Takaisin

Stipendihakemuksia saapui 63 kappaletta

Stipendihakemuksia saapui 63 kappaletta

13.01.2014 Tiedote

Työsuojelurahaston 2.1.2014 päättyneelle hakukierrokselle saapui 63 stipendihakemusta: tutkijastipendejä 15, opinnäytetyön loppuunsaattamisstipendejä 11, matkastipendejä 23 ja muita stipendejä 14. Haettu summa on yhteensä noin 700 000 euroa.

Edellisenä vuonna tammikuun hakuun saapui 31 stipendihakemusta. Stipendejä voi hakea kolme kertaa vuodessa: 2.1., 2.5. ja 2.10.

Työsuojelurahasto ilmoittaa hakijoille stipendipäätökset viimeistään 18.2.2014 mennessä.

Työsuojelurahaston stipendirahoituksen tavoitteena on edistää uuden työelämää koskevan tutkimustiedon tuottamista, tutkijoiden pätevöitymistä ja uusien tutkijasukupolvien kouluttautumista.

Lisätietoja stipendihausta

Työsuojelurahasto rahoittaa tutkimus- ja kehitystoimintaa, joka parantaa työoloja sekä työyhteisöjen toiminnan turvallisuutta ja tuottavuutta. Rahastoa hallinnoivat työmarkkinakeskusjärjestöt ja se saa varansa lakisääteisen tapaturmavakuutuksen maksutulosta. Rahaston toimintaa valvoo sosiaali- ja terveysministeriö.

Rahasto rahoittaa Työturvallisuuskeskuksen toimintaa. Lisäksi Työsuojelurahasto ja Työturvallisuuskeskus julkaisevat ja kustantavat yhdessä Telma - työelämän kehittämisen erikoislehteä.