Back

Potilastyön tietojärjestelmät diagnosoitu: Käytettävyyssuunnittelu reseptinä vaivoihin

Potilastyön tietojärjestelmät diagnosoitu: Käytettävyyssuunnittelu reseptinä vaivoihin

24.10.2011 Tiedote

Käyttäjänäkökulmaa ole huomioitu riittävästi terveydenhuollon tietojärjestelmien kehitystyössä. Järjestelmien käytettävyydessä on vakavia puutteita, jotka vaikeuttavat ja hidastavat ammattilaisten työtä. Tulokset ilmenevät Johanna Kaipion väitöstyöstä, joka tarkastetaan 4.11.2011.

Järjestelmillä tavoiteltujen hyötyjen saavuttaminen vaatii mittavia kehitystoimia. Erityisesti tulisi keskittyä tehokkaiden ja mobiilien kirjaamisratkaisujen toteuttamiseen, potilastietojärjestelmien käyttöliittymien uudelleensuunnitteluun, sekä ammattilaisten välistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä tukevien sovellusten kehittämiseen.

Käyttäjäkeskeisen suunnittelun keinoin voidaan paitsi arvioida järjestelmien käytettävyyttä, myös suunnitella käyttäjien tarpeisiin vastaavia ratkaisuja. Tämä vaatii kuitenkin suunnittelijoilta uudentyyppistä suunnittelutyöskentelyä, sekä menetelmien sovittamista terveydenhuollon toimintaympäristöihin. Käytettävyys tulisi integroida osaksi järjestelmäkehitysprosesseja ja huomioida jo järjestelmähankintoja tehtäessä.

Terveydenhuollon tietojärjestelmien käytettävyys on ajankohtainen keskustelu- ja tutkimusaihe. Järjestelmien hankintaan ja kehittämiseen investoidaan merkittäviä summia rahaa ja resursseja. Odotukset järjestelmien myötä saavutettavia hyötyjä kohtaan ovat suuret: ammattilaisten työn tehostuminen, tiedon jakaminen organisaatioiden välillä, sekä parantunut palvelulaatu. Käytännön havainnot ovat kuitenkin olleet päinvastaisia. Viime aikoina on uutisoitu muun muassa eReseptiinliittyvistä ongelmista sekä potilasturvallisuuden vaarantumisesta.

Johanna Kaipion väitöskirjassa tutkittiin potilastyössä hyödynnettävien tietojärjestelmien käytettävyyttä lääkärien ja hoitajien näkökulmasta. Tutkimuksen tarkastelunäkökulmana on järjestelmien käyttäjälähtöinen kehittäminen. Työ sisältää kolme empiiristä tutkimusta: digitaalinen sanelu -tutkimus, hoitotyön kirjaamisjärjestelmien arviointi, sekä "Tietokoneet lääkärin työvälineenä 2010" -kyselytutkimus.


Lisätietoja

Johanna Kaipio, Tietotekniikan laitos / SoberIT, PL 19210, 00076 Aalt, 050 5936822, johanna.kaipio@aalto.fi

Henkilötiedot
Johanna Kaipio (ent. Viitanen), DI, TkL. Syntynyt Pirkkalassa 1980.

Väitöstyö
Usability in Healthcare: Overcoming the Mismatch between Information Systems
and Clinical Work
Käytettävyys terveydenhuollossa: Tavoitteena tietojärjestelmien ja potilastyön
yhteensovittaminen

Väitöskirjan verkko-osoite http://lib.tkk.fi/Diss

Väitöstilaisuus
4.11.2011 klo 12 Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulun T2-sali, Konemiehentie 2, Espoo.

Vastaväittäjä professori André Kushniruk, University of Victoria, Kanada. Väitöstyön valvoja professori Marko Nieminen, Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu, tietotekniikan laitos

Lähde
Aalto-Yliopiston väitöstiedote 18.10.2011


Työsuojelurahaston stipendi 110421