Takaisin

TkL Kenneth Johansson on nimitetty Työsuojelurahaston toimitusjohtajaksi

TkL Kenneth Johansson on nimitetty Työsuojelurahaston toimitusjohtajaksi

11.11.2008 Tiedote

Tekniikan lisensiaatti Kenneth Johansson (45 v.) on nimitetty Työsuojelurahaston toimitusjohtajaksi 1.1.2009 alkaen.

Kenneth Johansson on toiminut vuodesta 2007 lähtien OP-Keskuksen turvallisuuspäällikkönä. Aikaisemmin hän on työskennellyt Vahinkovakuutusosakeyhtiö Pohjolan (nyk.  Pohjola Vakuutus Oy) työturvallisuusosaston johtajana ja työturvallisuuspäällikkönä. Johansson on toiminut myös Työsuojelurahaston tieteellisenä asiantuntijana ja tieteellisen asiantuntijaryhmän jäsenenä.

Työsuojelurahaston nykyinen toimitusjohtaja, diplomi-insinööri, tekniikan kunniatohtori Peter Rehnström (64 v) jää eläkkeelle 31.12.2008. Hän on ollut Työsuojelurahaston toimitusjohtajana vuodesta 1996 lähtien. Rehnström jatkaa rahastossa puolipäiväisenä erityisasiantuntijana toukokuun 2009 loppuun. Hänen tehtävänsä on perehdyttää Kenneth Johansson uuteen tehtävään.
 
Lisätietoja:
toimitusjohtaja Peter Rehnström, (09) 6803 3310, peter.rehnstrom@tsr.fi
viestintäpäällikkö Marja-Leena Jylhä, (09) 6803 3314, 040 548 8852, marja-leena.jylha@tsr.fi


Työsuojelurahasto tukee määrärahoin soveltavaa tutkimusta ja kehittämishankkeita, jotka parantavat työoloja, työterveyttä ja tuottavuutta. Se rahoittaa myös tutkimustuloksista tiedottamista ja uusien tutkimustietoon perustuvien koulutusmenetelmien ja –o hjelmien kehittämistä. Lisäksi rahasto myöntää henkilökohtaisia stipendejä. Rahasto rahoittaa lain mukaan Työturvallisuuskeskusta.

Työsuojelurahasto on työmarkkinajärjestöjen hallinnoima organisaatio, joka saa varansa työnantajien maksamasta lakisääteisestä tapaturmavakuutusmaksusta.  Työsuojelurahasto on rahoittanut työelämän tutkimusta vuodesta 1979 alkaen. Rahaston toimintaa valvoo sosiaali- ja terveysministeriö.