Takaisin

WSOY julkaissut: Palkitse taitavasti – palkitsemistavat johtamisen välineenä

WSOY julkaissut: Palkitse taitavasti – palkitsemistavat johtamisen välineenä

03.01.2006 Tiedote

Uusien palkkaus- ja palkitsemistapojen yleistymisen myötä palkitsemisen osaamisesta on tullut tärkeä esimiestaito. Nykyisin esimiehillä on runsaasti keinoja, joilla vaikuttaa palkitsemisen ja palkkauksen toimivuuteen. Onnistuminen edellyttää kuitenkin palkitsemistapojen tuntemista.

Palkitse taitavasti kertoo johdolle ja esimiehille, mitä palkitsemisesta kannatta tietää ja miksi. Tavoitteena on osoittaa, miten palkitsemista käytetään tehokkaasti, ja siten että parannetaan tuloksellisen toiminnan edellytyksiä. Palkitsemisen onnistumisella on strateginen merkitys kaikille organisaatioille, koska vain motivoitunut henkilö pystyy vastaamaan yritystoiminnan haasteisiin.

Erilaisten palkitsemistapojen lisäksi kirjassa esitellään kokemuksia niiden käytöstä sekä tarjotaan toimintamalleja esimiehille. Kirjoittajilla on laaja kokemus palkitsemisjärjestelmien toimivuudesta yli sadassa suuruudeltaan ja toimialaltaan erilaisessa organisaatiossa.

Julkaisu:
Niilo Hakonen. Anu Hakonen. Kiisa Hulkko. Anna Ylikorkala. Palkitse taitavasti. Palkitsemistavat johtamisen välineenä. WSOY, Helsinki 2005. ISBN 951-0-28996-5.


Teknillinen korkeakoulu, työpsykologian ja johtamisen laboratorio
Työsuojelurahaston tutkimus- ja kehityshanke nro 104126.