkilä ja Anu Järvensivu: Rajoja rikkova työ - kohti sujuvia toimintakäytäntöjä verkostoituvassa ja lohkoutuvassa työssä. Työterveyslaitos, Helsinki 2015. 119 sivua. ISBN 978-952-261-480-3 (nid.), ISBN 978-952-261-481-0 ( pdf).