Back

Korkea työhyvinvoinnin taso ja hyvä tuottavuus kulkevat käsi kädessä

Korkea työhyvinvoinnin taso ja hyvä tuottavuus kulkevat käsi kädessä

13.02.2009 Tiedote

Henkilöstön työhyvinvointi on yhteydessä toimipaikkojen tuottavuuden kasvuun. Tämän osoittaa Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen (PTT), Työterveyslaitoksen (TTL), Helsingin kauppakorkeakoulun (HKKK) sekä työ-ja elinkeinoministeriön (TEM) tutkimus.

Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi –tapaamisessa 13.2. PTT:n ekonomisti Petri Mäki-Fränti totesi, että työhyvinvoinnin eri osa-alueista varsinkin henkilöstön henkisillä voimavaroilla on merkitystä yritysten taloudellisen menestymisen kannalta. Myös korkean työhyvinvoinnin ja henkilöstön paremman palkkatason välille löytyi selvä yhteys.

Vastaavasti TTL:n ja Helsingin kauppakorkeakoulun tekemä metalliteollisuutta ja vähittäiskauppaa koskeva seurantatutkimus osoittaa, että työhyvinvoinnin ja tuottavuuden välinen yhteys on voimistunut viimeisen kymmenvuotisjakson aikana.

Tapaamisessa Työterveyslaitoksen tutkija Monika von Bonsdorff kertoi, että erityisesti henkilöstön henkiset voimavarat ja sitoutuminen organisaatioon sekä laadukas esimiestyö olivat voimakkaasti yhteydessä toimipaikan suorituskykyyn. Henkilöstön osallistumista painottavat henkilöstökäytännöt vahvistivat selvästi henkistä hyvinvointia ja nostivat yrityksen kilpailukykyä.

Lopuksi professori Sinikka Vanhala Helsingin kauppakorkeakoulusta pohti nyt päättyvän monitieteellisen PTT:n ja TTL:n tutkimuksen tuloksia yleisemmästä näkökulmasta.

Tutkimus tutuksi –tapaamisen 13.2.2009 kalvoesitykset pdf-tiedostoina:
PTT:n ekonomisti Petri Mäki-Fräntin esitys
 
Työterveyslaitoksen tutkija Monika von Bonsdorffin esitys
Työterveyslaitoksen tiedote 13.2.2009 
Professori Sinikka Vanhalan esitys Helsingin kauppakorkeakoulusta

Lisätietoja:
Monika E. von Bonsdorff, Minna Janhonen, Sinikka Vanhala, Päivi Husman, Pekka Ylöstalo, Jorma Seitsamo ja Erkki Nykyri: Henkilöstön työkyky ja yrityksen menestyminen vuosina 1997-2007 - tutkimus metalliteollisuudessa ja vähittäiskaupan alalla. Työympäristötutkimuksen raporttisarja 36, Työterveyslaitos, Helsinki (73s.).
Raportti PDF-tiedostona. 

Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos (PTT): Henkilöstön työkyky ja yrityksen menestyminen vuosina 1997 – 2007
Työsuojelurahaston tutkimus- ja kehityshanke 106278.