Back

Oikeudenmukaisuus lääkitsee lääkäriäkin

Oikeudenmukaisuus lääkitsee lääkäriäkin

03.04.2009 TSR-video

Lääkärin arki saattaa koetella vakavin seurauksin. Jos paineiden keskellä tuntee, että  työyhteisö toimii epäoikeudenmukaisesti eikä siellä saa ääntään kuuluviin, työhyvinvointi alkaa rapautua ja mieli askarrella poislähdön ajatuksissa. Siis lisää vaikutusmahdollisuuksia ja oikeudenmukaista johtamista, suosittelevat tutkijat.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja Työterveyslaitos selvittivät Lääkäriliiton kanssa lääkäreiden hyvinvointia ja työssä pysymistä.

Lääkärit ovat pääsääntöisesti terveitä ja tyytyväisiä ammatinvalintaansa ja perinteinen maallikkomielikuvakin  on yhä edelleen vahvasti elossa: valkotakit ovat työelämän hyväosaisia, joilla on sekä asemaa että valtaa. Alalta löytyi kuitenkin selkeitä solmukohtia. Päivystysten suuri määrä ja epäterveelliset elintavat lisäsivät lääkäreiden stressiä ja tämä puolestaan vahvisti halukkuutta vaihtaa työtä.

Myös stressi ja univaikeudet ruokkivat aikeita ammatinvaihtoon. Tutkimustulosten mukaan oman terveyden ongelmat, alhainen työkyky ja sairauspoissaolot lisäsivät lääkäreillä myös todennäköisyyttä hakeutua eläkkeelle. Korkea kuolleisuusriski ja itsemurha-ajatusten yleisyys kertovat nekin lääkärintyön synkemmästä puolesta.

Tutkimuksen keskeisenä tavoitteena oli selvittää nimenomaan työn psykososiaalisten riskitekijöiden vaikutuksia työhyvinvointiin ja työssä pysymiseen. Tulosten perusteella tutkijat päätyvät esittämään, että lääkäreiden - ja yleisemminkin sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön - hyvinvointiin tulisi panostaa voimakkaasti. Heidän mukaansa esimerkiksi vaikutusmahdollisuudet omaan työhön ja työyhteisön oikeudenmukaisuus voivat vähentää stressin ja terveysongelmien kielteisiä vaikutuksia.

Parhaimmillaan työtyytyväinen lääkäri pysyy työssään, myös terveyskeskuksessa, on harvemmin  sairauslomalla, ei suunnittele eläköitymistä ja onnistuu tehtävässään niin itsensä, työyhteisön kuin potilaidenkin kannalta.

TSR-kanavan multimediaohjelmassa Oikeudenmukaisuus lääkitsee lääkäriäkin tutkimusryhmän jäsen THL:n erikoistutkija Timo Sinervo kertoo tutkimuksen taustasta ja tuloksista. Hän pohtii työhyvinvointia yleisemminkin ja antaa sisältöä oikeudenmukaisuuden käsitteelle.

Kentän äänellä ohjelmassa puhuu terveyskeskuslääkäri Sirkku Vuorma, joka avaa työn kiireistä arkea ja kehittämisen kohteita. Aihetta käsitellään laajemmin radio-ohjelmassa Palkitseva resepti. Molempien ohjelmien toimittaja on Kari Peippo.

Kuuntele-linkki käynnistää multimediaohjelman Oikeudenmukaisuus lääkitsee lääkäriäkin.
Kesto: 13.22.

Kuuntele-linkki käynnistää radio-ohjelman Palkitseva resepti.
Kesto: 21.45.

Tiedote:
Työsuojelurahaston  Tätä on tutkittu -tietokannassa.  
Työsuojelurahaston tutkimus- ja kehityshanke 105310.

Tekniset ohjeet
Multimediaesityksen vastaanotto edellyttää äänikortilla ja kaiuttimilla tai kuulokkeilla varustetun tietokoneen. Mikäli esitys ei toimi, koneestasi saattaa puuttua Java-tekniikkaa tukeva ohjelma. Voit ladata maksuttoman ohjelman  tästä  (ikkunaan avautuvat myös suomenkieliset latausohjeet).