Back

Läheis- ja omaishoiva työssäkäynnin ohessa. Miten se onnistuu?

Läheis- ja omaishoiva työssäkäynnin ohessa. Miten se onnistuu?

22.10.2015 TSR-video

Tutkimusjohtaja Kaisa Kauppinen kertoo, millaisilla työpaikkakäytännöillä läheishoivan ja työssäkäynnin yhdistämistä voidaan helpottaa. Miestään työn ohessa hoivannut Eija Orpana puhuu omasta kokemuksestaan.

Videon kesto
4:41

Nauhoituksen 23.10.2015 kesto
1:03:39Tutkimus

Helsingin yliopisto, sosiaalitieteiden laitos
Työssäkäynnin ohessa tapahtuva läheis- ja omaishoiva - työssä jaksamisen ja jatkamisen tukeminen, hyvien työpaikkakäytäntöjen kehittäminen
Työsuojelurahaston tutkimushanke 113281.

Tiedote
Työssäkäynti ja läheishoiva - joustavat työkäytännöt tarpeen

Kirja
Kaisa Kauppinen, Mia Silfver-Kuhalampi (toim). Työssäkäynti ja omais- ja läheishoiva – työssä jaksamisen ja jatkamisen tukeminen. Sosiaalitieteiden laitoksen julkaisuja 2015:12. Pdf-tiedostona.