Takaisin

Yhdessä oivaltaen

Yhdessä oivaltaen

05.10.2006 TSR-video

Oppiminen arjen työtilanteissa on usein satunnaista ja uusi oivallus saattaa jäädä yksittäisen työntekijän kokemukseksi. Yhteisö ei tällaisessa tapauksessa voi täysin hyödyntää yksilön osaamista. Yhteiskuntatieteen tohtori Anna Raija Nummenmaan ja kasvatustieteen tohtori Kirsti Karilan tutkimushankkeessa paneuduttiin näihin ongelmiin ja lähdettiin kehittämään työssä oppimista tukevia menetelmiä.

Yhteistyökumppanina oli moniammatillinen työyhteisö, tamperelainen Tahmelan päiväkoti. Yhteistyön konkreettisena tavoitteena oli varhaiskasvatussuunnitelman tekeminen.
Tutkijat sovelsivat työssään ongelmaperustaisen oppimisen (Problem Based Learning, PBL) menetelmää ja kiinnittivät erityisesti huomiota moniammatillisuuteen ja koko henkilöstön mukana oloon.

Päiväkoti on kasvattajien yhteisö, jossa työskentelee erilaisen koulutuksen saaneita henkilöitä kuten lastentarhanopettajia, lastenhoitajia ja lähihoitajia. He osallistuvat eri-ikäisten lasten hoitoon, kasvatukseen ja opetukseen.

Päiväkodin perustehtävät määritellään valtakunnallisessa varhaiskasvatussuunnitelmassa. Sitä täydentää kuntakohtainen ja päiväkotikohtainen suunnitelma. Varhaiskasvatuksessa on oleellista lasten, henkilöstön sekä vanhempien vuorovaikutus ja kasvatuksellinen kumppanuus.

Kun jokainen työyhteisössä antaa kehittämistyöhön oman panoksensa, rakennetaan yhteistä osaamista. Yhteisissä kehittämistilaisuuksissa opitaan näkemään oma ja muiden ammatillinen osaaminen osana koko työyhteisön käytössä olevia voimavaroja, tutkijat korostavat.

Tutkimushankkeessa kehitetty työssä oppimismalli soveltuu heidän mukaansa hyvinkin erilaisten työyhteisöjen käyttöön.

Tahmelassa valmistui varhaiskasvatussuunnitelma ja samalla saatiin paljon muutakin. Henkilökunnan mielestä merkittävintä oli yhteisten keskustelujen lisääntyminen ja niistä oppiminen. Syntyi uusia näkökulmia asioihin ja työyhteisön toiminta rikastui. Myös työn hallinta ja työssä jaksaminen lisääntyivät.

Tämän multimediaohjelman asiantuntijat ovat kasvatustieteen tohtori Kirsti Karila Tampereen yliopiston opettajankoulutuslaitoksen varhaiskasvatusyksiköstä sekä Tahmelan päiväkodin johtaja Leena Mattila, lastantarhanopettaja Maarit Murtoniemi ja lastenhoitaja Päivi Järvenpää. Ohjelman kuvat eivät ole Tahmelan päiväkodista.

Kuuntele-linkki käynnistää multimediaohjelman.
Kesto: 14.05

Multimediaohjelmaa täydentävät Kirsti Karilan (Sattumasta systeemiksi) ja Tahmelan päiväkodin kolmikon (Yhteisellä asialla) erilliset radiohaastattelut. Kuuntele-linkki avaa ohjelmat Verkkomedia Pajan sivustolta.

Sattumasta systeemiksi. Kesto: 20.50
Yhteisellä asialla. Kesto: 16.20

Lisätietoja:
Tampereen yliopisto: Tiedon ja osaamisen kehittäminen moniammatillisessa työyhteisössä
Työsuojelurahaston tutkimus- ja kehityshanke nro 104306.
Tätä on tutkittu –tietokannassa tiedote 

Tekniset ohjeet

Multimediaesityksen vastaanotto edellyttää äänikortilla ja kaiuttimilla tai kuulokkeilla varustetun tietokoneen. Mikäli esitys ei toimi, koneestasi saattaa puuttua Java-tekniikkaa tukeva ohjelma. Voit ladata maksuttoman ohjelman  tästä  (ikkunaan avautuvat myös suomenkieliset latausohjeet).