Back

Lääkärit ja hoitajat arvostavat vuokratyön vapautta

Lääkärit ja hoitajat arvostavat vuokratyön vapautta

23.11.2007 Tiedote

Vuokratyö on terveydenhuollon ammattilaisille lähes aina oma valinta. He ovat valinneet vuokratyön, koska se mahdollistaa hyvän ansiotason sekä tarjoaa joustavan, vapaan ja yksilöllisen työn tekemisen muodon.
Vuokratyö näyttäytyy terveydenhuollon ammattilaisille mahdollisuutena käyttää osaamistaan ja ammattitaitoaan pääosin itse asettamissaan rajoissa. Vuokratyötä tekevä lääkäri tai hoitaja ei välttämättä halua sitoutua yhteen organisaatioon ja työnantajaan. Tärkeämpää kuin vakituinen työ on se, että työaikoja työpaikkoja on mahdollista sopia joustavasti yksilöllinen elämäntilanne huomioon ottaen.

Tampereen yliopistossa on valmistunut terveydenhuollon vuokratyötä koskeva tutkimushanke, Vuokratyöntekijänä hyvinvointipalvelurakenteen murroksessa. Hankkeessa tutkittiin miten kasvava joukko terveydenhuollon
vuokratyöntekijöitä rakentaa ammatillista asemaansa ja etsii omaa paikkaansa uudenlaisilla työmarkkinoilla. Lääkäreiden ja hoitajien esittämiä käsityksiä omasta asemastaan ja toiminnastaanvuokratyöntekijöinä tutkittiin kyselyn ja haastatteluiden avulla.Hankkeen rahoittajina olivat Työsuojelurahasto ja Palkansaajasäätiö.

Kyselyn vastauksista ilmenee, että tärkeä syy tehdä terveydenhuollon vuokratyötä on hyvä palkka. Rahan merkitys näkyy myös haastatteluissa, mutta se esitetään hyvin toisella tavoin kuin kyselyssä Vuokratyötä tekeville lääkäreille on tärkeää se, että työstä saa kunnollisen taloudellisen korvauksen, mutta raha ei ole itsetarkoitus. Hyvä palkka mahdollistaa esimerkiksi sen, että nuorelle naislääkärille jää aikaa enemmän perheelle kuin julkisen sektorin palveluksessa työskennellessä.

Tutkimus antaa sangen myönteisen kuvan terveydenhuollon vuokratyöstä. Siinä on kuitenkin huonoja puolia. Työpaikkojen jatkuva vaihtuminen, moniongelmaisten potilaiden kohtaaminen ja heikot vaikutusmahdollisuudet
potilaiden kokonaishoitoon vaikeuttavat heidän työtään. Erittäin merkitsevänä tekijänä tuli esiin, että vuokralääkäreinä toimivat lääketieteen kandidaatit ja eurolääkärit kokivat, etteivät he saa riittävää perehdytystä työtehtävien hoitamiseksi.

Lääkärin ammattilaisuuteen ja osaamiseen vuokratyö ei kuitenkaan liity. Vuokratyötä tekevän lääkärin ammatillinen asema on vakaa. He eivät miellä itseään vuokralääkäreiksi tai keikkalääkäreiksi: vuokratyö on yksi työsuhteen muoto. Vuokralääkärin identiteetin kieltäminen liittyy ammattikunnan vakaaseen asemaan, jolloin työsuhteen laadulla ei ole
suurta merkitystä.

Lähde:
Tampereen yliopiston tiedote 5.11.2007
Raportti

Lisätietoja:
Yliassistentti Hannele Palukka, Tampereen yliopisto, 040 744 1419, hannele.palukka@uta.fi
Tutkija Tiina Tiilikka, Tampereen yliopisto, 040 551 6420, tiina.tiilikka@uta.fi

Työsuojelurahaston tutkimus- ja kehityshanke 105289.