Takaisin

Terveydenhuollon tutkimustieto käytännön toiminnaksi

Terveydenhuollon tutkimustieto käytännön toiminnaksi

11.09.2007 Tiedote

Kuormittumisesta turvallisuusriski

Terveydenhuollon tilanne turvallisena toimialana on koko ajan muuttumassa huolestuttavampaan suuntaan. Terveydenhuollon yksiköiden työpaineet ja henkilöstön kuormittuminen yhdessä potilaiden hoidon ja oletusten vaativuuden lisääntymisen kanssa aiheuttavat turvallisuusriskejä.

Turvallisuuspäällikkö Anna Tamminen Keski-Suomen sairaanhoitopiiristä kertoi, että terveydenhuollon uhkatekijät eivät enää ole konkreettisia paloriskejä, onnettomuusvaaroja tai työtapaturmia. Suurimpia ongelmia ovat kuormittuminen ja väkivallan uhka. ”Ulkopuolisista tekijöistä esiin nousevat lisääntyvä huumeiden käyttö, joka saa aikaan lääkevarkauksien ja muiden rikosten yleistymisen, ilkivalta ja tuhopoltot, epäasiallisen käyttäytymisen lisääntyminen ja potilaiden hoidon vaikeutuminen mm. ikääntymisen myötä.”

Lisätiedot: Turvallisuuspäällikkö Anna Tamminen Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, puh. (014) 269 3580, 044 702 3580,  etunimi.sukunimi@ksshp.fi


Uusi teknologia hyödyksi monille

Teknologian kehitys on hyvin nopeaa terveydenhuollon kaikilla sektoreilla. Uusia laitteita suunnitellaan innokkaasti ja markkinoidaan aktiivisesti. Professori Gustav Wickström Turun yliopistosta totesi, että uudesta teknologiasta hyötyvät ennen kaikkea potilaat, mutta heidän ohella myös lääkärit, hoitajat ja muut alalla työskentelevät, samoin kuin terveyskeskukset ja sairaalat, joissa he toimivat.

Lisätiedot: Professori Gustav Wickström, Turun yliopisto, puh. 044 556 7171, etunimi.sukunimi@utu.fi

Teknologian eettiset kysymykset pohdintaan työpaikoilla

Vanhempi tutkija Helinä Melkas totesi, että teknologia tulee vauhdilla vanhustyön avuksi. Turvapuhelimet ja hyvinvointirannekkeet sekä niiden lisälaitteet, valvontakamerat, tietokoneet, sähköiset asiakastietojärjestelmät ja muut vastaavat laitteet ja järjestelmät muuttavat työprosesseja, arvoja työn takana ja työntekijöiden näkemyksiä omasta ammatistaan. ”T eknologian käytön sudenkuoppien välttämiseksi työpaikoilla olisi myös pohdittava teknologian käyttöön liittyviä eettisiä kysymyksiä ja teknologian hyväksyttävyyttä hoito- ja hoivatyössä.”

Lisätiedot: Vanhempi tutkija, Tkt Helinä Melkas, Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lahden yksikkö, puh. 040 588 1400, etunimi.sukunimi@lut.fi


Toimintalähtöiseen tietojärjestelmään

Terveydenhuollon henkilöstö tarvitsee työnsä tueksi yksityiskohtaisia tietoja asiakkaistaan. Tutkimusjohtaja Anneli Ensio painotti, että tiedot ovat usein arkaluonteisia ja edellyttävät vahvaa tietosuojaa, tietojen virheettömyyttä ja asiakkaan suostumusta tietojen käyttämisessä.

Tietojärjestelmän suunnittelijoiden on ymmärrettävä tuotteidensa käyttäjien työtä. Kuopion yliopiston ja Savonia -ammattikorkeakoulun ZipIT -tutkimushankkeessa on  laadittu toimintalähtöinen tietojärjestelmien kehittämismalli.  Tutkimusjohtaja Anneli Ensio Kuopion yliopistosta kertoi, että mallin avulla terveydenhuollon erilaisissa tietojärjestelmähankkeissa voidaan nähdä kehittämiskohteen sijoittuminen kontekstiinsa ja suunniteltujen muutosten vaikutukset.

”Mallin avulla voidaan suunnitella ja toteuttaa työn ja tietojärjestelmien kehittämiseen tähtääviä selvitys- ja vaatimusmäärittelytöitä.”

Lisätiedot: Tutkimusjohtaja Anneli Ensio, Kuopion yliopiston terveyshallinnon ja –talouden laitos, puh.(017) 62687, E-mail: etunimi.sukunimi@uku.fi


Säädökset luovat vankan perustan turvallisuusjohtamiselle

Nykyinen työturvallisuuslaki sisältää kaikki keskeiset turvallisuusjohtamisen elementit. Näitä ovat suunnittelu, riskien arviointi, toimenpiteiden toteutus sekä toiminnan tarkkailu. Työturvallisuuslaki ja alemman asteiset säädökset luovat vankan perusta turvallisuuden hallinnalle.

”Turvallisuusjohtamisessa ja hyvässä turvallisuuden hallinnassa keskeisiä asioita ovat laatu- ja ympäristöjohtamisen tapaan kunnolliset suunnittelujärjestelmät, riskien arviointimenettely, toteutus sekä toiminnan tarkkailujärjestelmät Samoin asioiden dokumentointi korostuu.” STM:n yli-insinööri Harri Halmeen mukaan  kaikki keskeiset periaatteet on kirjattu työturvallisuuslakiin.

Seminaarissa puhuivat myös peruspalveluministeri Paula Risikko, kehittämispäällikkö Pentti Itkonen, tutkija Riikka Kivimäki, ylihoitaja Riitta Mikkonen, projektipäällikkö Kaarina Tanttu, tutkija Leena Tamminen-Peter ja Veto-ohjelman projektipäällikkö Ismo Suksi.

Terveydenhuollon tutkimustieto käytännön toiminnaksi –s eminaarin järjestivät STM:n Veto-ohjelma, TM:n Tykes-ohjelma, Työturvallisuuskeskuksen kuntaryhmä ja Työsuojelurahasto.


Lisätiedot Terveydenhuolloin tutkimustieto käytännön toiminnaksi -seminaarista 11.9.2007:
projektipäällikkö Ismo Suksi, puh. 0400 409717 ja tiedottaja Pirkko Jyväkorpi, puh. 050 381 3462, pirkko.jyvakorpi@stm.fi

Lähde: STM:n tiedote 11.9.2007