Takaisin

Sähkö- ja talotekniikka-asentajien työmenetelmähanke sai EU:n kunniamaininnan

Sähkö- ja talotekniikka-asentajien työmenetelmähanke sai EU:n kunniamaininnan

27.02.2008 Tiedote

"Osallistuva työmenetelmien kehittäminen" on Työterveyslaitoksen yhteistyössä sähkö- ja talotekniikkayritysten kanssa luoma työturvallisuuden kehittämismalli. Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto palkitsi tiistai-iltana 26. helmikuuta 2008 hankkeen kunniamaininnalla työelämän hyviä käytäntöjä koskevassa kilpailussa. Tänä vuonna kilpailivat hankkeet, jotka ehkäisevät työperäisiä tuki- ja liikuntaelinten sairauksia. Voittajat valittiin eri
EU-maiden lähettämien ehdotusten joukosta.

Työmenetelmien kehittämishanke on hyvä esimerkki laajan osallistujaverkon sitoutumisesta. Energia- ja talotekniikka-alalta hankkeisiin osallistuivat Enerke Oy, Suomen Energia-Urakointi Oy, Tekmanni Oy, YIT Kiinteistötekniikka Oy ja Pohjois-Karjalan Sähkö Oy. Myös työ-, suoja- ja apuvälineiden valmistajia, markkinoinnista ja myynnistä vastaavia sekä toimialajärjestöjä oli mukana hankkeissa.

Ryhmätyön avulla tieto on viety suoraan käyttäjiltä kehitystyöhön. Käytännön toteutus on ominaisuuksiltaan, tuloksiltaan ja yritysten käytännöissä läpivietynä saanut aikaan myönteisiä kokemuksia työoloissa, työmenetelmissä ja
yhteistyössä. Toimintamallia voidaan soveltaa eri maissa.

Lisätietoja:
ylitarkastaja Hannu Stålhammar, sosiaali- ja terveysministeriö,puh. (09) 160 73108 tai GSM 0400 63 5081,
tutkimusinsinööri Susanna Mattila, Työterveyslaitos, puh. 030 4741 tai susanna.mattila (at) ttl.fi

Euroopan työterveys- ja turvallisuusviraston nettisivut  ovat osoitteessa http://osha.europa.eu. Kullakin maalla on omat nettisivunsa ja Suomen sivusto, Työsuojelutietopankki, löytyy osoitteesta http://fi.osha.europa.eu.

Tiedotelähde:
STM 27.2.2007 www.stm.fi


YIT Kiinteistötekniikka Oy:
Talotekniikka-asentajien työmenetelmien kehittäminen,
Työsuojelurahaston tutkimus- ja kehityshanke
Tiedote Työsuojelurahaston Tätä on tutkittu –t ietokannassa