Back

Määrärahahakemuksia saapui 91 kappaletta

Määrärahahakemuksia saapui 91 kappaletta

23.09.2013 Tiedote

Työsuojelurahastoon saapui 91 määrärahahakemusta 1.9.2013 päättyneelle hakukierrokselle: tutkimus- ja kehityshakemuksia 80 ja tiedotus- ja koulutushakemuksia 11 kappaletta. Haettu summa on yhteensä noin 11,2 miljoonaa euroa.

Edellisenä vuonna, vastaavana aikana määrärahahakemuksia saapui 87 kappaletta, yhteensä noin 10,5 miljoonaa euroa.

Määrärahojen hakija voi olla tapaturmavakuutusmaksuvelvollinen organisaatio, tutkimuslaitos tai yliopisto.

Tutkimus- ja kehitys- sekä tiedotus- ja koulutusmäärärahoja voi hakea kaksi kertaa vuodessa: 1.2. ja 1.9.

Hakijoille on lähetetty hakemuksen saapumisilmoitus, jossa kerrotaan, milloin hakija saa tiedon rahoituspäätöksestään.

Tutkimus- ja kehitysmäärärahojen hakukriteerit
Tiedotus- ja koulutusmäärärahojen hakukriteerit
Uudet rahoituspäätökset

Työsuojelurahasto rahoittaa tutkimus- ja kehitystoimintaa, joka parantaa työoloja sekä työyhteisöjen toiminnan turvallisuutta ja tuottavuutta. Rahastoa hallinnoivat työmarkkinakeskusjärjestöt ja se saa varansa lakisääteisen tapaturmavakuutuksen maksutulosta. Rahaston toimintaa valvoo sosiaali- ja terveysministeriö.

Rahasto rahoittaa Työturvallisuuskeskuksen toimintaa. Lisäksi Työsuojelurahasto ja Työturvallisuuskeskus julkaisevat ja kustantavat yhdessä Telma - työelämän kehittämisen erikoislehteä.