Takaisin

UutisViesti 1/2004 - Tutkittua tietoa

UutisViesti 1/2004 - Tutkittua tietoa

03.03.2004 Tiedote

Työsuojelurahasto tiedottaa 3.3.2004

BYROKRATIAN JÄLKEEN KOHTI UUDISTAVAA TYÖTÄ

Ristiriidat byrokraattisen organisoinnin ja jälkibyrokraattisen työn välillä vähentävät työntekijöiden mahdollisuutta ymmärtää ja hallita omaa työtään. Työministeriö julkaisi tutkija Mari Kiran väitöskirjan pohjalta suomenkielisen raportin Byrokratian jälkeen - kohti uudistavaa työtä ja kestävää työjärjestelmäkehitystä. Työsuojelurahasto tuki hanketta.

Lisätiedot ja yhteenveto: Tätä on tutkittu - tietokannassa

OIKEUDENMUKAINEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄ HYÖDYTTÄÄ ORGANISAATIOTA

Organisaatioissa voidaan edistää samapalkkaisuutta, kun arvioidaan analyyttisesti työn vaativuutta sekä henkilön pätevyyttä ja suoritumista. Tähän tulokseen päätyivät TAI Tutkimuslaitoksen, Teknillisen korkeakoulun tutkijat, jotka selvittivät Työsuojelurahaston rahoittamina työn arviointiin perustuvien palkkausjärjestelmien toimivuutta ja laativat keräämänsä aineiston perusteella Palkkausjärjestelmien kehittäminen -kirjan:

Lisätiedot ja yhteenveto: Tätä on tutkittu -tietokannassa

OSASAIRAUSLOMA OLISI PEHMEÄ LASKU TYÖHÖN PITKÄLTÄ SAIRAUSLOMALTA

Osa-sairausloma olisi pehmeä lasku työhön pitkältä sairauslomalta. Kuntoutussäätiön kyselytutkimuksen työpaikoilla on periaatteessa suurta valmiutta osasairauslomaan: kaksi kolmesta olisi itse valmis osasairauslomaan ja neljä viidestä suhtautui myönteisesti osasairauslomajärjestelmän mahdollisuuteen.

Lisätiedot ja yhteenveto: Tätä on tutkittu -tietokannassa

VANHUSTYÖN JOHTAMISEEN UUSI VUOROVAIKUTUS-MALLI

Yksitoista eri puolella Suomea toimivaa vanhusten palvelukeskusta toteutti vuosina 2001 - 2003 yhteisen kehittämisohjelman, jossa luotiin uusi Vuorovaikutus-malli vanhustyön johtamiseen. Kehittämisohjelman kokeilun ja jatkokehittelyn toteutti Helsingin Työyhteisökonsultit Oy yhdessä Vanhustyön keskusliiton ja Lappeenrannan palvelukeskussäätiön kanssa. Työsuojelurahasto rahoitti hanketta.

Lisätiedot ja yhteenveto: Tätä on tutkittu -tietokannassa

VERKKO TEHOSTI RUOKAKESKON TYÖNOPASTUSTA

Ruokakeskon logistiikka vei työnopastuksensa osittain verkkoon työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin lisäämiseksi. Panostus työturvallisuuden ja ergonomian kehittämiseen työnopastuksen avulla on edistänyt yrityksen työturvallisuutta merkittävästi.

Lisätiedot ja yhteenveto: Tätä on tutkittu -tietokannassa

TUPAKKALAKI PUREE: TUPAKANSAVULLE ALTISTUMINEN VÄHENTYNYT

Sisätiloissa tupakointia on Suomessa rajoitettu menestyksellisesti. Tupakansavulle altistuminen on vähentynyt merkittävästi kymmenen viime vuoden aikana. Kansaterveyslaitoksen ja Työterveyslaitoksen tutkimushankkeen tulokset vahvistavat, että tupakansavulle altistuminen on vähentynyt nimenomaan työaikana.

Lisätiedot ja yhteenveto: Tätä on tutkittu -tietokannassa

ALTISTUMINEN ON VÄHÄISTÄ UV-PAINOLAITOKSISSA

Suomalaisissa UV-painolaitoksissa ilman epäpuhtaudet eivät ylitä raja-arvoja. Ihoatistuminenkin on vähäinen eikä aiheuta terveysriskiä. Tiedot käyvät ilmi VTT Tietotekniikan tutkimuksesta, joka selvitti painotekniikassa käytetyn UV-kuivauksen riskejä työsuojelun näkökulmasta.

Lisätiedot ja yhteenveto: Tätä on tutkittu -tietokannassa

VTT:LTÄ SUOJAUSTEKNIIKAN KÄSIKIRJA

VTT Tuotteet ja tuotanto on toimittanut Suojaustekniikan käsikirjan, joka esittelee konepajoissa ja valmistavassa teollisuudessa käytettäviä turvalaitteita sekä turvallisuutta parantavia menetelmiä.

Lisätiedot ja yhteenveto: Tätä on tutkittu -tietokannassa

UUSI RUNKOPROSESSI PARANTAA TURVALLISUUTTA

Uusi kumppanuuteen ja avoimeen yhteistyöhön perustuva betonirakentamisen runkoprosessi parantaa merkittävästi työturvallisuutta. Runkoprosessia uudistettiin radikaalisti niin sanotulla re-engineering -menettelyllä VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan hankkeessa, jossa oli mukana myös useita rakennusalan yrityksiä. Rahoittajia olivat Tekes ja Työsuojelurahasto.

Lisätiedot ja yhteenveto: Tätä on tutkittu -tietokannassa

JÄTEAUTONKULJETTAJAT ALTISTUVAT ENDOTOKSIINEILLE

Jäteautonkuljettajat, jotka keräävät, kuljettavat ja tyhjentävät pintakeräysmenetelmällä kerättyjä yhdyskuntajätteitä, altistuvat työssään korkeille endotoksiinipitoisuuksille. Endotoksiinit ovat bakteerin sisällä syntyviä ja bakteerien kuoltua vapautuvia myrkkyjä. Jäteautonkuljettajien altistumista jäteperäisille ilman epäpuhtauksille (pöly, endotoksiinit ja haihtuvat orgaaniset yhdisteet VOC) eri jätteenkeräysmenetelmillä ja tyhjennysväleillä selvitti Kuopion aluetyöterveyslaitos.

Lisätiedot ja yhteenveto: Tätä on tutkittu -tietokannassa

VIRTUAALIYMPÄRISTÖT EDISTÄVÄT KONETURVALLISUUTTA

Virtuaaliympäristöjen eli keinotodellisuuden käyttö sopii hyvin suunnittelijoiden ja työntekijöiden asiantuntemuksen yhdistämiseen, kun tunnistetaan koneiden vaaratekijöitä ja kehitetään monimutkaisia konejärjestelmiä. Tämän toteaa tekniikan lisensiaatti Timo Määttä tuoreessa väitöskirjassaan Virtual environments in machinery safety analysis (Virtuaaliympäristöt koneiden turvallisuuden analysoinnissa).

Lisätiedot ja yhteenveto: Tätä on tutkittu -tietokannassa

 

Lisätietoja
Viestintäpäällikkö Marja-Leena Jylhä, puh. (09) 6803 3314, 040 548 8852