Back

Kevään Tiedon silta - tutkittua tietoa työelämästä - on ilmestynyt!

Kevään Tiedon silta - tutkittua tietoa työelämästä - on ilmestynyt!

12.06.2007 Tiedote

Selkäsairauksista uutta, osin mullistavaa tietoa

Selkäsairauksista on saatu uutta, osin mullistavaakin tietoa. Kansainvälisessä tutkimushankkeessa on käynyt ilmi, että perimä määrää pitkälti, millaisen selän kanssa joutuu elämään.

"Kannattaa syntyä terveselkäiseen sukuun, sillä perimän vaikutus selkäsairauksien syntyyn on noin 50 prosentin luokkaa. Vielä 15 vuotta sitten ajateltiin, ettei perimä juurikaan vaikuttanut vaivojen syntyyn. Silloin selvävaivoja selittäviä tekijöitä olivat fyysinen kuormitus ja tupakointi sukupuolen ja ikääntymisen ohella", hankkeen vetäjiin kuuluva professori Tapio Videman sanoo juuri ilmestyneessä Tiedon silta -lehdessä 1/2007.

Selkää saa kuormittaa

Vuodet toki näkyvät selässä: välilevyt madaltuvat ja niiden vesipitoisuus alenee. Iän merkitys on kuitenkin luultua vähäisempi keski-iän jälkeen.

Tutkimusryhmän tulokset kumoavat myös selän kuormittamiseen liittyviä käsityksiä.

"Nyt tiedämme, että fyysisellä kuormituksella on edullinen vaikutus myös välilevyyn", Videman kertoo. "Olemme tienneet, että fyysinen aktiivisuus ja kuormitus ylläpitävät selän toimintaa. Nyt tiedämme vielä, että kuormittaminen hidastaa myös selän rappeutumista. Haitallisinta on, jos ei tee mitään."

Tärinällä ei merkitystä

Tutkimus ei vahvistanut käsitystä tärinän haitallisuudesta. Tärinän vaikutusta on tutkittu laajasti, ja yleisesti on uskottu, että se aiheuttaa rappeumamuutoksia. Esimerkiksi Saksassa tärinävammat kuuluvat virallisen ammattitautiluokituksen piiriin. Euroopan unionissa viilaillaan työelämään sovellettavia tärinänormeja.

Tutkimushanke selvitti myös tärinäongelmaa identtisten kaksosveljesten avulla. Kaksospareista toinen ajoi ammatikseen autoa ja pyöritti rattia 23 vuoden ajan keskimäärin kuusi tuntia enemmän päivässä kuin veli. Oletus oli, että autoilijoilla olisi enemmän muutoksia kuin autoa satunnaisesti ajavilla. Niin ei kuitenkaan ollut. Tulosta testattiin vielä ralliautoilijoita tutkimalla. Heiltäkään ei löytynyt rappeumamuutoksia enempää kuin väestöltä keskimäärin.

Tutkimushanke on saanut viisi kertaa Kansainvälisen Selkätutkimusseuran (ISSLS) palkinnon.

Tiedon silta -lehdessä tutkittua tietoa työelämästä

Tiedon silta on Työsuojelurahaston julkaisema työelämän tutkimisen ja kehittämisen erikoislehti. Lehti ilmestyy kaksi kertaa vuodessa sekä painettuna että rahaston verkkosivuilla http://www.tiedonsilta.fi.

Nyt ilmestynyt numero kertoo työelämän ajankohtaisista asioista laidasta laitaan. Se käsittelee muun muassa coachingia eli valmennusta, joka on yleistymässä Suomessakin yksittäisten henkilöiden ammattitaidon ja työyhteisöjen kehittämisen välineenä. Se paljastaa, miten univaje voi syödä terveyttä ja työkykyä. Se kertoo, miten suomalainen rakennusteollisuus päätti laittaa pisteen sortuville katoille ja romahtaville elementeille. Lehti myös kysyy, onko vajaakuntoisilla oikeus työhön.

Lisätietoja:
Viestintäpäällikkö Marja-Leena Jylhä, marja-leena.jylha@tsr.fi , (09) 6803 3314

Tiedon silta -lehti verkossa www.tiedonsilta.fi

Työsuojelurahasto on työmarkkinajärjestöjen hallinnoima organisaatio, joka saa varansa työnantajien maksamasta lakisääteisestä tapaturmavakuutusmaksusta. Rahasto tukee määrärahoin soveltavaa tutkimusta ja kehittämishankkeita, jotka parantavat työoloja ja tuottavuutta. Se rahoittaa myös tutkimustuloksista tiedottamista ja uusien tutkimustietoon perustuvien koulutusmenetelmien ja -ohjelmien kehittämistä. Lisäksi rahasto myöntää henkilökohtaisia stipendejä. Rahaston toimintaa valvoo sosiaali- ja terveysministeriö.