Back

Määrärahahakemuksia saapui 75 kappaletta

Määrärahahakemuksia saapui 75 kappaletta

29.09.2016 Tiedote

Työsuojelurahaston 15.9.2016 päättyneelle hakukierrokselle saapui 75 määrärahahakemusta: tutkimusmäärärahahakemuksia 59 ja tiedotus- ja koulutusmäärärahahakemuksia 16 kappaletta. Haettu summa on yhteensä noin 7,5 miljoonaa euroa.
 

 

Viime vuonna vastaavana aikana määrärahahakemuksia saapui 87 kappaletta, yhteensä noin 8,8 miljoonaa euroa.

Tutkimusmäärärahoja sekä tiedotus- ja koulutusmäärärahoja voi hakea kaksi kertaa vuodessa: 15.2. ja 15.9. Tuotteistusmäärärahoja ja kehittämisavustuksia voi hakea ilman hakuaikoja.

Hakijoille on lähetetty hakemuksen saapumisilmoitus, jossa on kerrottu, milloin hakija saa tiedon rahoituspäätöksestään.