Back

Esimies turvallisuustyön pääosassa

Esimies turvallisuustyön pääosassa

03.02.2006 TSR-video

Turvallisuuden avainkäsitteitä ovat vuorovaikutus, johtaminen ja johtajuus. Siksi systemaattisella ja kokonaisvaltaisella turvallisuusohjelmalla voidaan paitsi parantaa yrityksen turvallisuuskulttuuria myös kehittää johtamistoimintaa laajemminkin. Tässä työssä esimiehillä on keskeinen rooli.

Tekniikan tohtori Antti Simolan turvallisuuden johtamisen kehittämismalli on syntynyt käytännön turvallisuustyössä Rautaruukin Hämeenlinnan tehtaalla ja sitä täydentäneen väitöstutkimuksen myötä.Tämä ns. Hämeenlinnan malli tarjoaa tukea esimiestyöhön, konkreettisia työkaluja jokapäiväisten turvallisuusasioiden käsittelyyn ja pitkäjänteiseen toiminnan kehittämiseen.

Kun tavoitteena on nolla-tapaturma, joudutaan perinteisen turvallisuustyön rinnalla tarkastelemaan organisaatiomuutoksen perimmäisiä kysymyksiä laajemminkin. Antti Simola sanoo, että juuri siksi toimivan turvallisuusohjelman myötä yleinen tehokkuus, kustannustehokkuus, moraali, työntekijöiden hyvinvointi ja yrityksen yhteiskuntasuhteet paranevat. Hän päätyykin suosittelemaan turvallisuuden johtamisen kehittämistä koko organisaation konkreettiseksi pitkäaikaiseksi johtamisen kehittämisstrategiaksi.

 Kuuntele-linkki käynnistää multimediaesityksen.
Kesto: 11.00

Antti Simolan laajemman haastattelun voi kuunnella Pääosassa esimies -radio-ohjelmassa.
 
Kesto: 20.00

Lisätiedot:
Koulutuspäällikkö, TkT,  Antti Simola, antti.simola@3tratkaisut.fi, 050 340 6123
Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi -tapaamisen 3.2.2006 esityskalvot

Julkaisu
Simola Antti. Turvallisuuden johtaminen esimiestyönä. Tapaustutkimus pitkäkestoisen kehittämishankkeen läpiviennistä teräksen jatkojalostustehtaassa. Acta Universitatis Ouluensis, Technica C 224, Oulu 2005, ISBN 951-42-7760-0 (nidottu), ISBN 951-42-7761-9 (PDF), ISSN 0355-3213, 274 s.
Myynti: Oulun yliopistopaino, julkaisumyymälä, puh. (08) 553 3940, julkaisumyynti@oulu.fi
Väitöstiedote


Lue lisää
Työsuojelurahaston Tätä on tutkittu –t ietokannasta

Oulun yliopisto, Prosessitekniikan osasto: Turvallisuuskulttuurin kehittämistutkimus tehdasprojektista "Tapaturmaton teräs"
Työsuojelurahaston tutkimus- ja kehityshanke nro 101313.

Antti Simola: Turvallisuuden johtaminen esimiestyönä. Tapaustutkimus pitkäkestoisen kehittämishankkeen läpiviennistä teräksen jatkojalostustehtaassa.
Työsuojelurahaston stipendi nro 103237. 


Tekniset ohjeet

Multimediaesityksen vastaanotto edellyttää äänikortilla ja kaiuttimilla tai kuulokkeilla varustetun tietokoneen. Mikäli esitys ei toimi, koneestasi saattaa puuttua Java-tekniikkaa tukeva ohjelma. Voit ladata maksuttoman ohjelman  tästä  (ikkunaan avautuvat myös suomenkieliset latausohjeet).