Takaisin

TSR ja TTK:Uusi yhteinen työelämän kehittämisen erikoislehti-Lehdelle etsitään nimeä nimikilpailulla

TSR ja TTK:Uusi yhteinen työelämän kehittämisen erikoislehti-Lehdelle etsitään nimeä nimikilpailulla

19.10.2007 Tiedote

Työsuojelurahasto ja Työturvallisuuskeskus alkavat julkaista yhteistä työelämän kehittämisen erikoislehteä vuonna 2008. Samalla lopetetaan nykyiset lehdet: Työsuojelurahaston Tiedon silta ja Työturvallisuuskeskuksen TTK:n Työyhteisöviesti – Arbetsplatsinfo. Uudelle lehdelle haetaan nimeä nimikilpailulla. Voittanut nimiehdotus palkitaan 500 euron työelämän kehittämisstipendillä.

Uusi lehti tuo työelämän kehittämiseen liittyvän uusimman tiedon työpaikkojen hyötykäyttöön. Lehti esittelee käytännönläheisesti työelämätutkimusten tuloksia, hyviä esimerkkejä, malleja ja tukimuotoja työturvallisuuden, työhyvinvoinnin ja tuloksellisuuden sekä esimiestyön ja työyhteisöjen yhteistoiminnan parantamiseksi.

Lehden keskeisiä kohderyhmiä ovat työsuojelupäälliköt ja –v altuutetut, työterveyshenkilöstö sekä muut työsuojelun ammattilaiset, luottamushenkilöstö, työpaikkojen esimiehet, henkilöstöhallinnon edustajat, työelämätutkijat ja viestinnän ammattilaiset.

Lehti ilmestyy neljästi vuodessa. Sen painos on noin 60 000 kappaletta, ja se ilmestyy myös verkossa. Ensimmäinen numero ilmestyy maaliskuussa 2008. Lehden käytännön toteutuksesta vastaa Alma Media Lehdentekijät Oy.

Nimiehdotukset 23.11.2007 mennessä

Lehdellä on valitun nimen käyttöön täydet oikeudet ilman erillistä korvausta.
Jos sopivaa nimeä ei kilpailun kautta löydy, lehden toimitusneuvostolla on oikeus käyttää ehdotuksia oman jatkokehittelynsä pohjana. Jos voittajaa ei valita, palkinnon saaja arvotaan. Toimitusneuvosto käsittelee nimiehdotukset anonyymeinä.

Ehdotukset lehden nimeksi pyydämme toimittamaan perjantaihin 23.11.2007 mennessä sähköpostitse viestintäpäällikkö Marja-Leena Jylhälle, marja-leena.jylha@tsr.fi.


Lisätietoja:
- viestintäpäällikkö Marja-Leena Jylhä, Työsuojelurahasto, 040 548 8852
- viestinnästä vastaava asiantuntija Eija Åback, Työturvallisuuskeskus, 040 537 1822
- tuottaja Sami Turunen, Alma Media Lehdentekijät, 0400 505 790


Työsuojelurahasto parantaa strategiansa mukaisesti Suomen työympäristöä, työelämän suhteita ja tuottavuutta tapaturmavakuutettujen työntekijöiden ja heidän työnantajiensa edun mukaisesti rahoittamalla niihin liittyviä hankkeita. Rahasto rahoittaa sellaisia hankkeita, jotka edistävät työelämän ajankohtaisten ja olennaisten kehittämisalueiden ratkaisemista ja työelämän tutkimuksen syventämistä. Toiminnan tuloksena syntyy tietoa, jonka avulla työntekijöiden terveys ja turvallisuus sekä organisaation tuottavuus ja tuloksellisuus paranevat kestävällä tavalla. Rahoitus perustuu työsuojelurahastolakiin ja tapaturmavakuutuslain mukaiseen maksukertymään, josta myös Työturvallisuuskeskus saa lain mukaan varansa.

Työturvallisuuskeskus TTK korostaa strategiassaan vuosille 2008-2012 työelämän laaja-alaista, kokonaisvaltaista kehittämistä. Tavoitteena on parantaa samanaikaisesti työturvallisuutta, työhyvinvointia ja tuloksellisuutta sekä esimiestyön ja yhteistoiminnan edellytyksiä työyhteisöissä. Toimintaa kohdistetaan työsuojelu- ja työterveyshenkilöstön lisäksi esimiehiin ja luottamushenkilöstöön. Palveluja ja tuotteita kehitetään jatkuvasti yhteistyössä asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa. TTK tarjoaa omakustannushintaan työyhteisöjen tarpeiden mukaista, ajankohtaistietoon perustuvaa koulutusta, tiedotusta, aineistoa ja kehittämispalveluja.

Työsuojelurahasto ja Työturvallisuuskeskus ovat työmarkkinakeskusjärjestöjen hallinnoimia organisaatioita.

Lehdentekijät on Alma Media Oyj:n omistama tytäryhtiö. Lehdentekijät on tehnyt asiakas- ja sidosryhmälehtiä sekä muita julkaisuja lähes 20 vuotta. Suurin osa Lehdentekijöiden tuotteista on kokonaispalveluna toteutettuja asiakas- ja sidosryhmälehtiä.