Takaisin

Työsuojelurahaston selvityksiä 1:2006

Työsuojelurahaston selvityksiä 1:2006

29.05.2006 TSR-selvitys

Julkaisutiedot

10008 - Työsuojelurahaston selvitys

Nimike

Miten palkitseminen muuttuu Suomessa. Palkitsemisen haasteet ja tutkimustarpeet. Työsuojelurahaston selvityksiä 1:2006.

Julkaisija

Työsuojelurahasto

Tekijä(t)

Elina Moisio, Christina Sweins, Aino Salimäki

ISBN / ISSN

Tiivistelmä

Palkitsemisella on merkitystä niin yksilöille, organisaatioille kuin yhteiskunnallekin. Millaista on palkitseminen tulevaisuudessa ja mitkä tekijät vaikuttavat palkitsemisen kehittymiseen? Mitä tietoa ja tutkimusta palkitsemisen kehittämisessä tarvittaisiin?

Julkaisu perustuu selvitykseen, jossa kerättiin monipuolisia näkemyksiä palkitsemisesta, sen kehityshaasteista ja palkitsemistutkimuksen tarpeista. Tietoa kerättiin pääasiassa haastatteluin. Palkitsemisen kehittämishaasteiden hahmottamiseksi pohditaan myös työelämän yleisiä muutoksia. Selvityksen toteutti Teknillisen korkeakoulun Työpsykologian ja johtamisen laboratorion palkitsemisen tutkimusohjelma Työsuojelurahaston toimeksiannosta.

  
Elina Moisio, Christina Sweins, Aino Salimäki. Miten palkitseminen muuttuu Suomessa. Palkitsemisen haasteet ja tutkimustarpeet. Työsuojelurahaston selvityksiä 1:2006. 64 sivua. 
ISBN 952-9711-05-0 (Painettu), 952-9711-06-9 (Verkkojulkaisu) 
ISSN 1796-2102 (Painettu), 1796-2110 (Verkkojulkaisu) 
Julkaisu PDF-tiedostona.

Avainsanat 
palkitsemisjärjestelmä, palkitseminen

Lisätietoja 
Teknillinen korkeakoulu, Elina Moisio, elina.moisio@tkk.fi, 050 599 4971 
Teknillinen korkeakoulu, Christina Sweins, tina.sweins@tkk.fi, 050 381 9786

Tiivistelmän laatija

Elina Moisio

Päiväys

29.5.2006