Takaisin

Tutkimus tutuksi 29.1.2016 nauhoitettuna: Jos irtisanot, tee se fiksusti ja vastuullisesti

Tutkimus tutuksi 29.1.2016 nauhoitettuna: Jos irtisanot, tee se fiksusti ja vastuullisesti

03.02.2016 TSR-video

Nokia käynnisti Bridge-ohjelman kesällä 2011 tukemaan henkilöstövähennysten kohteeksi joutuneita henkilöitä uudelleentyöllistymisessä.

Aalto-yliopiston tutkimuksessa Tukiohjelman vaikutukset irtisanottujen työllistymiseen ja hyvinvointiin havaittiin, että kaksi kolmesta tukiohjelmaan osallistuneesta piti Nokiaa reiluna ja vastuullisena työnantajana ohjelman ansiosta.

Irtisanottavien tukeminen ja oikeudenmukainen kohtelu ovat hyviä keinoja säilyttää organisaation maine sekä ylläpitää jäljelle jäävän henkilöstön sitoutumista ja työmotivaatiota. Aiemmin henkilöstövähennyksiä tutkittaessa irtisanottavien tukeminen ja sen hyödyt ovat jääneet pitkälti pimentoon.

Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi -tapaamisessa perjantaina 29.1.2016 Aalto-yliopiston tutkijatohtori, FT Anu Hakonen ja Nokian Bridge-ohjelman projektipäällikkö Pekka Pesonen kertoivat tutkimushankkeen tuloksista ja Bridge-ohjelmasta. Kommenttipuheenvuoron esitti neuvotteleva virkamies Outi Viljamaa Työ- ja elinkeinoministeriöstä.

Tutkimus keskittyi selvittämään Bridge-ohjelmaa hyödyntäneiden henkilöiden kokemuksia, ohjelmassa koettuja hyötyjä sekä näihin vaikuttaneita tekijöitä.

Tutkimus
Aalto-korkeakoulusäätiö
Tukiohjelman vaikutukset irtisanottujen työllistymiseen ja hyvinvointiin
Työsuojelurahaston tutkimushanke 114103

Video
Miten irtisanoa työntekijä hyvin? Järjestä tukiohjelma irtisanotuille.

Yhteystiedot
Tutkimuksesta: tutkijatohtori, FT Anu Hakonen, anu.hakonen@aalto.fi, 050 376 1083