Back

Profiloi työympäristösi kuntoon

Profiloi työympäristösi kuntoon

02.03.2007 TSR-video

Työterveyslaitos on kehittänyt Työympäristöprofiili-ohjelman, jota voidaan käyttää kämmenmikrolla.Työympäristöprofiili on työn vaara- ja kuormitustekijöiden arviointimenetelmä, jonka avulla voidaan tunnistaa työstä aiheutuvia riskitekijöitä ja arvioida riskien pienentämiseksi tarvittavia toimenpiteitä.

Menetelmä koostuu seitsemästä osiosta, jotka ovat: kemialliset, biologiset ja fysikaaliset vaaratekijät, tapaturman vaarat, fyysinen ja henkinen kuormittuminen sekä tietojärjestelmien ja ohjelmistojen käytettävyys.

Työympäristöprofiili-ohjelma kokoaa arvioinnin yhteydessä kirjatut tiedot välittömästi tiiviiksi raportiksi, jonka pohjalta voidaan suunnitella toimenpiteitä riskien pienentämiseksi ja poistamiseksi. Tietokoneen muistiin kasvaa
samalla monipuolinen ja käyttökelpoinen tietokanta työympäristön kehittämistyöstä yrityksessä.

- Menetelmän kehittäminen sai vauhtia, kun havaitsimme, että asiallinen riskienarviointi on yrityksissä yllättävän harvinaista. Kun pohjatyötä ei ole tehty, vaikeutuu mm. työterveyshuollon ammattilaisten osaamisen hyödyntäminen, sanoo professori Jyrki Liesivuori, Työterveyslaitoksen Turun aluejohtaja.

Kuitenkin terveys on yrityksen tärkein pääoma, johon kannattaa satsata riskejä arvioimalla ja työympäristöä kehittämällä, hän kannustaa.

Kuuntele-linkki käynnistää multimediaohjelman Profiloi työympäristösi kuntoon.
Kesto: 13.00

Multimediaohjelmaa täydentää radiohaastattelu, jossa professori Jyrki Liesivuoren lisäksi on mukana Työympäristöprofiilia työpaikallaan käyttänyt Metsäliitto osuuskunnan Soinlahden sahan työsuojeluvaltuutettu Teuvo Blomberg.
Kuuntele-linkki avaa ohjelman Verkkomedia Pajan sivustolta.

Uutta tekniikkaa riskien arviointiin.
Kesto: 24.15

Lisätietoja:
Tutkimus tutuksi 2.3.2007: Kalvot pdf-tiedostona.
Professori Jyrki Liesivuori, Työterveyslaitos, Turku, jyrki.liesivuori@ttl.fi, 030 4744 7547,
Erikoistutkija Paula Naumanen, Työterveyslaitos, Kuopio, paula.naumanen@ttl.fi, 030 474 7470, 046 8515203
Työsuojeluvaltuutettu Teuvo Blomberg, Finnforest, Soinlahti, teuvo.blomberg@finnforest.fi, 050 598 7932
http://www.ttl.fi/tyoymparistoprofiili

Julkaisu:
Aromaa Eeva, Lippionen Mari, Naumanen Paula, Johansson Ari, Virkkala Jussi, Liesivuori Jyrki. Työympäristöprofiilin käyttöopas. Työterveyslaitos, Kuopio 2005. ISBN 951-802-657-2.
 
Työterveyslaitos: Kämmenmikrolla toimivan riskinarviointimenetelmän validoiminen ja sen käyttökelpoisuuden parantaminen.
Työsuojelurahaston tutkimus- ja kehityshankenro 105335.

Tekniset ohjeet
Multimediaesityksen vastaanotto edellyttää äänikortilla ja kaiuttimilla tai kuulokkeilla varustetun tietokoneen. Mikäli esitys ei toimi, koneestasi saattaa puuttua Java-tekniikkaa tukeva ohjelma. Voit ladata maksuttoman ohjelman  tästä  (ikkunaan avautuvat myös suomenkieliset latausohjeet).