Back

Pomon hyvinvointi on kaikkien etu

Pomon hyvinvointi on kaikkien etu

07.11.2008 TSR-video

Johtajan työhön kohdistuu entistä enemmän paineita. Esimiestyö on tasapainoilua ihmisten ja asioiden johtamisen välillä. Tästä aiheutuva kuormitus on haaste sekä esimiehelle että työyhteisölle. Kiihkeä työelämä saattaa heikentää mahdollisuuksia palautua paineista ja johtajien ja esimiesten hyvinvointi on vaarassa. Samalla vaarantuu koko työyhteisö.

Johtamistaidon opisto JTO:n tutkimus- ja kehittämishankkeessa ”J ohtajan toiminnan ja käyttäytymisen yhteys stressiin, palautumiseen ja hyvinvointiin” asiasta päätettiin ottaa tarkemmin selvää. Perinteisten menetelmien lisäksi johtajien stressiä ja siitä palautumista mitattiin konkreettisesti sykemittarilla. Tulokset yllättivät: hyvän ja osaavan johtajan arki saattaa ollakin elimistölle kuormitus, vaikka pomo itse kokisikin työnsä innostavana. Innostus ja erilaiset palkkiot voivat tuntua tasapainottavilta, mutta todellisuudessa elimistö ei pysykään samassa tahdissa.

Esimiehen olisikin opittava huolehtimaan omista voimavaroistaan, opeteltava kuuntelemaan itseään ja seuraamaan omaa kuormitustaan. Hyvinvoiva pomo on kaikkien etu, uupunut johtaja voi vaarantaa alaistensakin hyvinvoinnin ja koko työyhteisön toiminnan.

TSR-kanavan multimediaohjelmassa Pomon hyvinvointi on kaikkien etu kehittämispäällikkö, varatuomari Jukka Suvitie Johtamistaidon Opisto JTO:lta ja erikoistutkija, erikoislääkäri Marja-Liisa Kinnunen Jyväskylän yliopistosta kertovat stressitutkimuksesta ja pohtivat miten auttaa esimiehiä uupumasta. Samannimisessä radio-ohjelmassa käsitellään samoja teemoja laajemmin. Molempien ohjelmien toimittaja on Pirkko Peippo.

Kuuntele-linkki käynnistää multimediaohjelman Pomon hyvinvointi on kaikkien etu.
Kesto: 13.30.

Kuuntele-linkki käynnistää radio-ohjelman Pomon hyvinvointi on kaikkien etu.
Kesto: 26.15.

Lisätietoja:
JTO-Palvelut Oy
Johtajan toiminnan ja käyttäytymisen yhteys stressiin, palautumiseen ja hyvinvointiin
Työsuojelurahaston tutkimus- ja kehityshanke 107098
Kehittämispäällikkö, varatuomari Jukka Suvitie, Johtamistaidon Opisto JTO, Jyväskylä, jukka.suvitie@jto.fi, 010 7555 000, 041 466 6026
Erikoislääkäri Marja-Liisa Kinnunen, Jyväskylän yliopisto, marja-liisa.kinnunen@psyka.jyu.fi marja-liisa.kinnunen@psyka.jyu.fi, (014) 260 4403 tai (014) 260 2059