Takaisin

Työsuojelurahasto palkitsi juhlavuotensa kunniaksi ansioituneita tutkijoita

Työsuojelurahasto palkitsi juhlavuotensa kunniaksi ansioituneita tutkijoita

12.05.2009 Tiedote

- Tulevaisuus avaa myös mahdollisuuksia.
Työelämätutkijat uskovat vahvasti, että vaativiinkin haasteisiin löytyy vastauksia.

Työsuojelurahasto on 30-vuotisjuhlavuotensa kunniaksi palkinnut tunnustusstipendillä kuusi työelämätutkimuksen vaikuttajaa. Palkitut ovat teknologiajohtaja Tuomo Alasoini, erikoistutkija Anu Järvensivu, dosentti Pasi Pyöriä, dosentti Sirpa Syvänen, professori Sinikka Vanhala ja professori Matti Vartiainen. Stipendin suuruus on 6000 euroa.

Palkitut uskovat, että työelämässä muutos on väistämätön, mutta siitä selvitään. Vaikka joskus jopa ylivoimaisilta tuntuvia haasteita aivan varmasti riittää, niihin vastausten hakeminen avaa samalla myös uusia mahdollisuuksia.

Kun palkittuja työelämätutkijoita pyydettiin kuvaamaan yhdellä tai muutamalla sanalla työelämän ja siihen liittyvän tutkimuksen tulevaisuutta, syntyi mielenkiintoinen näkökulmien kirjo. Vaikka sanat olivat ensi kuulemalla erilaisia, niiden taustalla oli selkeästi samansuuntaista ajattelua.

Työhyvinvointi, oikeudenmukaisuus, hyvän työn edellytykset, työn uudenlainen rytmitys, kestävä kehitys ja mielentilan muutos ovat tämän visioinnin mukaan asioita, joita työelämän kehittäjät jatkossa kohtaavat.

Tarvitaan uusia ajatuksia

Koska työvoiman tarjonta supistuu, meidän on toki edelleen pidettävä huoli työhyvinvoinnista ja oppimismahdollisuuksista työssä, sanoo Tekesin teknologiajohtaja Tuomo Alasoini. Mutta tämä ei riitä, tarvitaan uudenlaisia visioita. Hänen oma vastauksensa on työelämän kestävä kehitys, jossa ovat entistä vahvemmin mukana ympäristönsuojelulliset ja ekologiset näkökulmat.

- Tällaisella strategialla pystymme säilyttämään myös kilpailukykymme globaaleilla markkinoilla, Alasoini uskoo.

Teknillisen korkeakoulun professori Matti Vartiainen asettaa varsin mielenkiintoisen tulevaisuudentavoitteen, joka sivuaa edellistä.

- Meidän täytyy yrittää selvittää miten saada aikaan mielentilan muutos ihmisissä. Esimerkiksi ilmastonmuutos mielletään yleisesti asiaksi, jolle pitäisi tehdä jotain. Mutta suurelle osalle meistä on täysin mahdotonta luopua vaikkapa yksityisautoilusta ja lisätä julkisen liikenteen käyttöä.

- Mikä saa tässä tarvittavan muutoksen aikaiseksi ja mitkä tekijät sitä edistävät, Vartiainen kysyy. Vastauksen löytäminen on välttämätöntä, sillä hänen mukaansa ilman mielentilan muutosta ei ole todellista kehitystä.

Tarvitaan vanhojen ajatusten uudistamista

Tampereen yliopiston työelämän tutkimuskeskuksen erikoistutkija Anu Järvensivu näkee kehityksen valtavirtana työnsuhteiden muuttumisen pysyvistä sirpaleisiksi, vakityöstä periodityöksi. Tämä merkitsee uudentyyppistä työn rytmitystä, urakointia, vuokratyötä, työuran ennakoimattomuutta.

- Uskon vahvasti, että ihmiset keksivät uusia selviytymistapoja ja jo nyt näkee, että niin työntekijät kuin työnantajatkin hakevat aivan uusia keinoja pärjätä työelämässä, Järvensivu sanoo.

