Back

Hyvinvoivassa työyhteisössä arvostetaan eettisiä toimintatapoja

Hyvinvoivassa työyhteisössä arvostetaan eettisiä toimintatapoja

30.09.2013 Tiedote

Eettisissä työyhteisöissä koetaan enemmän positiivista työn imua, vähemmän työuupumusta ja vähemmän stressiä. Työpaikan eettinen kulttuuri tarjoaa uuden näkökulman työntekijöiden hyvinvoinnin parantamiseen.

Eettisissä työyhteisöissä johtajat ovat sitoutuneita organisaatioonsa, ja he näkevät tärkeänä tavoitteenaan sen menestymisen. Epäeettinen kulttuuri on puolestaan yhteydessä johtajien työpaikan vaihtoaikeisiin ja haluun jäädä eläkkeelle, PsM Mari Huhtala toteaa.

Huhtalan viesti työpaikoille ja johtajille on, että resurssipulasta ja tehostamispaineista huolimatta eettisten arvojen vaaliminen kannattaa. Se on pitkäkantoinen tapa luoda työyhteisöihin vastuullinen arvopohja, joka lisää myös työntekijöiden hyvinvointia.

Eettisellä työyhteisöllä tarkoitetaan jaettuja arvoja sekä yhteisiä pelisääntöjä siitä, millainen toiminta ja työtavat nähdään suotavina omassa työyhteisössä: onko esimerkiksi yrityksessä hyväksyttävää vääristellä tietoja tai liioitella lupauksia asiakkaiden saamiseksi, vai arvostetaanko rehellisyyttä ja luotettavuutta.

Huhtalan väitöstyön Eettinen organisaatiokulttuuri työhyvinvoinnin ja henkilökohtaisten työtavoitteiden kontekstina tarkistetaan Jyväskylän yliopistossa 5.10.2013.


Väitöstutkimus on osa kahta Jyväskylän yliopiston toteuttamaa hanketta: Eettinen kuormittavuus johtajien työssä sekä Eettinen organisaatiokulttuuri ja henkilöstön hyvinvointi. Hankkeita on rahoittanut Työsuojelurahasto ( 108124, 110104 ). Ensimmäiseen hankkeeseen osallistui yhteensä 902 johtajaa. Toisessa hankkeessa aineisto on kerätty julkisen sektorin organisaatiossa, johon osallistui 3402 henkilöstön jäsentä. Lisäksi väitöstutkimusta on rahoittanut Psykologian valtakunnallinen tohtoriohjelma

Lisätietoja
Mari Huhtala, puh. 040 805 4236, mari.huhtala@jyu.fiTiedottaja Anna-Maija Tuuliainen, puh. 050 428 0811sekä tiedotus@jyu.fi, josta saa väittelijän kuvan sähköisessä muodossa.

Väitöstiedote kokonaisuudessaan
Jyväskylän yliopiston www-sivuilla .

Väitöstilaisuus
PsM Mari Huhtalan psykologian väitöskirjan "Virtues that Work: Ethical Organisational Culture as a Context for Occupational Well-Being and Personal Work Goals" eli T oimivat hyveet: Eettinen organisaatiokulttuuri työhyvinvoinnin ja henkilökohtaisten työtavoitteiden kontekstina tarkastustilaisuus on 5.10.2013 klo 12.00-15.00 Jyväskylän yliopistossa. Vastaväittäjänä dosentti Jukka Lipponen, Helsingin yliopisto ja kustoksena dosentti Taru Feldt, Jyväskylän yliopisto.

Väitöstyö
Teos on julkaistu sarjassa Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research numerona 479, 103 s., Jyväskylä 2013, ISSN: 0075-4625, ISBN: 978-951-39-5359-1. Sitä saa Jyväskylän yliopiston kirjaston julkaisuyksiköstä, puh. 040 805 3825, myynti@library.jyu.fi. Sitä saa Jyväskylän yliopiston kirjaston julkaisuyksiköstä, 040 805 3825, myynti@library.jyu.fi.


Lähde
Jyväskylän yliopiston väitöstiedote 5.10.2013 Hyvinvoivassa työyhteisössä arvostetaan eettisiä toimintatapoja.