Back

Nyt etsitään riskienarvioinnin hyviä käytäntöjä

Nyt etsitään riskienarvioinnin hyviä käytäntöjä

27.05.2008 Tiedote

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto pyytää jäsenmaita nimeämään ehdokkaita työterveyden ja työturvallisuuden hyvistä käytännön ratkaisuista jaettavien palkintojen saajiksi. Vuosien 2008–2009 Euroopan riskienarviointikampanjassa palkitaan yrityksiä tai organisaatioita, jotka ovat edistäneet merkittävästi ja innovatiivisesti yhtenäistä johtamistapaa riskienarvioinnissa.

Suomalaiset yritykset, organisaatiot ja oppilaitokset voivat lähettää ehdotuksensa sosiaali- ja terveysministeriöön 29. elokuuta 2008 mennessä. Työsuojeluneuvottelukunnan Bilbao-jaosto valitsee Suomen ehdokkaat syyskuussa ja lähettää ne edelleen eurooppalaiseen kilpailuun.

Hyvien käytäntöjen palkitseminen on osa eurooppalaista riskienarviointikampanjaa, jonka tarkoituksena on tehdä riskienarviointiprosessi ymmärrettäväksi ja osoittaa, ettei riskien arviointi ole välttämättä monimutkaista, byrokraattista tai yksinomaan asiantuntijoiden tehtävä. Tavoitteena on löytää esimerkkejä, joita on toteutettu tehokkaan ja käytännöllisen riskienhallinnan edistämiseksi. Työterveyden ja työturvallisuuden hyviä käytäntöjä etsitään nyt yhdeksättä kertaa.

Riskien hallinta on systemaattista työssä ja työympäristössä esiintyvien vaarojen tunnistamista, poistamista ja vähentämistä sekä jäljelle jäävien vaarojen merkityksen arviointia. Jos vaaraa ei voida kokonaan poistaa, pohditaan, millaisia ehkäiseviä ja suojelevia toimia on tai tulisi olla käytössä riskien hallitsemiseksi. Hyvän käytännön esimerkit ovat käytännössä toteutettuja ratkaisuja, joilla edistetään työterveys- ja työturvallisuusriskien tehokasta hallintaa työpaikoilla.

Lisätietoja:
ylitarkastaja Hannu Stålhammar, puh. (09) 160 73108 ja ylitarkastaja Helena Kallionlinna puh. (09) 1607 2492  ja www.riskithaltuun.fi .

Lähde:
STM:n tiedote 19.5.2008