Takaisin

Työterveyshuolto on ihmisten yhteistyötä

Työterveyshuolto on ihmisten yhteistyötä

16.11.2007 TSR-video

Tietotekniikka ja verkkopalvelut ovat tulleet työterveyshuoltoonkin jäädäkseen.
- Tekniikka on kuitenkin vain apuväline, muistuttaa Oulun yliopiston työterveyshuollon professori Hannu Virokannas. Hän on useissa tutkimushankkeissa kehitellyt välineitä ja toimintatapoja, joilla voitaisiin edistää nimenomaan pienten yritysten työterveyshuoltoa.

Suomessa on noin kaksisataatuhatta työpaikkaa, joissa on alle kymmenen työntekijää. Näistä kaikkein pienimmistä yrityksistä työterveyshuolto on järjestyksessä vain hieman yli puolella, kun yli 50 työntekijän yrityksissä kattavuus alkaa lähestyä sataa prosenttia. Ja itse asiassa pienten kohdalla aivan viime vuosina tilanne on ainakin tilastollisesti jopa heikentynyt.

Verkkopalvelun mahdollisia hyötyjä sekä pienyrityksille että työterveyshuollolle selvitettiin hankkeessa, joka toteutettiin Oulussa, Ranualla ja Rovaniemellä kolmen työterveyshuollon ja 22 pienyrityksen yhteistyönä. Tulokset kertoivat, että tietoverkolle löytyy käyttöä myös työterveydessä. Tärkeintä pienyritysten verkkopalveluiden kehittämisessä näytti olevan tiedon onnistunut kohdentaminen, yhteisten välineiden jatkokehittely ja vuorovaikutuskanavien luominen.

Tässä ja jo aikaisemmissa hankkeissa rakennettu työterveyshuollon verkkopalvelu on Oulun Työterveyden käytössä ja sitä kehitetään edelleen. Se tarjoaa mm. toimialakohtaista tietoa työhyvinvoinnista, valmiita apuvälineitä ja työkaluja esimerkiksi esimiestyöhön, työyhteisön itsearviointiin ja kehittämiseen. Verkkopalvelun kautta voi lähettää kysymyksiä työterveyshoitajalle, siihen voi liittää työterveyslääkärin neuvontapalvelun ja varata ajan työterveyshuollon vastaanotoille.

- Ongelmana on usein, että pieniä lähestytään samalla tavalla kuin suuria, ja tämä ei toimi. Tarvitsemme pieniä yrityksiä varten oman, asiakaslähtöisen yhteistyömallin. Tämän jälkeen voimme sitten hyödyntää verkkopalvelujakin monipuolisesti, professori Hannu Virokannas sanoo.

Kuuntele-linkki käynnistää multimediaohjelman Työterveyshuolto on ihmisten yhteistyötä.
Kesto: 12.20.

Multimediaohjelman teemaa syventää radio-ohjelma Tietoverkko on ihmisten yhteistyön apuväline. Molemmissa ohjelmissa asiantuntija on professori Hannu Virokannas. Ohjelmien toimittaja on Kari Peippo.

Kuuntele-linkki avaa ohjelman Tietoverkko on ihmisten yhteistyön apuväline.
Kesto: 22.20.

Lisätietoja:
Professori Hannu Virokannas, hannu.virokannas@oulu.fi, 040 7001047.
Oulun yliopiston, kansanterveystieteen ja yleislääketieteen laitos:
Verkkopalvelun hyöty pientyöpaikalle ja työterveyshuollolle
Työsuojelurahaston tutkimus- ja kehityshanke 104335.

Tiedote ja loppuraportti Työsuojelurahaston Tätä on tutkittu tietokannassa.

Tekniset ohjeet
Multimediaesityksen vastaanotto edellyttää äänikortilla ja kaiuttimilla tai kuulokkeilla varustetun tietokoneen. Mikäli esitys ei toimi, koneestasi saattaa puuttua Java-tekniikkaa tukeva ohjelma. Voit ladata maksuttoman ohjelman  tästä  (ikkunaan avautuvat myös suomenkieliset latausohjeet).