Takaisin

Työ muuttuu ja monimutkaistuu - Activity2008 -symposium etsii uusia ratkaisuja työn kehittämiseksi

Työ muuttuu ja monimutkaistuu - Activity2008 -symposium etsii uusia ratkaisuja työn kehittämiseksi

07.05.2008 Tiedote

Jatkuvasti uudistuva teknologia, monimutkaistuvat työvälineet ja toistuvat organisaatiomuutokset ovat haaste työn arjen sujumiselle ja työntekijöiden työssä jaksamiselle.  Perinteiset työelämän kehittämisratkaisut ja työn suunnittelun menetelmät eivät enää riitä. Mukana pysymisen sijasta meidän pitäisi aktiivisemmin vaikuttaa muutoksiin. 

Työterveyslaitoksessa Helsingissä 12–14.5. järjestettävä Activity2008 haastaa työelämän kotimaiset ja kansainväliset tutkijat, suunnittelijat ja työpaikkojen käytännön toimijat keskustelemaan uudenlaisista mahdollisuuksista työelämän tueksi. Activity2008 kokoaa Helsinkiin työn muutoksen, ergonomian ja työturvallisuuden tutkijoita ja kehittäjiä.

Lukuisat työn kehittämisen haasteet näyttävän yllättävän samanlaisilta eri puolilla maailmaa. Noin 125 osallistujan joukosta kaukaisimmat tulevat Japanista, Australiasta ja Brasiliasta. Esillä on niin teollisuuden kuin palvelualojenkin piirissä tehtyjä tutkimus- ja kehittämishankkeita.

Erityisen kiinnostuksen kohteena ovat organisaation henkilökunnan toimijuutta tukevat lähestymistavat, suunnittelun ja kehittämisen menetelmät. Esityksissä käsitellään muun muassa työhyvinvointia muutosvaiheissa, yhteisöllisten teknologioiden suunnittelua ja käyttöä sekä työn verkottuneisuutta.

Symposiumin järjestävät Kansainvälisen Ergonomiajärjestön IEA:n tekninen komitea ATWAD, Työterveyslaitos, Valtion teknillinen tutkimuskeskus VTT, Verve ja Helsingin yliopisto. Tapahtumaa rahoittavat Työsuojelurahasto, Työelämän kehittämisohjelma Tykes sekä suomalais-ranskalainen teknillistieteellinen seura Affsrt. Symposion avulla valmistaudutaan Kiinassa järjestettävään maailman ergonomiakongressiin IEA2009.

Tiedote
Työterveyslaitoksen tiedote 5.5.2008

Lisätiedot
Kirsti Launis, dos.  tiimipäällikkö, Työterveyslaitos, puh. 040 582 8955, kirsti.launis@ttl.fi
ja Laura Seppänen, MMT, erikoistutkija, Työterveyslaitos, puh. 046 851 4752, laura.seppanen@ttl.fi
www.ttl.fi/activity2008

Haastattelupyynnöt tapahtuman aikana
Kristiina Kulha, viestintä, Työterveyslaitos, puh. 030 474 2551, kristiina.kulha@ttl.fi

Lähde
Työterveyslaitos

Työsuojelurahaston tiedotushanke 107303.