Back

Mindfulness työelämässä

Mindfulness työelämässä

22.03.2018 TSR-video

Mindfulnessin sanotaan auttavan harjoittajiaan paitsi keskittymään myös pysymään tarkkaavaisena ja näin olemaan paremmin läsnä nykyhetkessä. Siksi myös yritysmaailma on innostunut mindfulnessista, sillä sen uskotaan parantavan työntekijöiden tuottavuutta.

Työsuojelurahaston tukemat tutkijat Mira Karjalainen ja Ilmari Kortelainen kertovat, miksi buddhalaiseen meditaatioperinteeseen nojaavan mindfulnessin ja työelämän suhde ei kuitenkaan ole ongelmaton.