Takaisin

UutisViesti 1/2007 - Uutta tutkittua

UutisViesti 1/2007 - Uutta tutkittua

22.01.2007 Tiedote

JOHTAMISEEN KAIVATAAN TEHOA JA UUSIA AJATUKSIA

Johtaminen on ollut organisaatioiden keskeisin kilpailutekijä vuosituhansia. Kansakuntia on noussut ja tuhoutunut hyvän tai huonon johtamisen takia. Yhtä ratkaisevassa asemassa on johtaminen yritysmaailmassa, toteaa Timo Silén vastikään ilmestyneessä kirjassaan Johtamisen ja strategisen ajattelun näkökulmia. Työsuojelurahasto tuki kirjahanketta määrärahalla.

Silén esittelee kirjassaan johtamisen ja strategisen ajattelun trendejä kattavasti ja kriittisesti. Hän pohtii johtamisen näkökulmien ja käytännön johtamisen kehittymistä viimeisen sadan vuoden aikana Suomessa ja ulkomailla.

Uusimmista johtamisen näkökulmista kirja esittelee laatujohtamisen periaatteita ja sovelluksia. Oman lukunsa saavat myös yrityskulttuurin ja muutoksen johtaminen sekä brändin ja myynnin johtaminen. Edelleen kirja esittelee yhteistoiminnallisuuden tasomallin käytännön esimerkkeineen.

Lue lisää Tätä on tutkittu –tietokannasta
Työsuojelurahaston tiedotushanke nro 105277.

TUNNEÄLY SOPII NYKYJOHTAJAN TYÖKALUPAKKIIN

Kvartaalitalouden hektisyys ja paineet nostattavat monia kiusallisia ja ahdistavia tunteita. Esimies joutuu entistä useammin kohtaamaan kriittisiä tilanteita, joissa on otettava huomioon sekä oma että johdettavien hyvinvointi ja kyky tehdä tulosta. Tunneälyosaaminen voi auttaa ongelmien ratkomisessa, päättelee Mikael Saarinen Työsuojelurahaston tukemassa väitöstyössään.

Lue lisää Tätä on tutkittu –tietokannasta
Työsuojelurahaston stipendi nro 104224.

NIVELSAIRAUS UHKAA HOMERAKENNUSTEN VÄKEÄ

Kansanterveyslaitoksen tutkimus osoittaa, että pitkään jatkunut altistuminen kosteusvaurioituneessa rakennuksessa lisää nivelsairauksien riskiä. Altistuminen todennäköisesti myrkkyjä tuottaville homeille ja bakteereille lisää niin ikään uhkaa sairastua nivelsairauteen. Tutkimusryhmän vastuullisena tutkijana oli Tuula Putus. Työsuojelurahasto rahoitti tutkimusta

Riskiä lisäsivät myös työ rakennuksen pohjakerroksessa, omassa työtilassa havaittu viemärin haju sekä naissukupuoli ja tupakointi.

Tutkijat päättelevät, että kosteusvaurioiden ripeä ja perusteellinen korjaaminen on perusteltua vakavien terveyshaittojen estämiseksi. Nivelsairauden tai muun autoimmuunitaudin puhkeamisen jälkeen altistuksen loppuminen ei näet enää palauta terveyttä ennalleen.

Lue lisää Tätä on tutkittu –tietokannasta
Työsuojelurahaston tutkimus- ja kehityshanke nro 103097.

SOODAKATTILATYÖNTEKIJÄN SUOJAUSTA KEHITETTY

Työterveyslaitoksella, tiimipäällikkö Helena Mäkisen johtamassa tutkimusryhmässä, on tutkittu sellutehtaiden voimalaitosten soodakattilatyöntekijöiden suojautumista kuumalta kemikaalisulalta. Hankkeessa kehitettiin kolmikerroksinen suojavaatetus, jonka koekäyttäjät kehuivat etenkin materiaalin mukavuutta ja kauluksen suojaavuutta. Oikein muotoiltu vaatetus vähentää työntekijän riskiä saada palovammoja kuumasta kemikaalisulasta. Työsuojelurahasto rahoitti tutkimus- ja kehityshanketta.

Lue lisää Tätä on tutkittu –tietokannasta
Työsuojelurahaston tutkimus- ja kehityshanke nro 104375.

VILLI MAALLIKKO SOSIAALITYÖN MUUTOSMAHDOLLISUUS

Merja Mustaniemi on muokannut sosiaalityön lisensiaatintyönsä kirjaksi, jossa hän pohtii maallikon asemaa sosiaalityön ammattilaisen ja asiakkaan välissä. Työsuojelurahasto tuki kirjoitustyötä stipendillä.

Mustaniemen mukaan villi maallikko tukee ammattilaisten arvioimia muutostarpeita. Näin tarpeista tulee yhteisiä. Ammattilaisten etu on myös asiakkaiden etu, joka on myös kansalaisyhteiskunnan etu. Villi maallikko symbolisoi muutoksen mahdollisuutta.

Lue lisää Tätä on tutkittu –tietokannasta
Työsuojelurahaston stipendi nro 102021.

HAMINASSA TIEDETÄÄN: MUUTOKSILLE ANNETTAVA REILUSTI AIKAA

Kuntaliitos ei suju käden käänteessä eikä kitkatta, vaikka yhdistymistä olisi suunniteltu pitkään. ”Toiminnan ja työkulttuurin yhteensovittaminen oli suurin haaste, joka vaati eniten työtä henkilöstöhallinnossa”, toteaa Haminan kaupungin henkilöstöjohtaja Seppo Posti. Posti toimi ennen kuntaliitosta Vehkalahden kunnansihteerinä.

Työsuojelurahasto tuki Haminan kaupungin henkilöstöstrategian ja työyhteisövalmennuksen laatimista ja pilotointia määrärahalla.

Haminan kaupunki ja Vehkalahden kunta yhdistyivät vuoden 2003 alussa siten, että kumpikin kunta lakkautettiin ja tilalle perustettiin uusi Haminan kaupunki.

Lue lisää Tätä on tutkittu –tietokannasta
Työsuojelurahaston kehittämisavustus 105156.


Lisätietoja:
Tätä on tutkittu –tietokanta: valmistuneiden hankkeiden yhteenvedot
Tätä tutkitaan –tietokanta: meneillään olevien hankkeiden kuvaukset

Viestintäpäällikkö Marja-Leena Jylhä, marja-leena.jylha@tsr.fi, puh. (09) 6803 3314, 040 548 8852