Takaisin

Tietoa, työkaluja ja tekoja

Tietoa, työkaluja ja tekoja

04.09.2009 TSR-video

Johtaminen on ennen kaikkea tekemistä, määrittelee TkT Heikki Laitinen. Hän sanoo, että sillä ei ole niinkään  merkitystä johdetaanko järjellä vai sydämellä. Pääasia on, että tehdään asioita oikein. Laitisen mukaan juuri käytännön teot ovat myös hyvän työturvallisuuden ja -terveyden johtamisen perusta.

- Tekeminen vaatii luonnollisesti tietoa ja työkaluja, menetelmiä. Siinä on turvallisuusjohtamisen perusyhtälö.

Maamme johtaviin työturvallisuusasiantuntijoihin lukeutuva Heikki Laitinen on kirjoittanut työtovereidensa Marko Vuorisen ja Antti Simolan kanssa alan perusteoksen Työturvallisuuden ja -terveyden johtaminen. Kirjan taustalla on työelämän muutos ja mm. työturvallisuuden ja työterveyshuollon kaiken aikaa kiinteytyvä yhteys, joka vaatii Laitisen mukaan uutta ajattelua ja ajantasaista tietoa.

- Turvallisuusjohtamisessa tarvitaan samalla tavalla tietämystä ja työkaluja kuin tuottavuuden tai laadun kehittämisessä. Suomalainen on töissä elämänsä aikana keskimäärin 60 000 tuntia, Heikki Laitinen muistuttaa. Pelkästään näin pitkän ajanjakson vuoksi terveyden ja työkyvyn kannalta on valtava merkitys, minkälaisissa oloissa ihminen työtään tekee. Työturvallisuuden ja työterveyden johtaminen on viime aikoina korostunut entisestään, kun työssäjaksaminen ja nykyistä pidemmät työurat näyttävät olevan koko kansakunnan selviämisen ja menestymisen edellytys.

TSR-kanavan multimediaohjelmassa Heikki Laitinen puhuu mm. oppivasta turvallisuuskulttuurista, jossa vastuu leviää hallitusti ja tarkoituksenmukaisesti koko työyhteisöön.

- Perinteisestä työsuojeluorganisaatiosta muotoutuu työpaikan turvallisuustyötä tukeva asiantuntijajoukko, mutta oppimisen kautta vastuunkantajiksi kasvavat myös muut työpaikan ihmiset. Tämä asettaa jälleen kerran paineita yritysjohtajille ja työnjohdolle.

- Onneksi asenteet ovat koko lailla kohdallaan ja kehittämishalua on ihan oikeasti, Laitinen arvioi. Tutkimustiedon levittämisestä työn arkeen tunnetuksi tullut 3T Ratkaisut Oy:n hallituksen puheenjohtaja ottaa paineista osan myös itselleen:

- Kysyntään vastataan toimivilla välineillä; miten mitata, miten motivoida, miten saada ihmiset tekemään asioita oikein. Meidän asiantuntijoiden tehtävä on levittää tietoa ja hyviä toimintatapoja yhä ponnekkaammin ja samanaikaisesti tuottaa vielä parempia työkaluja ja ratkaisuja johdon käyttöön. Vahvistaa entisestään sitä tekemisen meininkiä.

Multimediaohjelmaa Tietoa, työkaluja tekoja täydentää radio-ohjelma Tekemisen meininkiä. Molempien ohjelmien toimittaja Kari Peippo.

 Kuuntele-linkki käynnistää multimediaohjelman Tietoa, työkaluja tekoja.
Kesto: 11.35.

 Kuuntele-linkki käynnistää radio-ohjelman Tekemisen meininkiä.
Kesto: 15.15.

Lisätietoja:
Heikki Laitinen, 3T Ratkaisut Oy:n hallituksen puheenjohtaja, heikki.laitinen@3tratkaisut.fi, 0400 602 154.

Kirja:
Heikki Laitinen, Marko Vuorinen, Antti Simola: Työturvallisuuden ja –terveyden johtaminen. Tietosanoma. Helsinki 2009. ISBN 978-951-885-275-2.
Myynti: www.tietosanoma.fi , myynti@tietosanoma.fi . Kirjan esittely on tarkemmin  tässä osoitteessa  .

Työsuojelurahaston stipendi 106038.


Tekniset ohjeet
Multimediaesityksen vastaanotto edellyttää äänikortilla ja kaiuttimilla tai kuulokkeilla varustetun tietokoneen. Mikäli esitys ei toimi, koneestasi saattaa puuttua Java-tekniikkaa tukeva ohjelma. Voit ladata maksuttoman ohjelman  tästä  (ikkunaan avautuvat myös suomenkieliset latausohjeet).

Työsuojelurahaston stipendi 106038.