Kauppakorkeakoulun professori Sinikka Vanhala listaa muutoksenhallinnan keinovalikoimaan ensimmäiseksi oikeudenmukaisuuden. Taloustieteilijän ehkä hieman yllättäväkin valinta saa yksinkertaisen ja ymmärrettävän perustelun: monet tutkimukset osoittavat, että oikeudenmukainen kohtelu työssä vaikuttaa viihtyvyyteen ja jaksamiseen ja sitä kautta myös tuottavuuteen. Mutta liittyy tähän taloutta toisellakin tavalla.

- Oikeudenmukaisuushan ei maksa mitään, se on enemmänkin asenne- ja koulutuskysymys, Vanhala kiteyttää.

Tarvitaan toimivaa tutkimuksen ja käytännön yhteyttä

Siis myös jatkossa uusia ratkaisuja kannattaa etsiä myös vanhoista suunnista. Mutta avoimella katsannolla. Tutkijat kannustavat hakemaan tuoreita näkökulmia esimerkiksi sellaisiin tuttuihin tutkimuskohteisiin kuin johtaminen ja tuottavuus. Dosentti, kouluttaja Sirpa Syvänen avaa tätä väylää.

- Nuo sanat ovat tuttuja ja käytettyjä, mutta niitä on syytä pehmentää. Esimerkiksi tuottavuus on ehdottomasti muutakin kuin panoksen ja tuotoksen määrällinen suhde. Siinä on perimmiltään kyse näkökulmasta hyvään työhön ja työoloihin, kokonaisuudesta, jonka keskiössä on ihminen.

Tulevaisuuden haasteita siis tunnistetaan. Mikä tässä tilanteessa voisi sitten olla kaikkein tärkeintä? Valitaan ehdotukseksi Tampereen yliopiston yliassistentti, dosentti Pasi Pyöriän tiivistys.

- Meillä on runsaasti tutkittua tietoa siitä miten rakennetaan hyviä, tuottavia ja turvallisia työympäristöjä. Tutkimuksenkin haaste on nyt siinä, miten nämä tulokset saadaan sovelletuksi käytäntöön.

Entä onnistummeko me tässä? - Totta kai. Ratkaisuthan ovat ihmisten omissa käsissä ja siksi parempi tulevaisuus on oikeasti saatavilla, Sirpa Syvänen vastaa kaikkien puolesta.

Työsuojelurahasto jakoi tunnustusstipendit 30-vuotisjuhlaseminaarissaan 12.5.2009, Helsingissä.

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Kenneth Johansson, kenneth.johansson@tsr.fi, (09) 6803 3310, 043 824 1431
viestintäpäällikkö Marja-Leena Jylhä, marja-leena.jylha@tsr.fi, (09) 6803 3314, 040 548 8852.

Multimedia- ja radio-ohjelmat:
TSR-kanavalla www.tsr.fi/TSR-kanava

HORISONTTI Teema ja kuusi muunnelmaa –multimediaesitys kertoo sanallisia impressioita, kiteytettyjä vaikutelmia ja työelämän menneestä ja tulevasta. Multimediaesityksen kesto on 10 minuuttia www.tsr.fi/TSR-kanava. Multimediaohjelmaa syventää radio-ohjelma Katso ja näe - kuuntele ja kuule. Molemmissa ohjelmissa teemaan johdattelee Työsuojelurahaston toimitusjohtaja Kenneth Johansson. Ohjelmien toimittajat ovat Kari ja Pirkko Peippo.

Tunnustusstipendiaattien yhteystiedot:
teknologiajohtaja, dosentti, VTT Tuomo Alasoini, tuomo.alasoini@tekes.fi, 010 605 5940, 040 580 7785
erikoistutkija, FT Anu Järvensivu, anu.jarvensivu@uta.fi, (03) 3551 7138
dosentti FT, Pasi Pyöriä, pasi.pyoria@uta.fi, 040 501 3097
dosentti, konsultti, HT Sirpa Syvänen, sirpa.syvanen@gmail.com, 050 433 6289
professori, KTT Sinikka Vanhala, sinikka.vanhala@hkkk.fi, (09) 4313 8440
professori, FT Matti Vartiainen, matti.vartiainen@hut.fi, (09) 451 3660