Back

Hyvä palkka palkitsee

Hyvä palkka palkitsee

02.06.2006 TSR-video

Suomessa on yli kaksi miljoonaa palkansaajaa. Heidän tilinauhaansa on viimeisten parinkymmenen vuoden aikana alkanut tulla uudenlaisia merkintöjä. Perinteinen tehtäväkohtainen peruspalkka ikälisineen ei enää ole ainoa malli, erilaisia palkitsemisjärjestelmiä kehitetään ja sovelletaan pienin askelin kaiken aikaa. Palkan keskeiset pelisäännöt sovitaan kuitenkin pääosin edelleen työehtosopimusten palkkausjärjestelmien mukaisesti.

Työelämän ja koko yhteiskunnankin muutokset aiheuttavat kuitenkin lisää paineita palkkausjärjestelmille. Työsuojelurahaston teettämän selvityksen mukaan myös työpaikoilla uskotaan järjestelmien edelleen
muuttuvan, vaikka muutokset lienevät jatkossakin hitaita. Joka tapauksessa jo nyt peruspalkan lisäksi palkitaan mm. tulospalkkioilla, optioilla, erilaisilla eduilla ja aineettomilla palkkioilla.

Samalla on alettu pohtia uudentyyppisten järjestelmien hyötyjä ja haittoja ja kehitellä vaihtoehtoisia malleja myös käytännössä. Pelkästään työn uudet muodot tuottavat uusia ratkaisuja: pätkätyöt, projektit, verkostot, etätyöt, uudenlaiset urakat tai vaikkapa enenevät ulkomaankeikat edellyttävät myös palkkauksen ja palkitsemisen tarkistuksia. Ja miten korvata se innovatiivisuus ja sitoutuminen, jota työyhteisöjen jäseniltä toistuvasti odotetaan, jopa vaaditaan.

Keskustelut kentällä käyvät aika ajoin varsin lämpiminä. Kaikki tämä asettaa haasteita myös alan tutkimukselle, jonka suuntia Työsuojelurahaston selvityksessä myös kartoitettiin.

Tässä multimediaohjelmassa tutkija, TkL Elina Moisio pohtii palkitsemista, odotettavissa olevia muutoksia ja niihin liittyviä haasteita. Elina Moisio työskentelee Teknillisen korkeakoulun työpsykologian ja johtamisen laboratoriossa, tutkimusryhmässä, joka on erikoistunut palkitsemiseen.

Kuuntele-linkki käynnistää multimediaesityksen.
Kesto: 11.20

Aiheesta laajemmin Hyvä palkka palkitsee -radio-ohjelmassa, jossa Elina Moision lisäksi haastateltavana on Työsuojelurahaston toimitusjohtaja Peter Rehnström.
Kesto: 26.40

Lisätietoja:
Elina Moisio, elina.moisio@tkk.fi, 050 599 4971

Julkaisu:
Elina Moisio, Christina Sweins, Aino Salimäki. Miten palkitseminen muuttuu Suomessa. Palkitsemisen haasteet ja tutkimustarpeet. Työsuojelurahaston selvityksiä 1:2006. ISSN 1796 – 2102 (Painettu), ISSN 1796 – 2110 (PDF), ISBN 952-9711-05-0 (Painettu), ISBN 952-9711-06-9 (PDF)
Julkaisu PDF-tiedostona

Tekniset ohjeet

Multimediaesityksen vastaanotto edellyttää äänikortilla ja kaiuttimilla tai kuulokkeilla varustetun tietokoneen. Mikäli esitys ei toimi, koneestasi saattaa puuttua Java-tekniikkaa tukeva ohjelma. Voit ladata maksuttoman ohjelman  tästä (ikkunaan avautuvat myös suomenkieliset latausohjeet).