Back

Paperiteollisuuden muutokset ovat ajaneet Paperiliiton vaikeaan asemaan

Paperiteollisuuden muutokset ovat ajaneet Paperiliiton vaikeaan asemaan

31.08.2012 Tiedote

MA Paul Jonker-Hoffrén on selvittänyt väitöskirjassaan Paperiliiton edustavuutta Suomen paperiteollisuuden muuttuvassa ympäristössä aikavälillä 1980 - 2008. Tutkimus osoittaa, että paperiteollisuuden muutosten myötä myös ammattiliiton toiminta on muuttunut ja sen edustavuus on selvästi vähentynyt. Tämä johtuu pitkälti paperiteollisuuden globaaleista muutoksista, jotka ovat muun muassa aiheuttaneet vähenevää työllisyyttä teollisuudessa ja pienempiä kotimaisia investointeja. Toisaalta ammattiliiton sisäiset erimielisyydet ja niiden seuraukset ovat heikentäneet liiton sisäistä demokratiaa. Siitä huolimatta Paperiliitto on edelleen hyvin vaikutusvaltainen ammattiliitto institutionaalisen asemansa kautta.

Henkilöstövähennykset ja kilpailupaineet muuttivat paperiteollisuutta

Suomen paperiteollisuudessa on ollut ainakin kaksi suurta muutosta, jotka liittyvät yhteen. Ensimmäinen on henkilöstömäärän lasku vuodesta 1980 nykypäivään. Vielä vuonna 1980 oli noin 45 000 työntekijää töissä paperiteollisuudessa, kun taas vuonna 2008 määrä oli noin 18 000. Toisaalta sen taustalla on hurjasti kasvanut työn tuottavuus, mutta myös teollisuuden kansainvälistyminen ja paperin teknologian kehitys, minkä takia kilpailupaineet ovat erityisesti lähivuosina aiheuttaneet henkilöstövähennyksiä ja muutoksia asenteissa henkilöstön ulkoistamiseen. Huomattavaa on kuitenkin, että rajut vähennykset alkoivat vuonna 2006 Voikkaan sulkemisella taloudellisten syiden vuoksi.

Saavutettuja etuja menetettiin työtaistelussa

Väitöstutkimuksessa selvisi, että nämä muutokset ovat ajaneet Paperiliiton vaikeaan asemaan. Vuosina 2005 ja 2008 paperiteollisuuden työehtosopimukseen tuli paineiden kautta suuria muutoksia. Vuonna 2005 oli pitkä työtaistelu, minkä vuoksi Paperiliiton piti lopuksi luopua tietyistä saavutetuista eduista. Myös siivoojien, vartijoiden ja kunnossapitopalveluiden ulkoistaminen ei enää ollut täysin ammattiliiton käsissä. Vuonna 2008 oli sisäisiä paineita ammattiliiton SDP- ja Vasemmistoryhmien välillä koskien erästä työehtosopimuksen pykälää, josta on hyvin erilaisia mielipiteitä sekä liiton tasolla ja kentällä. Lopuksi Paperiliiton Vasemmistoryhmä käytännössä sivuutettiin ja SDP-ryhmä on vahvistanut yhteistyötä työnantajan kanssa.

Jonker-Hoffrénin väitöstutkimuksen keskeinen käsite on edustavuus, johon kuuluu neljä keskeistä elementtiä: sisäinen, ulkoinen, juridinen ja maine-edustavuus (reputational representativeness). Tämän viitekehyksen avulla pystyy monipuolisesti analysoimaan ammattiliiton (tai muun julkisen tahon) asemaa. Paperiliiton osalta tämä tarkoittaa, että muun muassa työllisyyden, aktiivi-jäsenmäärän, työehtosopimusten sisällön, sisäisen demokratian ja lakkomäärien kautta on saavutettu kattava katsaus Paperiliiton edustavuudesta sen muuttuvan ympäristön kontekstissa.

Lauantaina 8. syyskuuta 2012 klo 12 esitetään Turun yliopistossa (Publicum, Pub3-auditorio, Assistentinkatu 7) julkisesti tarkastettavaksi Master of Arts Paul Jasper Jonker-Hoffrénin väitöskirja The Finnish Paper Workers' Union at a crossroads: Labor union representativeness in a changing environment, 1980 - 2008. Virallisena vastaväittäjänä toimii professori Axel van den Berg McGill-yliopistosta (Montreal, Kanada) ja kustoksena professori Hannu Ruonavaara.

Lisätietoja 
Paul Jonker-Hoffrén 02 333 5714  paujon@utu.fi

Väitöskirja
Jonker-Hoffrén, Paul. 2012. The Finnish Paper Workers' Union at a crossroads: Labor union representativeness in a changing environment, 1980-2008. Turun yliopiston julkaisuja. Annales universitatis turkuensis. Sarja – ser. b osa – tom. 353. Humaniora. Turku. ISBN 978-951-29-5080-5 (PDF) ISSN 0082-6987.
http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-5080-5 
 

Henkilötiedot
MA Paul Jonker-Hoffrén on syntynyt vuonna 1979 Nijmegenissä Alankomaissa. Hän on suorittanut Master of Arts -tutkinnon 2003 Twenten yliopistossa. Jonker-Hoffrén toimii tohtorikoulutettavana Turun yliopistossa. Väitös kuuluu sosiologian alaan.

Lähde
Turun yliopiston viestintä 31.8.2012

Työsuojelurahaston stipendi 110423