Takaisin

Vaihtuvat työolot haastavat matkaajan

Vaihtuvat työolot haastavat matkaajan

11.03.2011 TSR-video

Työhön liittyy entistä enemmän liikkumista ja yhä useampi tekee mobiilia ja monipaikkaista työtä. Suuri haaste onkin varmistaa terveellinen ja turvallinen työympäristö myös näissä oloissa. Kun työn uusiin vaatimuksiin kyetään vastaamaan, on mahdollista vahvistaa myös työhyvinvointia, sanoo tutkija Ursula Hyrkkänen.

Asiantuntijat arvioivat, että emme ole osanneet riittävästi ottaa huomioon kaikkia niitä tekijöitä, jotka jo nyt vaikuttavattyöelämän kehittymiseen. Ja nykyisin vallitsevat työn tekemisen muodot ja työympäristöt tulevat edelleenkin muuttumaan, he muistuttavat.

Yksi muutos on siis mobiilin, monipaikkaisen työn lisääntyminen. Tällaista työtä tekeviä arvioidaan olevan Suomessa jo noin kolmannes työntekijöistä.

Työympäristön muutoksissa työntekijän hyvinvointi on koetuksella ja sen tukeminen on entistä haasteellisempi tehtävä myös työnantajalle, työyhteisöille ja työterveyshuollon toimijoille. Kun työn piiri laajenee ja rajat käyvät epäselviksi, monimutkaistuu työn toimintaympäristökin. Silloin perusammattitaito ei enää riitä, ydinosaamisen lisäksi pitää hallita paljon muutakin.

Hyvinvoinnin näkökulmasta on tärkeää, että työntekijä, hänen tiiminsä ja organisaationsa pystyvät toimimaan terveellisellä ja turvallisella tavalla myös silloin, kun työtä eivät rajaa työpaikan seinät eikä työaika kahdeksasta neljään.

Työterveyshuollon tehtävänä onkin tuntea työn uudet vaatimukset ja tukea organisaatioiden ja yksilöiden osaamista ja hyvinvointia. Aalto-yliopiston Mobiilin ja monipaikkaisen työn työolojen ja työkuormituksen arviointimenetelmän kehittämishankkeessa on selvitetty tällaisen työn kuormitus- ja riskitekijöitä sekä kehitetty nykyistä toimivampia ja osuvampia menetelmiä ja työkaluja juuri työterveyshuollon ja henkilöstöhallinnon ammattilaisten käyttöön.

 

TSR-kanavan multimediaohjelmassa
Vaihtuvat työolot haastavat matkaajan FT, tutkija Ursula Hyrkkänen Turun ammattikorkeakoulusta kertoo, mitä mobiili ja monipaikkainen työ käytännössä tarkoittaa, mikä tällaisessa työssä kuormittaa, kuinka kuormittavuuden arviointia on kehitetty ja mitä käytännössä voidaan tehdä työolojen hallitsemiseksi ja työhyvinvoinnin lisäämiseksi.

Voit kuunnella aiheesta myös laajemman haastattelun radio-ohjelmassa Reissussa rähjääntyy?

Molempien ohjelmien toimittaja on Pirkko Peippo.

Kuuntele-linkki käynnistää multimediaohjelman Vaihtuvat työolot haastavat matkaajan.
Kesto: 14.35

Kuuntele-linkki käynnistää radio-ohjelman Reissussa rähjääntyy?
Kesto: 29.00

Lisätietoja tutkimuksesta
professori Matti Vartiainen, Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu, matti.vartiainen@ttk.fi, 050 555 3380
tutkija Ursula Hyrkkänen, Turun ammattikorkeakoulu, ursula.hyrkkanen@turkuamk.fi , 050 5985 467
koulutussuunnittelija Johanna Koroma, Työterveyslaitos, johanna.koroma@ttl.fi , 043 824 2520
kasvatuspsykologian yliopistonrehtori Hanni Muukkonen, Helsingin yliopisto, hanni.muukkonen@helsinki.fi , 050 330 6236

Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu
Mobiilin ja monipaikkaisen työn työolojen ja työkuormituksen arviointimenetelmän kehittäminen (MoMoStressi)
Työsuojelurahaston tutkimus- ja kehityshanke.
www.tsr.fi > Hae numerolla 108288.

Juttu aiheesta Telma-lehdessä 1/2011
Nykyajan lentävät nomadit , sivu 44-46